Make your own free website on Tripod.com

             Ҹ (̾ 2)

                ( 63)

         ( 1221 - 1236)

1221.         šŢ

         ɡ ɡ   ɾ

þ             ɧšâ
   ո о       ɾšá
þ ǡ          ŧġ
   â¡        
þ ȧ¡         
    ġ           Ȣ¡
ç Ũ¡         է
   ɡ âš        .

â

þ â
ո() á

þ ǡ ġ
â¡()

þ
Ȣ¡

Ũ¡
ɡ â š .

þ = Χš θ Ǣŧ. = () . â = о á . ո = ܼ ? šá = â о ܼ?

þ ǡ = úš ӾĢ¨Ÿǡ. ŧġ = ġ š. â¡ = (ھ¢) â¡žȢ ? ( ).

þ = §. = ž и. = . = . = ġ . =  . Ȣ¡ = Ȣ¡.

Ũ¡ = Ũ¡ ž. = Ǣ 󨾧. ɡ â š = ɢ â š .

Χš ŧ. . о, á ܼ ?  úš ӾĢ¨Ÿǡ ġ ž ? .

§. ž , , , Ȣ¡ Ũ¡ ž Ǣ 󨾧. ɢ â š . о á ?

Ţ ȢҸ

. ո о ɾ šá....
ո() ? á? â. Ÿ .

. = á Ȣ.

. ġ....
, , , , Ǣ, , á, 򾿡, .

ȢҸ

= Њ. = 4 4. ¢ þ , Ģ , 16 Њ âҼ ().

(1221)

о   о úš   ɢ  Њ1222.         򾽢

         ɾ ɾ
         ɾ            ɾ

â츨¢ ɢá ŢƢ츨¢ Ģǧ
   츢Ţ š          ġ
Ȣ Ǹ ̾Ţ ¡
   ¢ȡâ         ɡ
ռ š 򾡦á ¡
             ŧá
쨸¢ Ţ
    ̽          š
Ţâս â ۨ
   Ӽɡ          š
ا 򾢸
   Ţ򾦾       ħš
츢¢ ȧ
   쨸¢ɢ ʧŨ     Ԩ¡
տ ͨ¢ Ƹ
   򾽢 ħ      .

â

â ¢ á ŢƢ ¢ ǧ
츢Ţ š ġ

Ȣ Ţ ¡
¢Ȣ â ɡ

ռ š á ¡
ŧá

쨸 Ţ
 ̽ š

Ţâ սâ
Ӽ š


Ţ ħš


¢ɢ Ũ ¡

ͨ¢ Ƹ
򾽢 .

â =  . ¢ á = . ŢƢ ¢ = . ǧ = ǻ. 츢¢ = . š = Ǣ. ġ = .

Ȣ = Ȣ . = ը.   Ţ = Ǣ Ţ. ¡ = ڨ .

ռ š = ռ . á ¡ = ռ . ¢Ȣ â = ¢â . ɡ = ý.

= ž θ. Ţ = Ţ¡ . = ʸ ¡.  = . ̽ š = ̽ ٸ.

Ţâ = Ţâš. սâ = սâ . = Ҹ Ĩ. Ӽ = Ӽ. š = ŧ.

= (ȡ¢ɡ, ) . = . = Ţ . = ú¢ ( ). = (տȢ Ƣ) . Ţ = Ƣ . ħš = (š (á ) ŧ.

츢 = м. = Ǣ. = . = ʧ¡ . = 츢. 쨸¢ɢ = Ƹ ¢. ʧŨ = â ġԾ. ¡ = ŧ.

= Ţ. = . ͨ¢ = ġ ͨɨ . Ƹ = Ţ. 򾽢 = ţȢ .

Ǣ ¡ ǻ Ţ , Ȣ , ը Ǣ , ڨ¢ š, â , â , , ž â Ţ¡ , ʸ ¡ ̽ ٸ.

սâ Ҹ Ĩ Ӽ ŧ. ¢ , ú¢ ɡ , š 츨 Ƣ á ŧ. м ʧ¡ Ƣ Ũ ¢ ŧ. Ţ ¢ ţȢ . Ӹɡ ʸ ̽ θ.

Ţ ȢҸ

. ......ħš....
ո Ǣ ¢Ģ, ʨ , Ǣ ¡ ¢ .
(Ģ áŢ

ʼ š   ا)...Ҹ ()
(̾ Ţ ¡
Ƣۼ Ȣ šո
¢ Ţ ¡)...Ҹ (ɦɢ).

. սâ ը š측 Ȣ (..á, 310).

. = θ.

ȢҸ

= . (2 , 1 ). 11 . = 6 5.

(1222)

Ţ (, ) ڨ    սâ      


1223.             է

        ɾ
        ɾ
        ɾ     ɾ

â ġ
   Өš Ũ
   š šŢƢ        Ũ¡
Ө ¡
   š墨¢ Ӹ ¢
   Ǣ         š
Ȣ š Ģ
   Ģ
   ɢɢ š        ո
ɾ ɨ
   Ţ
   ſ ¢ Ǣ       š
âšâ
   Ӽɡâ ¡ ɡ
   ʼ Ŧ¡ þ          ĸ
ɢ Ħ
   â þ ¡
   á ɡâ           á
ÿʨ šâ šĢ
   ʧ á ơ
   ﺢ Ꭰɡ         ¡
š ý ɡ
   ɡ̸ ɦƢ
   է Ţ          .

â

â §ġ
š Ũ
š š ŢƢ Ũ¡

Ө
š墨¢ Ӹ ¢
Ǣ š

Ȣ š Ģ
Ģ
ɢ ɢ š ո

ɨ
Ţ
š

â š() â Լ
â¡
ʼ þ

ɢ
â þ
ɡ â á

šâ šĢ
á ơ
áŽɡ ¡

š ýɡ ɡ
̸ Ƣ
Ţ .

