Make your own free website on Tripod.com

            Ҹ (̾ 2)

               ( 53)

         ( 1061 - 1076)

 

1061.                           

      ɾ ɾ ɾ ɾ 
      ɾ ɾ             ɾ

Ţ ¡Ģ Ţ¡Ţ
   šԼ θ                ¡
¦¡ ոŢ Ш
   ɸ ⾢¢              Ţ
¡ռ Ţ¡θ ʧӦ
   âý                   Ӽ
â ̼ȢŢ   ʧŢ
   ħʦ Ħ         š
ʦ š ɺ ¨¡
   â ͼá               šէ
ӿš ɧž ȧ¡и
   Ž              ġ
Ţ¡ ɢ¡ ǧŢ Ǣ¸
   ɧĨ           է
Ǣ¡¡ ո
   ¢ţ Ƹ             .

â

Ţ ¡ Ţ¡ Ţ
š θ ¡

§¡ Ţ Ш
ɸ ⾢¢ Ţ

¡ռ Ţ¡θ ʧ ()
âý

â ̼ Ȣ Ţ() Ţ
ħ š

š ¡
â ͼá

ӿš ž и
Ž ġ

Ţ ¡ () Ţ ()Ǣ ¸
է

Ǣ ¡ Ž ո Ӿ
¢ ţ Ƹ .

Ţ = . ¡ = Ǣ . Ţ¡ = Ţ, Ţ Ţɸǡ . Ţ = . = (ӾĢ ). = øǢ Ÿ . š = . θ = ּ (ĸ) . ¡ = ¡ɡ .

§¡ = . = Ţ, Ţ . Ţ = Ȣ Ţɸ. = Ƣ. Ш = ƨ¡ . = . = . ɸ ⾢¢ = Ţ . Ţ = ը .

= ʨ . ¡ռ = ¡ټ. Ţ¡θ = Ţ¡. ʧ = ʧ â. âý = . = ը . = .

â = ̾¢ . ̼ Ȣ = ̼ Ȣ. Ţ = ƨ. ʧ Ţ = ¢ Ƣ. = 측. ħ = Ţ Ǣ ţ. š = š¡.

= . š = . = . ¡ = ţ. = ý . â ͼá = âɢ Ǣ¡ Ţ. = 측.

ӿš = Ƹ ʸ ɢ. = ý Ž. ž и = ž . = м Ǣ. Ž = . ġ = Ǣ 󨾧.

Ţ = ¢ Ԩ Ţ ۨ. ¡ = . Ţ = ţȢ. Ǣ ¸ = Ǣ ¸. = . = . է = ո.

Ǣ ¡ = , ġ . Ž = Ţ ŢȢ Ģ. ո  = ո. = . Ӿ = Ӿ. = . ¢ ţ = ( ) Ǣ ţ͸. Ƹ = Ƹ. = .

ɢ ǡ, Ţ ɡ, ǡ ּ ¡ɡ , , Ȣ Ţɸ Ƣ, Ţ ը , ʨ, ¡ټ Ţ¡, , ¢Ģ Ȣ .

Ţĸ ţ, Ǣ ţ ɢ ý Ž, ȧ¡ ž , м Ŧ  Ǣ 󨾧. ɢ ¡ Ǣ ¸ Ũ ո. Ģ ո. , Ǣ ţ Ƹ. . θ.

. ...
( ¡
  Ƹ)... š Ө 7.69.2.

. Ţ¡ ¡...
Ģ Ҿ. Ǣ ¸ Ģ â. ɡ Ǣ¡š.
( Ǣ ɢ
  ¢ ţá)...Ҹ (է).

ȢҸ

= . = 6 6.

(1061)

Ţ      ⾢        ¢  ¡   Ǣ     .