â = è . = ɡ. §ġ = ɡ . = . š Ũ = â . = ġ. = . š š = ¡á¢ š (Ÿ ). ŢƢ = Ţ . Ũ¡ =  ġ.

= . Ө¡ = . š墨¢ = ¡. Ӹ ¢ = () Ӹ ¡. = . Ǣ = Ǣ . = . š = .

Ȣ = ը¡. š = . = Ģ. Ģ = Ǣ¡. = . Ģ = 쨸¢ . ɢ ɢ = ɢ ɢ . š = š¢ . ո = .

= . ɨ = . = . = (, Ǣ, ) (ڸ). = . Ţ = 𨼸 . = Ƣ . = ʸ. š = š¡.

â = ¡. š â = ̾. = þ. ɡ = Ÿ ɡ. â¡ = â¡ Ӿġɡ. ʼ = . = . þ = þ .

= ¡. ɢ = Ǣ â . â = ̾ø . þ¡ = þ. = Ǣ ţ. ɡ â = . á = á.

= ĸ 񼾡. šâ = Ģ . šĢ = šĢ¡ ú. = . á ơ = á . áŽɡ = ĸ áŽۨ. ¡ = ʸ ¡.

š = Ţ Ũ. ýɡ = ֨. ɡ ̸ = ɡ ç. Ƣ = ĸ . է Ţ = է ¢ ţȢ .

, , , , ġ, ¨Ÿ Ţ Ǣ ¡, ¡, Ӹ Ƹ, Ǣ , Ƹ , ġ, , 쨸¢ ټ , š¢ Ȩ ո, , Ţ Ƣ, , , ʸ š.

¡, ̾, , ġ â¡ Ӿġɡ, , þ â , Ǣ , , šĢ ú, á ¨Ÿ , áŽۨ ĸ , Ţ Ũ Ģ . ĸ է ¢ ţȢŧ. ʸ ٸ.

Ţ ȢҸ

. ɨ.....
, . = , Ǣ, .

. է ...
Ţ , ո 측 . . á Ǣ .
(ĸ  Ԩ½
ż ֨
þ է)....Ҹ ().

ȢҸ

= .  = 6 4 4.

(1223)

Ţ (, Ũ, )     þ  Ꭰ է 


1224.          Ш
      ( Ҩ Ģ 12 ..)

        ɾ ɾ
        ɾ              ɾ

â Ө
    ʼ             Ţ
Ũ Ǣɡ Ũ򾢾 ׼
   Ȣ                  Ƣ¡
Ƣ
   ǢҼ Ǣ                 

                  ɢ¡
¡
   Ҩ â                Ţġ
Ҹ Ǣ Ţ
   øâ                槼
â򾦸 ֦ Ӹ
   ʦ Ӿ            ʧ
ź æ
   ШԨ            .

â

â Ө
 ʼ Ţ

Ũ Ǣɡ Ũ
() 󾾢 Ȣ Ƣ¡

Ƣ󾢼 ()
ǢҼ Ǣ

ʸ
ɢ

¡
Ҩ â Ţ ġ

Ҹ Ǣ Ţ
â

â Ӹ
() Ӿ

æá
Ш .

â = Ĩ . = . Ө = .  ʼ =  . Ţ = Ũ¡.

Ũ Ǣɡ = Ũ ǡ. Ũ = () źâ . = . = ǡ. Ȣ Ƣ¡ = Ȣ Ƣ .

Ƣ󾢼 = ɸ Ƣ . = . = . ǢҼ =  ո. = ǡ θ.

= Ţ . = . ʸ = ʸ. = վ . ɢ = ɢ Χ?

= ¢ Ǣ . ¡ = ټ. Ҩ â = Ҩ Ƣ. Ţ ġ = ħ.

Ҹ = Ҹ . Ǣ = . Ţ = . â = Ĩ. = Ģɢ.

â = (򾡸) . = . = ̨Ȩ . Ӹ = (츢 ĸǢ) ӸǢ Χ. = Ũ . Ӿ = Ӿġ . = ʸ Ţ .

= ¢ ţǢ. = ¡. æá = ۼ. Ш = Ш¢ ţȢ. = .

Ĩ , Ţ, Ũ ǡ źâ,  . ɡ Ȣ Ƣ, Ѹ Ƣš Ţ¢ ɡ Ţ ž ʸ ɢ Χ?

׻ , š Ҩ â ħ. Ҹ , Ĩ 򾡸 , ¢ Ĩ Ӿġ , Ţ , ¢ ţȢ ¡ ռ Ш¢ ţȢ . Ţ âš? Ȣ.

Ţ ȢҸ

. Ӹ....
Ũ 󾾡 ĸ .
(¨ â 쨸)....Ҹ (Ţ).

. ...
(Ǣ ú
Ш Ţ )....Ҹ ().
š ̾ š Ш¢ Ŧ ¡ , ¡ Ũ , ¡ټ ȡ.
(š š ̾ Ţ
š 즸 츼)...Ҹ (ֺ).

ȢҸ

= .  = 6 4.

(1224)

Ţ (, )  Ȣ  Ţ            Ш 


1225.          

          ɾ ɾ
          ɾ              ɾ

â
   ž           ڧš
Ǹ ̨
   źƢ Ƣ               
վ
   ɢ¦       š
Ӽ ҽ
   ɢ̿            ȧŧ
Ţâ Ӿ
   Ţ              šɡ 
Ţ æɡ
   Ţ              Өȧ¡
ڨ н ¢ ú
                է
զ ¢
   ĸ                .

â

â
ž š

Ǹ ̨
ź Ƣ Ƣ


ɢ š

Ӽ ҽ
ȧŧ

Ţâ
Ţ () šɡ

Ţ ﺢ æɡ
Ţ Өȧ¡

¢ ú

¢
ĸ .