 

1062.               Ƣ
       (â Ģ ո )

         ɡ
         ɡ
         ɡ    󾾡

š š
   ŢƢ
   š áâ    
ɡ
   츢 Ţ
   Ƣ š Ѹ    񼿡

  Ţ áš
   ǡ á θ ̸
ġ ŧġ
   즸 šţ
   š Ƣ        ġ

   츢 á â
   츢 Ţ         ﺧġ
Ǣ Ǣ Ǣ
   þ ħŢ Ǹ
  ⾦ ¡ξ          ţá
̾ š ڸ
   ̨ ܼ šƦ
   ̨ Ţ ŧ    ﺢ
Ȣ и
   ġŢ ġ
   Ƣ Ţ šɡ Ǧ  á.

â

() š Ӹ š
() ŢƢ
š á

ɡ
츢 Ţ
Ƣ š ȧ Ѹ


Ţ á
ǡ á θ

ġ ŧġ
š ţ
š Ƣ ġ


츢 áΧ â
츢 ǧ Ţ ġ

Ǣ Ǣ Ǣ
þ Ţ Ǹ
⾧ ξ ţá

̾ š ڸ
̨ š
̨ ŢƧ ﺢ

Ȣ и
ġŢ ġ
Ƣ Ţ šɡ () á.

= . š Ӹ = Ǣ Ӹ. š = . = â Ȣ. = ġ. ŢƢ = ¡ . = ţ. š = . = (Ÿ ) Ƹ. á = (Ţ) ٨. = . = ¢ ظ.

= . = ĸ (). ɡ = ŸǢ źá. 츢 = . Ţ = Ȣ ŢƢ. ڧ = . = ȡ . Ƣ = Ƣ. š ȧ Ѹ = š¢ ֧ Ţ츢. = ǡ. = ʧ.

() = Ҹ . = á ǡ . Ţ = ԾǢ ȡ . áš = š. = Ǣ . = . ǡ = . á = ɢ. θ = θǡ . = Ţ и.

ġ = () ¢. ŧġ = . = . = ¡ ġԾ. š ţ() = Ǣ ţ Ţ. = . š = Ȣ. = Ţ ¡ɢ측. Ƣ = ơ Ǣ. ġ = ġ?

= . = ո. = â . = ɸ. 츢 = ¡츢. = ̾ø. áΧ = â . â = ¡ɸ. 츢 = (Ÿ) 츢. = , . ǧ = â. Ţ = . ġ = ħ.

Ǣ =  . = . = â. Ǣ = Ǣ. Ǣ = ̸. = . þ Ţ = Ǣ Ţ. Ǹ = Ǹ . ⾧ = ǡ. ξ = ξ. ţá = ţç.

̾ = ̾. š = ̸. ڸ = ̨ĸ. ̨ = ̨. = Ӹ Ǣ ž. š ̨ ŢƧ = ( Ӹ ̨ĸ ) š ̨ĸ Ţ¡. = ب. ﺢ = Ǣ.

Ȣ = Ȣ (Ǣ). = Ǣ . = . и = . = ո. ġŢ = ġŢ. ġ = . Ƣ = Ƣ . Ţ = ţȢ. šɡ á = ظ á.

á Ǣ Ӹ, ¢ , , ¨Ÿ Ǣ ¢ ظ, ĸ , , ŸǢ ź Ţ, â Ƣ¢ , š¢ Ȩ Ţ ơɡ ʧ, ø ԾǢ ȡ , š, ɢ , ¢, , Ţ Ȣ Ţ ɢ측, ơ Ǣ ġ?

, Ǣ ɡŢ ɸ, ¡츢, ٨ â ħ. , Ǣ, ̸ Ǣ Ţ, Ǹ ǡ ξ ţç. Ƣ¢ ţȢ á. ơ Ǣ ġ?

Ţ ȢҸ

. = Ӹ. и = .

. á = š. .
(áŢɡ 츢 )...Ҹ (ɡ).
( á), (¢ á)... 27, 81.

. ǡ....
Ÿ Ţ Χ սâ .
( Ȣ ɢ
Ҹ Ţ
   ȧŧ)...Ҹ (츨Ţ).

ȢҸ

= (3 Њ, 1 ). 17 + . = 4 4 5 4.

(1062)

Ţ (, Ũ, )  ʧ  Ƣ    ¡

 

1063.               

        ɾ ɡ ɾ ɡ
        ɾ ɡ               ɾ

ġ Ţ զȢ ¢ġ
   ɿ ġ            
Ũ Ţ ſ Ţġ
   Ũ ¢            ɿ
Ţ¢Ģ ġ ġ ɢ á
   Ţ¢ Ţ            ɨɿ
Ȣ Ţ
                  š
Ӿ ɢ ž Ũ
   ¢¦ġ               ú
ɢ¦ ȡ ŢƢ á
   Ǩ о              ɧš
Լ á տ ɡ
                  ¢ţá
Ӹ Ţ ġ
   ġ                .

â

ġ Ţ Ȣ ġ
ġ

Ũ Ţ ġ
Ũ

Ţ Ģ ġ ġ ɢ á
Ţ Ţ

Ȣ Ţ
š

ž Ũ
§ġ ú

ɢ ȡ ŢƢ á
Ǩ ɧš

Լ á ɡ
¢ ţá

Ӹ Ţ ۼ ġ
ġ .

ġ Ţ = Ȣ ġ Ţ. Ȣ ġ = Ȣ¢ . ġ = ¢ . = ¡.

Ũ Ţ = ̸ Ţ. = . ġ = ġ () Ǣ . Ũ = Ģ . = á.

Ţ Ģ = 츢 ġ. ġ ġ = ġ ̨Ȩ . ɢ á = Ǣ ġ . Ţ Ţ = Ţ¢ Ģ Ţ. = ɢĢ . = .

= ġ. Ȣ = . Ţ = á . = Ţ. = ۨ â. š = š¡.

= . = . ž = š. Ũ = ġԾ. ġ = ̾Լ. = . ú = ú.

ɢ ȡ = ɢ š ɡ. = . Ƣ á = š. = . Ǩ = Ǩ¡ Ţ. ɧš = ŧ.

Լ = ڼ. á  = . = Ŧɢ. = ¡ (¢ ţç). = ¢. = Ÿ š󾾡. ¢ ţá = ¢ ţç.

Ӹ = â Ӹ . Ţ = Ƹ. ۼ = Ҿ ǢԼ. ġ = ͸ (). ġ = Ţ̸. = .

Ȣ ġ Ţ. Ȣ¢ ġ. . ¢ . . ¡ ̸ Ţ . ġ. 츢 ġ. Ǣ Ģ ġ. 򾨸 ġ Ţ á , ۨ â âš¡.

ۨ š Ũ ŧ. ú. ɢ š , â š , Ǩ¡ š . , Ŧ šŧ. ¢ ţç. â Ӹ Ǣ ¸Լ . . ٸ.

Ţ ȢҸ

. ɢ á ...
(ġ â Ȣ
ġ ū š)... 729.

. š...
ŧɡ š ĸǢ ġ. 1. = .
2.  = ŧɡ 츢 .
3. = Ţ .
սâ Ţ θȡ. Ţ .
( ¢ ͸
)...Ҹ ().
(էš ... ȧ¡ɢ Ţ¡θ
  ּ š)...Ҹ (м).
(͸ ŧɡ)....Ҹ (â¡).

. Ӿ ʸǢ ʸǡ ̨ȸ Ȣǡ. ̽Ţø Ҹ Ģ ̨ȸ .

ȢҸ

= . (2 Њ, 1 ). 11 + .  = 4 4 3.

(1063)

  ¡ Ǣ ¢    

 

1064.         󾨽
          (Ţ ո )

          
          
             ɾ

Ӹ
   ¢ 츢ɢ ¢ ǡ
   ɨ    þ
̼ Ө
   즸 š
   츼 Ľ     秼
¢ š
  
   Ȣ ź ǡ    ġ
ǡ֨
   Ƣ 򾢸 â ۨ
   â     á
 Ţâ ¸
   ۨ ⺨
   Ħ Ǣ á     ġ
Ÿ 츢
   ׸ â
   š  է
š
   â
   Ǧ ը â š
Ȣ Ţ ݦá
   Ը
   â Ÿ         .