â = è. = . = . ž = Ӹ . = . š = Ǣ 񼾡.

= . = Ģ. Ǹ ̨ = â . ź Ƣ = ź . Ƣ = Ƣ Ĩ . = .

= . = . = . ɢ = ɢ¡. = šȨ ո. š = Ǣ .

Ӽ ҽ = ͨԼ . = ɡ. = . = ۨ ʸ. ȧŧ = .

Ţâ = Ţâ . = . = . Ţ = ĸ Ţ Ţ𼧾 . šɡ = .

Ţ = . ﺢ = . çɡ = . = š ̨. Ţ = ţ ʸ. = Ž. Өȧ¡ = Өȧ¡ .

= Ŧ Ȣ¡. = š . ¢ = Ũ . ú = ţç. = ġ . = .

= . ¢ = â ¢ . = ţȢ. = Ţ. ĸ = ĸ .

è , Ӹ Ǣ , Ҹ Ģ, â, ź , , š¢ Ȩ ո, Ţ Ǣ ɡ, ʸ ȧ.

, ĸ Ţ Ţ𼧾 , , š, Өȧ¡ , Ũ ţç. ¡ ¢ Ţ ĸ Ǣ . Ȣ ظɡ ʸ ȧ.

Ţ ȢҸ

. ... ȧŧ...
ʸ Ҹ Ǣ ġ.
(, ɢ, Ӹ측, ĸ, , ̦ȢŢ, Ţ, ŢŢ, Ө, âŢƢ).

ȢҸ

= . = 5 4. ( á â).

(1225)

Ţ (, )  ȧ  , ĸ    ¢       


1226.                 

           ɡ     ɾ

â¡           
   š         š
է Ш           Ģ¡
   վ Ǣ          š
â 了            š
   ç              ġ 
â             է
   š          .

â

â
š

Ģ¡
Ǣ š

â š
ç ġ

â է
š .

â = è . = â . = .   = 󨾸 (). = ¡. . š = ɡ.

= ŨǸǢ. = . Ģ¡ = Ģ ¡. Ǣ š = ʸǢ . š = ٸ.

â š = Ǣ š. ġ = Ǣ 󨾧. 

â է = âɡ Ģ ո. š = èš . = ţ .

è , 󨾸, ɡ, , иǢ Ģ , ʸǢ ٸ. Ĩ š. Ǣ 󨾧. Ģ ո. ĸ պèš â ţâŧ. Ǣ θ.

Ţ ȢҸ

. èš = .

. Ȣ  .

ȢҸ

= 4 4 м Ȣ .

(1226)

Ţ (, )             Њ Ȣ .


1227.                

       ɾ ɾ ɾ ɾ 
       ɾ ɾ           ɾ

âŢƢ ġ ̨ ġ
   Ө          Ũ¡

ż ¡  ոŢ ơ ¡
   Ȣţ             á  

              Χ
ո Ӹ  
   ո ۿ            ȧŧ
տ θǢ ¢Ţ Ģ
   â Ⱦ                ħ
Ÿ¢ ġš ââ
   Ө ¡¢¢           ġ
ɡ æɡ ġ 
   ̽ ¡            է
ǡ ӸӨ о
   Ţ ħ            .

â

â ŢƢ ̨ ġ
Ө Ũ

ż Ţ
Ӿ Ȣ ţ á


Ӹ
ȧŧ

Ǣ ¢Ţ Ģ
â

¢ġ š â â
Ө ¢ ¢ ġ


̽ է

Ӹ Ө
Ţ .

â ŢƢ = è . ġ = ŢŢ. ̨ = ̨Ƹ. ġ = . Ө = 󧾡 . Ũ = Ũ .

ż = ǡ ĸ . Ţ = ţ . = . = ɢ¡. Ȣ ţ = Ӿ ڸ (Ƣ) Ȣ Ǣ. á = () ڼ.

= . = ȡ Ģ. = ռġ. = ͸м. = ҽ. = ĸ ¢. = .

= ը . = ɢ . Ӹ = Ӹ. = . = . = ʸ. ȧŧ = .

= տ θ. Ǣ = Ǣ. ¢Ţ = Ţ. = 쨸. Ģ = . â = . = ¡. = ţ 츢.

= š. ¢ġ š = ¢ š. = â. â = â. â = â. Ө ¢ = Өĸ . ¢ = . ġ = Ǣ 󨾧.

ɡ = ¡. = Ŧۨ Ţ¢. = . ̽ = ̽ ŧ. = . = . է = ոŧ.

= ǡ Ǣ¢ . = . Ӹ Ө = Ǣ Ǣ . = () . Ţ = Ţ. = ĸ . = . 

è ŢŢ, ̨Ƹ, Ǣ Ũ , ţ , ɢ¡ š¢ Ȣ Ǣ, ڼ, ȡ ҽ, ĸ ¢ ܼ, .

տ Ǣ, 쨸, , â, , â, ĸ Ţ ȡǢ 󨾧. ɡ, Ŧ Ǣ ոŧ. Ǣ¢ Ǣ , ĸ . Ȣ ظ¢ ʸ .

Ţ ȢҸ

. ը = ը. 

. â ...
(ȡ š â Ţȡ
¢ ţ)...տú š Ө 1.46.8.
( Ţɢ ־Ţ
â¢)...Ҹ (Ӹ).

. ɡ...
( Ţ š Ţ )...Ҹ (ž).

ȢҸ

= .  = 4 6.

(1227)

Ţ (, , Ţ)    ȧ       Ǣ    


1228.             