â

Ӹ
¢ Ǣ
ɨ þ

̼ Ө
ﺢ š
()

š
()
Ȣ źǡ ġ

ǡ
Ƣ 򾢸 â
â á

Ţâ ¸

Ǣ á ġ

()
иâ
š է

š
â
ը â š

Ȣ Ţ ݧá

â Ÿ .

= . = ﺢ ¡. = Ģ. = . Ӹ = Ƹ Ӹм. ¢ = ¢ (Ǣ ) . Ǣ = Ǣ¢ . = Ţ. = ɢ 츨 ǡ. ɨ, þ =  ġ ɨ, þ .

= . ̼ = ̼ . = Ƹ. Ө = ټ. = Ţ. ﺢ = ﺢ . š () = ո. = . = Ģ Ȣ Ƹ. = Ţ.

= 󧾡 Ţ. = . š = ٨. = . = ¡ . = ټ . = , . Ȣ = Ƣ Ǣ. źǡ = ź ¡. ġ = â¡.

= . ǡ = Ȣ ɡ. = . Ƣ = Ҹ¡. 򾢸 â = Ȣ . = . = Ǣ ţ. = 츨. â = Ƣ. á = ը š¡.

= . Ţâ ¸ = Ţâ . = Ţ . ⺨ = ⨺. = . Ǣ = Ǣ. á = , á . ġ = Ǣ 󨾧.

= Ш . = . () = Ȣ. = . = Ţ̸. иâ = и â 󾨽 . = . š = Ţ. է = ո.

= ž. = . = . š = . â = . = ¢ š . = . = . = ٨ . = š. ը â = . š = š Ǣ .

= . Ţ = . ݧá = ۼ. = ۨ . = , . = Ţ . â = Ĩ. Ÿ = . = ġԾ .

¡ Ӹ, ¢ ¢ ¡ , Ǣ ɢ¡ , Ÿ , Ţ, Ţ Ţ ̼ , Ǣ , š, ź â¡, Ȣ ɡ, Ҹ ¡ 츨 Ƣ ը š¡.

Ţâ Ŧ Ţ ⨺ , Ǣ, Ǣ 󨾧. 󾨽 Ţ , š ո. , , , , , Ţ, Ģ š Ǣ . è, ɨ , , ġԾ . 츨 â š.

Ţ ȢҸ

. â á...
( Ȣ
  и Ҹ
  ¢ )...Ҹ ().

ȢҸ

= Њ. = 4 4 4 4.

(1064)

Ţ (, Ũ, )   Ȣ    󾨽   Њ         

 

1065.            

           
           
               󾾡

̽ Ӹ
   ̽
   㽢      ̧
â վ
   Ȣ 了 ġ
   Ÿ ﺢ       áڧ
Ǩ
   ¸ Ȣ
   Ƣ â     
ը ¢â
   ս ģ
   Ţ   ڧ
ʸ
   Ӿ â
   ̼       ھ
Ţ墨 á
   ʾŢ ʼ
   ø    
¡Ǣ
   ʦ è
        ţ
ں Ÿ
   š
   ø Ģ        á.

â

̽ Ӹ
̽()
() 㽢 ()

â վ
̽ Ȣ
Ÿ ﺢ

Ǩ
¸ Ȣ
Ƣ â

ը â
ս ģ
Ţ

ʸ
Ӿ â
̼ 󾧾

Ţ墨 þá
Ţ ʼ
ø

Ǣ
è
ţ

Ÿ
š
ø Ģ á.

= Ţ . ̽ = ̽ . Ӹ = ( ĸ) ʨ . = (ﺡ) . = ( ĸǢ) ¡ Ĩ . = ( ). ̽() = ̽ . = ﺡ Ȣ. = 츢ɢ ﺡ. = Ȣ. 㽢 = ( 츢ɢ ) ̽. = 째 .

= Ƣ . = ɢ. â = . վ = (š ). ̽ Ȣ = ̽ Ⱦ. = м (). = Ǣ . = š. ( š š). Ÿ (ﺡ Ȣ. ﺢ = . = Ţâ. = . = . = ̽ 񼾡.

= ( ) â Ţž. = ¡ . Ȣ = Ţ. = (ú, ø ) Ƣ . Ƣ = Ǣ ¢ (). = , . â = ̾ø. = . (Ÿ ź).

ը â = âǢ Ţ. ս ģ = â , , (츢ɢ ) Ǣ 򾢸. = ú. = 쾢¡. Ţ = Ģ м. = ?

= Ģ. = ȸ. ʸ = 򾨸 áĢ. Ӿ = Ȣ Ũ¢ . = Ǣ.  â = Ũ¡ â (Ţ, Ш Ţ, Ţ, Ţ, Ţ) Ũ š. ̼ = š Ģ .

= Ģ. Ţ墨 = á Ţ¡. þ = þ ټ. Ţ = Ө¢. ʼ = ӾĢ Ũ . = . ø = ŧâ,, ø ( ) ŸǢ Ģ. = Ģ.

= 츢 . = ġŢ. Ǣ = Ţ . = ̾ . è = . = (٨) â. = Ҹټ, . = â ʸ. ţ = Ţ.

= м â. Ÿ = Ģ¡ǧ. = . š = ¢ ǡ š. ø = á Ģ. Ģ = Ģ á Ţ¡. = ( ) â. = . á = ţȢ á.

Ӿ ̾¢ 츽 Ţ.

Ţ ̽ . . ﺡ Ȣ.  ĸǢ ȡ Ĩ . () ̽ . Ȣ. () ̽, 째 . Ȣ. Ƣ ȡ. š ̽ . š š. Ÿ Ȣ. ̽ . ¸ Ȣ. âǢ Ţ, Ģ м ?

Ũ¡ š áĢ ,   Ţ, ¢ Ƣ 񧽡 š, Ģ, Ţ¡ Ŧ ţȢ . â 츢, Ţ ̧?

Ţ ȢҸ

. , , Ţ Ҹ Ģ .
츽 Ǣ ġ.
( ¢


ڸ ȡ )... Ţ 4.
( Ȣ
Ȣ
ȡ Ȣ
Ǣ¢ Ȣ
Ǣ¢ ȡ Ţ Ȣ)...š (Ȣ Ÿ) 137-141.

. ...
ĸ . = .
1. = 츨 ɢ ŢŢ.
2. þ = ¢ .
3. Ţ¡ = 츢, .
4. = Ţ, ӾĢ .
5. ¾ = Ƣ .

. Ţ ....
( Ţ ġ )...Ҹ (Ţ).
(Ţ Ģ
Ţŧ Ģ

ը Ũ)... 1727.

ȢҸ

= . = 3 4 3 4.

(1065)

ﺡ  Ȣ    Ģ  Ţ       ɢ

 

1066.               

             ɾ ɾ ɾ ɾ

¡Ţ ɡ ɾ     ɡ
   š Ż ç¡    š
¿ § ɧſ   ǡ¡
   ¦ çŧ â .

â

¡ Ţɡ ɾ ɡ
š ¡ š

§ ɧ ¡
ŧ ââ .

¡ = 򾢨 . Ţɡ = ()   ȢšǢ¡. ɾ = Ȣ§ . ɡ = ̽ ġɡ.

š = ž. ¡ = ġ š쨸. š = âš¡.

= ŧ. § = ƢŢġ է. ɧ = է. ¡ = â ŧ.

= ҸĢ. = ġá Ҹ. ŧ = ġ ŧ. â = ţȢ .

򾢨 ȢšǢ , Ȣ§ Ȣ ġɡ, ɾ ž, ¡ Ƣ âš¡.

ŧ. ƢŢġ է. ¡ է. ק. ҸĢ. ¡á Ҹ ġ ŧ. â ţȢ . ¡ š.

Ţ ȢҸ

. ...
( ¢ Ũ...
ŧ)...տú š Ө 5.3.6.
(¢ ਽
   Ȣ¢ɡ ġ
¢
  ).... š () 1.
(¡ Ţ¡ š š š ̸)... ⾢ 51.

ȢҸ

= . = 6 5.