      
       ɡ ɡ ɡ ɡ      ɾ

ո ţ Ţø  
   šǡ ŧġ ġ ɡ  
š
   šɡ ɡ ¡ ¡   ʧŧ¡

   ġ ɡ šɡ    ӧ¡ 
šɢ Ƣ ɡŢ
   ɣ ȡ          ¡Ƣŧɡ
ո 츦š
   á šš š ɲ
׽ ׾
   á            ɧš
츢â š
   ġ ¡š ǡ      á
Ģ
   ŧ šɡ     .

â

ո ţ Ţø
šǡ ŧġ ġ ɡ

ո š
šɡ ɡ ¡ ¡ ġ


ġ ɡ šɡ ӧ¡

š ɢ Ƣ ɡ Ţ
ȡ Ƣŧɡ

ո
šš š

׽
á

â 
ġ šǡ

Ģ
ŧ šɡ .

ո ţ() = ţ ո . Ţø = ºĢǢ. = . šǡ = šǡ. ŧġ = ġԾ. ġ = ɡ. ɡ = ɡ. = ¡. = Ţ ٨.

= ɨ . ո = ը . š = . šɡ = â . ɡ = . ¡  = ƢŢġ. ¡ = Ģ. ʧŧ¡ = ɡ .

= . = Ģ . 츢 = . ġ = ġ. ɡ = ɡ. = ħ. šɡ ӧ¡ = Ǣ Ӿ ɡ.

š = š¢ɢ . ɢ = Ǣ. Ƣ = . ɡ = . Ţ = 츨 . = ¡ . ȡ = ȡ. Ƣŧɡ = Ƣ ŧɡ?

= ¢. = ž. ո = ո վ . = ġ . šš = ţȢá. š = ŧ. = .

׽ = Ȣ Ģ. = â. á = á. = . = š . = . 

â = . = .  = . ġ = â ġ. = . šǡ = šǡ. = .

Ģ = ĢԾ úɡ ۨ. = Ĩ Ǣ. = ŧ. ŧ = ŧ. šɡ = .

ţ š øâǡ Ţ Ǣ šǡ, ŧġ, ɡ, ɡ ¡ . ٨ ɨ ը 񼾡 , , ƢŢġ Ģ ɡ Ģ ġ, ɡ, ħ ӧ .  š¢ɢ 츨 ȡ Ƣŧɡ

ո ž ո , ġ Ģ ţȢ ۨ ŧ. , è , š Ĩ Ũ ţç. ۨ ĸ Ǣ ŧ. ŧ. . Ţ Ƹ ȡ Ƣŧɡ?

Ţ ȢҸ

. ո....
Ǣâ Ũ¡ .

. Ģ ġ ȡ Ҹ Ģ ġ.
(šǡ ġ վ
áš šǡ ġ ţá)...Ҹ 
(šá)

ȢҸ

= Ģ 3 4 Ҩ Ө, 4 4 Ҩ Њ Ө , Ө Ģ ڸ. 30 + .

(1228)

Ţ (, Ũ, , )  Ţ          ھ  


1229.             

       
                   ɾ

̽
               
¢ ¢
   ǡ           Ž¡

                   վ

   ¡         Ƣš
ɢ
   Ǧ           ġ
Ǧ
   Ǣ ʸ          Ҩ 
Ŧ¡ ¢ Ҹ
   Ƣ ţȢ              š
šŢ Ţ
    Ţ            .

â

̽

ʧ¢ ¢  
â ǡ ¡


ç

ǧ ç
¡ Ƣš

ɢ
ǧ ġ


Ǣ ʸ Ҩ

¢ ʧ Ҹ
Ƣ ţȢ š

šŢ Ţ
 Ţ .

= Ƣ§. = . ̽ = ̽ . = . = . = ǡ . = ͨ. = ׼ġ.

ʧ¢ = ǡ . ¢ = ¢. = ( ) . â = . ǡ = ٨ Ȩ. ¡ = ǡ.

= . = . = Ǣ. = Ψ . ç = Ƣ§. վ = ʸ.

= . ǧ = . = ġ . ç = . = â. = 쾢¢. ¡ = ը. Ƣš = Ƣٸ.

= ո . ɢ = Ģ. = . = 츢. = Ũ . ǧ = . ġ = â ħ.

= Ģ츢. ǧ = . = šȡ Ģ . = Ģ. Ǣ ʸ = 측 . Ҩ = .

= . = Ҽ. = . ¢ ʧ = ¢ Ţ. Ҹ Ƣ = Ҹ . = š. ţȢ = Ţ. š = ŧ.

= . = ̸. šŢ = ĸ, ǹ. = . Ţ = Ţ ( Ũ) . Ţ = ţȢ. = .

Ƣ¢ Ţ, , ǡ ͨ¡ ¢ ٨ Ȩ ǡ, Ǣ Ψ¡ Ƣ ʸ , ġ Ģ 쾢¢ ը .

ո Ģ 츢 Ũ ŧ. Ţ Ģټ Ҩ , ¢ Ţ Ȣ, š Ţ ŧ. ̸ Ũ ĸ  ţȢ . ۨ Ģ Ƣٸ.

ȢҸ

= .  = 5 3 4.

(1229)

Ţ (, )     ()  ¢   ⾸ 


1230.               

         ɾ ɾ
         ɾ                  ɾ

ǡ ۨ
            
Ц ġ Ţ̨ ɡ
   Ũټ ɦ     š
Ţ¾ ɡ Ȣ â
   â Ħ â        Ţž
Ө¢ ¢ ŢΦ Ũ
   θ       ɧ 
øâ ġ ¢ۼ ¢
   ƿɢ ¢          ú 
š¢ ĸ
   ¢         
ŢŦ
   ½ ¡      է
úú š Ã
            .

â

ۨ

ġ Ţ̨
Ũټ š

Ţ ɡ Ȣ ɧ â
â ɧ â Ţ

Ө¢ Ţ Ũ
θ ɧ

â ġ ¢  
ɢ ɢ ú

¢ ĸ

ŢŦ
¡ է

ø š
.

= ( ¢ ) ( ). = Ĩ . ۨ = () ۨ Ȣ. ¾ = Ţ ¡ . = .

= . ġ = ġ. = ţ. Ţ̨ = š . źټ = Ƣ š򨾸ټ. = . š = š.

Ţ ɡ = Ծ ţ Ȣ. ɧ â = â. â = . ɧ â = â. Ţ = Ţ.

Ө¢ = Ө¢   ¡ . Ţ = Ţ Ţš. Ũ = . = Ȣ. θ = Ÿ. ç = . ɧ = ۨ ɢ¢.

øâ = . ġ = Ţ Ţ¡. ¢ۼ = Ÿټ. ɢ ɢ = ɢ Ǣ. ú = ţȢ ú.

¢ = ¢ 측 . ĸ = 측 ĸ. = (ŸǢ) . = ʸ. = ¡ . = Ǣ .

= . = . . = . ŢŦ = Ţ. = . = . = á. ¡ = ¡á . է = Ǣ 󨾧.

ø š = ø š . = , . = ¡. = .

Ĩ , Ӹ, , â úĢ Ƣ ټ š. Ծ ţ, â, â Ө¢ Ţ Ţš. Ÿ ç. 

, Ţ¡ , ɢ Ǣ ţȢ ú.
¢ 측 Ǣ, ĸǢ ʸ ¡ Ǣ . , , , , Ţ, , ¨Ÿ ¢ Ŧ . ø, š, , , , ¡ . ¡.

Ţ ȢҸ

. ɢ ...
( )...Ҹ ().
= ¡ Ÿâ ĸ ո ţȢ ɢ .
Ž è ż째 째 ո Ÿâ, 򾢸â ĸ . ĸ 츢 , Ţ ¢ Ȣɡ. ĸ Ÿâ¢ . ɡ ո , . Ȣ Ũ Ž ɡ.

ȢҸ

= . (2 , 1 ). 11 . = 5 3 3.

(1230)

    ɢ ¡    


1231.             ¢

           ɾ ɡ
           ɾ ɡ
           ɾ ɡ     ɾ

¢ ġ ãš Ӹ
   š
   ⢠Ȣ š á      
¢Ģɢ šâ
   ¾ɢ áǡ
   Ţ         
ŧ ը
   Ӹ ģġ ը
   ¢֨ ġ ý         ç¡
Ž ȢŢ
   š  
   ¢֨ Ţ ɡ á        ڧŧɡ
âââ 򾢾
   ̦ 򦾡
          
â
   Φ 츢 ž Ŧ
   տ            է
æ ţá ý
   š ý
   ڃ Ç á šý           է
Ȣ ¡ý
   Ţ ý
   ¢ š     .

â

¢ š Ӹ
š()
⢠Ȣ š

Ģɢ šâ 
ǡ

ŧ
Ӹ ģġ
¢ ġ ý ¡

Ž Ȣ Ţ
è
¢ Ţ ڧŧɡ

âââ.........

â  
ž  

ţá ý

Ç šý

Ȣ ý
Ţ ý
¢ š .

¢ = ¢ . š = . Ӹ = ( ) Ƹ Ӹ. = ý Ĩ . š() = ġ. = (¢ ǡ) 측â. ⢠Ȣ = Ƣ . š = . () = ̾ š. = ¡. = (Ţ) .

Ģɢ = . šâ = ٨ Ģ. = . ǡ = ٨ ٨ . = (ۨ) â 츨 ġ . = ̽ ġ. = ġǡ Ţ . () = . = ظ 츢 .

= ը . = ġ. ŧ = . = ը š. Ӹ = Ӹ. ģġ = Ţ¡ ŧ. = . ¢ = Ũ . ġ = 򾢧. ý = â ý 򾢧. ¡ = ġ ¡ 򾢧.

Ž = Ž ŧ. Ȣ Ţ = Ȣ Ţ. = . = ո. è = . = ̸. = ¡. = Ƹ. ¢ = ¢Ģ ţȢ. Ţ = 򾢧. = . = ը. ڧŧɡ = ڧŧɡ.

âââ............... = šȡ Ģټ.

â = . = š. = . = š. = š. = ̾ š. ž = ( ) ظ. = ۨ. = Ţ ( ) . = ¡. = ը.

= ġŧ. ţá = ţç. ý = ý. = . ý = ż ӾĢ Ǣ Ũ. Ç = Ĩ . šý = ȸ ̽ (á ). = . = 󨾧.

Ȣ = ŧ. ý Ţ = ž Ǣ Ţ Ţ ɢ. ý = ý. = . ¢ š = ¢ġâ šŧ. = .

¢ Ǣ, , Ӹ š. ¡ ġ. 측â. 򾨸 Ģ Ģ 츨 ġ , ٨ , ظ , â , Ӹ, Ũ ŧ, 򾢧, Ž ŧ, ¢Ģ ţȢ 򾢧, ը ڧŧɡ?

Ţ Ģټ š, ž ¸ɡ , Ŧۨ Ţ , ɡ, ը ţç. á ¡ Ţ 󨾧. ġ ŧ. ž Ţ Ţ ɢ. է. ¢¢ šŧ. . ը ڧŧɡ?

Ţ ȢҸ

. Ţ ...
Ũ Ȣ Ƣ ġ.

. ¢֨ Ţ....
Ţ = (Ȣ).
(Ȣ ¡ 측
Ȣ ġ Ȣ 𧼧)... Ө 7.26.4.

. â Φ....
Ŧ š, , š, š ̼ š.
( ɡ)....Ţ (¢) 3.

. ...
Ţ 츢 .
( )... š Ө 7.65.6.

. š ý...
(ʨ Ȣ ȡ)... 1026.

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

(1231)

Ţ (, ) Ȣ      ¢  째  ()       쾢    ž    ¢  Њ


1232.            

        󾾡 󾾡
                   ɾ

Ũ ¡ Ũ ¡
   ¡           ɧš
¡ Ţ ¡
                  ź
â ͧ 즸
   šâ                ç
Ģ
   ã                š
了 Ţ ɡ
   즸 񼧸              š
Ȣçġ Ƣ
   ͼ Ũ                  ŢΧš
즸 츦
   Ƣ                  է
ġ ¢ á
   ȧ                   .

â

Ũ ¡ Ũ ¡
¡ ɧš

¡ Ţ ¡
ź

â
() šâ â

Ģ
ã š

ɡ
š

ġ Ƣ
ͼ Ũ ŢΧš


Ƣ է

ġ ¢ á()
() .

Ũ = Ţ . ¡ = ġ. Ũ = Ũ Ģ. ¡ = Ţ . = Ƣ. ¡ = ǡ. ɧš = á.

¡ = ɢ ơ. Ţ = ţ. ¡ = ġ. = ̸.  = Ө Ţ Ǣ. ź = ź .

â = ¢ . = . = . = ɡ . = . = Ţ . šâ = ĢĢ, = ç.

= θ. = Ũ¡ Ģ. Ģ = . = 񨼸 . = ʸǡ. ã = ø. š = âš¡.

= . = ﺨ . = . ɡ = çɡ. = . = .

= Ũ . ġ Ƣ = ġ Ƣɡ . = Ƣ . ͼ = θ. = . = 츢. Ũ ŢΧš = Ţŧ.

= ¡ . = ٨ . = . = Ȣ . = š򧾡. Ƣ = . = Ģ. է = ո.

= . ġ = ׸. ¢ á = Ǣ¢ Ţ. = ţȢ .

ǡ, ǡ, ǡ, á š¢ơ, ţ ġ Ǣ ź, ¢ Ƣ ʧ, Ţ Ģ , 񨼸 ø š.

ﺸ , ۨ ¡ Ƣ 츢 Ũ Ţŧ. ¡ Ģ ո. Ǣ¢ , ţȢ . ø .

Ţ ȢҸ

. 즸 ....
â ġ Ȣ.
( ը ɢ
  ɡ ú
  š ţ Ţ     է)...Ҹ (š).
(šۧġ úɡ ĢŨ
 侢 Ţ  )...Ҹ (Ũš).

ȢҸ

= . = 6 6.

(1232)

Ţ (, ) Ţ Ţ          Ǣ  


1233.              Ǣ

           ɾ
           ɾ
           ɾ    ɾ

ŨŢ  
   ŢƢ
   ʿ         Ǣ
¢¢ Ȣ Ǣ
  
   ŢŢ и      ظ
ո 󾢾 ڨ
   ¢
   ¾ Ҽ         ɨ¡
Ţ
   Ǣ¢
   Ƣ ¢ Ȩ     ɧŧɡ
ŢŢ
   ̦
   Ţ     Ǣ
¢
   ¦ Ţ
   Ţ     է
ո
   Ш¢ 󾢼
   ø        Ҹġ
â
  
   âŢ Ģ       .

â

ŨŢ
ŢƢ Ӹ
Ǣ

¢ ¢ Ȣ ()Ǣ

Ţ Ţ ظ

ո   
¢ Ũ
Ҽ ¡

Ţ
Ǣ¢
Ƣ ɧŧɡ

ŢŢ
̦
Ţ Ǣ

¢
¦ Ţ
Ţ վ է

ո
Ш¢ 󾢼
ø Ҹ ġ

â

â ŢĢ .

ŨŢ = ( , 񼡧 ) ġ . = . = Ǣ٨. ŢƢ = Ǣ. =. Ӹ = ո. = ٨ Ţ. = ̨ Ţ. = š. Ǣ = . = .

¢ ¢ Ȣ Ǣ = ¢, ¢, Ȣ ȨŸǢ. = Ģ . = . Ţ ŢƢ = Ţ Ţ. = . = . ظ = .

ո = ո Ǣ. = , , . ¢ Ũ = ¢ ǡ Ȣ . = . = . Ҽ ¡ = Ҽ . = .

Ţ = Ţ. = . ̨ = Ţ. = . Ǣ¢ = 쨸¢. = . = Ţ . Ƣ = Ȣ Ƣ. = . = ȡ. ɧŧɡ = 𧼧ɡ?

ŢŢ = ۼ . = . = ̸Ǣ м . ̦ = ̦ Ģ. = . = . Ţ = Ÿм. = ¢ . = â¡. Ǣ =  .

¢ = Ǣ . = . = ħ. = ¢. = Ģ . Ţ = . = . Ţ = ţ. վ = ɡ áŽɢ Ĩ. = Ǣ áɡ Ģ. է = ո. 

ո = Ǣ . = . Ш¢ = Ш â. 󾢼 = տ . ø = , á Ҹ . = Ȣ . = Ǣ. Ҹ ġ = Ҹ (á ) ħ.

â = ¢ Ƹ¡ ž¢. = . = Ǣ ĸ. = . = Ƹ. = 츨ø . â ŢĢ = Ǣ ¢. = Լ ţȢ .

Ǣը ⺢ Ǣ , Ţ, Ţ Ѹ, ټ ¢ Ţ, ո, Ǣ, ո, , ֽ Ƣ , 𧼧ɡ?

̸ м , , , ź, â¡ , áŽۨ ĸ , ááɢ ո. , á žâ, Ш¢ , ¡ á Ҹ Ǣ ħ. ž¢ . ĸ, ġ Ǣ ¢ Լ ţȢŧ. Ȣ򾢧ħ ɧŧɡ?

Ţ ȢҸ

. ŨŢ .... 
Ǣ Ҹ Ǣ ŨŢ Ǣ (92) ġ. 
( ¢
ľ ƣ )... (913).

. ...
( ....
ɸ )...š () 9.17.

. â ....
( 츢Ǣ Ҿš)...Ҹ (¢).

ȢҸ

= . (1 , 3 Њ).  15 . = 4 4 3 4.

(1233)

Ţ (, , Ţ, )  Ȣ  ¡       Ǣ  Ǣ    


1234.              ը

         ɾ ɾ
         ɾ          ɾ

Ģš Ţվ
   ݨ           Ǣ
Ŀâ Ƣ ¢ȣ ̸
   տ ۼ            
ħ ׼ Ţ
   Ǣ¡ ɢ           ¡
Ҹ ۿŢ ɢҸ
   Ż 򾢾             š
¡ Ǣ츦š
   ͼţ                
Ž Ÿ
   ͸šâ               է
â Ӹɡ æɡ
   áâ Ţ                 ġ
Ӿ š â
   ս ֨             .

â

Ģ š Ţվ
ݨ Ǣ

Ģ Ƣ ¢
ۼ

Ţ  
Ǣ¡ ɢ ¡

Ҹ Ţɢ Ҹ
š

¡ () Ǣ
ͼ ţ()

Ž Ÿ  
͸ šâ է

â Ӹ çɡ
á Ţ ġ

Ӿ š â 񧽡
ս .

Ģ = . š = . = . Ţվ = . = Ģ. ݨ = ¢ڽ . = . Ǣ = Ǣ, ¨.

Ģ = . âƢ = âƢ. ¢ = . = . = š. = . = ո. ۼ = ڼ. = 측.

= . = . Ţ = ¢ . = â. Ǣ¡ = Ǣ Ȣ ġ. ɢ ¡ = ɡ ɢ ¡.

= . Ҹ = Ҹ. Ţɢ = ۨ š. Ҹ = ҸШ. Ż = Ż 򾢨. š = š¡.

¡ = . = 쾢 . Ǣ = . = . ͼ ţ = Ǣ ţ. = . = Ǣ. = .

= . Ž = . = (Ҹ) . Ÿ = Ÿ ¢ . ͸šâ = . է = Ǣ ո.

= . = . = ﺡ . â Ӹ = Ӹ. æɡ = ¡ Ӹ (ø), . á = ¡. = . Ţ = . ġ = ħ.

Ӿ = Ӿ ǡ. š = 񽡸 Ǣ. â 񦽡 = (áž ) ¡¡ ŧԼ. ս = ¢ ţȢ .

Ģ, š, , , ݨ, âƢ, 측 ټ ¢ â ɢ ¡. Ҹ 򾢨 ٸ.

ͼ ţ ǢǢ . Ÿ ¢ . ͸ šâ¡ Ǣ ո. , , , Ӹ, ¡ Ӹ Ũ  ŧ. Ӿ ǡ Ǣ , ŧ ռ ¢ ţȢ . Ҹ š Ż 򾢨 .

Ţ ȢҸ

. Ģ š ...
Ģ -- ø, , , 쨸 Ģ, Ģ Ũ Ģ.

. Ǣ ͼ ţ ....
( Ƣ
  Ǣ
 ġâ ġ
̾Ţ )...Ҹ (Ţ¢). 
(Ȣ ⺢ ¢ 즸
Ƣ ̨
Ƣ Ƣ ¢
ţâ Ǣ ţƢƨ Ţɡ)...տú š Ө 4.64.8.

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1234)

¡ Ȣ      ()  Ǣ  ŧ ը      


1235.           θ Ȣš
                ( âŢ)

       
         
             ɾ

¢ š  
    𨼸
   Ũ         žɡ

   ͸ ʸ
   š    ¡

   â
   Ȣ Ҹ        â 
츢 Ȣ 򦾡
   츢  ʸ  
   츢 򾢨    ¡Ƣ§ɡ

   츢 츢 츽
   Ƣ š     âš
Ţ
   ¢ ġ
   Ţ 쨸¢   ֨
¢
   Ţ ҽ 츼
   Ȣ ;      է
ɡ
   Ȣ Ţ
   Ȣ š Ш   .

â

¢š  
 𨼸 
Ũ ɡ


͸ ʸ о
š ¡


â
Ȣ Ҹ â

츢 Ȣ
ʸ
츢 򾢨 Ƣ§ɡ


츢 츢 츽
Ƣ š â š

Ţ
¢
Ţ 쨸¢

¢
Ţ ҽ ը
Ȣ ; է

ɡ
Ȣ Ţ
Ȣš .

= 측 Ǣ. ¢ž = ¢Ǿ. = ﺨ .  = и ĸ. = θ. 𨼸 = Ģɢ. Ũ = ( ) Ũ¢ . = ۨ. ɡ = Ģ Ȣ Ƣǡ.

= ( Ǣ) . = . 츢 = . ͸ = ͸ . ʸ = ﺢ. о = â о. = 츢. š = ﺸ š򨾸. = . ¡ = 측.

= . = Ȣ. 
= . â = â. = Ģ (Ȣ ) . = ¢ ը. Ȣ = . = () . Ҹ = () ӾĢ.   = ( ) Ȣ . â = Ÿ Ȣ. = ¡. 

츢 = . Ȣ = . = . = . ʸ = Ţâ. = ҽ â ý. 츢 = Ƹ. = ơ. 򾢨 = 򾢨. Ƣŧɡ = Ţ 𧼧ɡ?

= . = ݨ . = . 츨 = . 츢 = 츢. = ¡. 츢 = Ȣ Ǣ. 츽 = 򾢧ħ. Ƣ = Ƣ. š = Ǣ¢. = Ƹ. â = ¢. š = ŧ.

Ţ = Ƣ ȢǢ. = ź. ¢ = ھ Ǣ. = Ţ . = Ģ. Ţ = ( ) . 쨸¢ = 쨸 . = ġ ( ɢ).

= ¡ ɢ . = Ƹ . ¢ = ¢ Ǣ¢ . Ţ = . ҽ = Ũ . = . ը = ը . Ȣ = Ȣ. = . ; = Ģ. է = ո.

= ( ը âŢ. ɡ = ( ) ¡. = Ȣ. = á . Ȣ = . Ţ = Ũ ŢǢ Ţټ. Ȣš = Ȣš . = ţȢ .

 â ĸ Ţ ɢĢǡ Ţ Ȣ ﺸ Ƣ¡, Ǣ ɾ . â 츢, ﺨ¡ š򨾸 š. Ȣ, â, էš ¢ ը š. , , ŸǢ Ȣ ġ , ¢, Ţâ. 򾨸¡â ҽŨ Ţ Ƣ 𧼧ɡ?

, , ӾĢ ̨ȸ 츢 츢, ¡ Ȣ Ǣ, Ǣ¢ Ĩ ŧ. Ƣ ȢǢ , ٨ á Ţ ɡ ġ ɢ, ¡ ɢ Ǣ¢ ŧ. , ¢ , 쨸¢ ¢, ¢ Ģ ո. ը âŢ, ¡ Ũ ŢǢ ټ Ĩ¢ ŧ. Ȣš ţȢŧ. Ţ ټ 򾢨 Ƣ 𧼧ɡ?

Ţ ȢҸ

.  𨼸....
ģĢ . Ҹ Ǣ Ȣ ġ (, š, ƨ, , ʸǢ, ɧ, Ţ, Ƣ).

. Ţ ...
ﺢ¢ Ƣ šâ ɡ . Ţ¢ šâ ǡ Ǩ ¨ Ȣ ú, , š Ǩ Ţ 츧, Ţ . š ۼ էš, ܼ š Ȣ ɡ.
( ȡ 
нšȢ
¡
󿡸 ). 
Ţ Ǣ Ǩ. ɡ .

. Ţ..
(Ҹ Ƣ ŧç)...ո 268.

ȢҸ

= Њ.  = 5 4 3 4.

(1235)

Ţ (, Ţ, ) Ǣ   Ƣ š    Ţ  Ȣš  Њ


1236.            

        ɾ ɾ
        ɾ                 ɾ

ŨǸ ɢ¢ š £
   âŢƢ             ţ
Ө
   ¢            ġ 
Ǹ š Ȣ â š £
   ҽӨ ţ츢        Ţ¡
š Ƣ š쨸
   Ҩ̽ Ȣ         š
Ǧ¡ 츢 Ũ š
   ͼ                ¡
Ш 츢 츢 ɢӨ ¡ 
   Ģ ¡           է
ǿ ¡ Ţ š
   ¢           տ
Ţ š ɾ 츢
   Ţ           .

â

Ũ ¢ š
â ŢƢ ţ

Ө
¢

Ǹ š Ȣ â š
ҽ Ө ţ츢 Ţ¡

š Ƣ š쨸
Ҩ ̽ Ȣ š

츢 Ũ š  
ͼ () ¡

Ш 츢 츢 Ө   
Ģ է

Ţ š  

Ţ š 츢
Ţ .

Ũ = Ũ ¢ . = ¢ .¢ š = . = â. â ŢƢ = è . ʧ = . = Ǣ. ţ = ţ͸.

= . = . Ө = . 츢 = Ţμ. ¢ = ¢ ƨ . ġ = .

Ǹ = Ǹ ¡. š Ȣ = š򨾸 .  â = . š = о ͼ . ҽ Ө = ¢. ţ츢 = . Ţ¡ = Ţ¡θ.

š = Ţ. = 󾾡. Ƣ = Ƣ¢ . š쨸 = š쨸¢. = Ţ . Ҩ ̽ = Ƣš ̽. Ȣ = 츢. š = âš¡.

= ( ) ŢǢ. = ( ¢) . 츢 = . Ũ š = Ţ š Ũ. = Ģ. ͼ = () Ǣ ţ ʸ. = 󧾡. = Ȣ Ž. ¡ = Ǣ.

Ш = Шŧ. 츢 = Ģ . 츢   () Ţɢ. Ө¡ = á Ө.  = (򾢨 ǡ . = š򨾸. Ģ = Ȣ. = . = ġ. է = ǧ¡.

= â â. = ǡ . Ţ = Ƣ. š = š. = Ȣ . = . = 츢. = .

= ̾. Ţ = ĸ â¡. š = š . 츢 = . = ¡. Ţ = ŢɸǢ Ĩ . = Ҩ ̽ɢ Ţ .

Ũ , ¢ , ¢, ţ Ţ, , ¢ , š򨾸 , Ǣ٨  Ţ¡Ǣ Ţ Ҩ ̽ 츢 âš¡.

ŢǢ ¢ , Ţ š Ũ ո Ģ ʸ 󧾡 и ¡Ǣ Шŧ. 򾢨 Ţ á ɢ Ƣ Ģ , ġ ŧ. â ǡ Ǣ Ƣ 򾢧. ĸ â¡ š , , 측 ŢɸǢ ĸ , Ƣ ̽ Ȣ š¡.

Ţ ȢҸ

. š = š (̨).

. ....
ۨ ɸ ոŨ ɸ â ո â.
( 츢 Ȣ ɡ
ɡ
㦾¢ ȡ м
츾ȡ)... á 4.13.287.
( Ӽ â
ââ ġ)...Ҹ ().

. Ţ ...
(ʧ Ţ ¢ Ţ
šâ š¢ š )...Ҹ (Ӹġ).

ȢҸ

= .  = 4 6.

(1236)

Ţ (, ) Ƣ̽   ¡     Ţ                     64

                   62

                   Ҹ

                   Ҹ (̾ 2)