(1066)

  о  ¡     Ȣ

 

1067.             

     
               ɾ


              á

   Ȣ            
Ƣ
                Ţø

                 Ƣŧɡ
ʨ ¢ Ψ
   ȸ 𦼡            տ

    ȡ              á
𦼡
   ʼ즸           š
Ȣ ú
   Ȣ Ψ      .

â


á


Ƣ
Ţø

()
Ƣŧɡ

ʨ
տ


á

𦼡
ʼ š

Ȣ ú
 .

= š. = . = ţ . = . = . = . á = .

= ﺨ . ﺢ = ɾ. = . = . = Ǣ . = ¸ .

= Ƹ. = Ĩ . Ƣ = Ƣ Ƣ . = . Ţø = .

= ¢ ξ . = ӾĢ . = ̾ Ǣ . Ƣŧɡ = Ũ Ţ 𧼧ɡ?

= . ʨ = . = ¢ . = . = Ţ . = ¡ . տ = ʨ .

= ɡ . = Ţ. = . = Ţ. á = ç.

= . 𦼡 = ǢԼ Ţ¡ . ʼ = Ũ ξ. š = ǢҼ ŧ.

Ȣ = ¢. = . = š. ú = ú Ũ . = . = ţȢ. = .

, , ¨Ÿ , ¡ , , ξ , ӾĢ ̨Ⱦ   Ǣ Ũ Ƣ 𧼧ɡ?

¢ , Ŧ ʨ տ. Ǣ Ţ ç. Ǣ ¸Լ Ţ¡ Ũ ŧ. ţȢ . Ǣ Ƣ 𧼧ɡ?

Ţ ȢҸ

. տ...
ۨ տ , ɡ տ Ţ ġ.

ȢҸ

= . (2 Њ, 1 ). 13 + . = 4 5 4.

(1067)

Ţ (, )        տ     Ǣ   

 

1068.            šŢ

           ɡ
           ɡ
           ɡ      ɾ

ɧ
   Ө ɢ Ҩ
   Ч       Ũ
ţ
   Ũ ŢƢ¡ Ũ
   Ũ է ¨     ƢȢ
ɢ
   Ц ɧ
   ¢ Ţ   ɧ
ﺢ ġ
   Ҽ
   Ȩ ɢ      ç
Ţ󨾦 Ө о
   ç
   Ũ ɢ   Ҿš
ɢ
   Ц
   ⢠Ģ ¨      է 
ħš
   ɦ ý Ţ
   Ƣ ֨ɧ Ž     տ
Ũ ӿ
   է Ƣ
   ƿ ħ ָ       .

â

ɧ
Ө ɢ Ҩ
Ч Ũ

ţ
Ũ ŢƢ¡ Ũ
Ũ է Ƣ Ȣ

ɢ
ɧ
Ţ

ﺢ ġ

ɢ

Ţ

Ũ ɢ Ҿš

Ƹɢ

⢠է

ħš
ý Ţ
Ƣ ɧ Ž

Ũ ӿ
է Ƣ
ƿ .

ɧ = . = . Ө ɢ = ̼ ¢ . Ҩ = ⺢. Ч = Ǣ ţ. = Ģ. Ũ = Ƣ .

= š. = . ţ = ţ¢ (). Ũ = . ŢƢ¡ Ũ = ǡ Ũ . Ũ = . է = ո . Ƣ Ȣ = Ţ¡ Ƣ Ţ츢 Ȣ.

= ب. ɢ = ɢ¡ () Ҿ . ɧ = (٨) ը Ȣ. = Ȣ . Ţ = ǢǢ. = ţθ .

ﺢ = . ġ = â¡ Ũ. = ۨ. Ҩ = . = . ɢ = ɢԼ .  = .

Ţ = ž . = Ţ. = Ǣ. = . = ŧ. Ũ ɢ = Ǣ â¢. = ţȢ. = ¡ ɢ. Ҿš = .

= . Ƹɢ = Ƹ . = . = 񽡸 Ǣ¢. ⢠= ¡ š Ĩ. = м . է = ո.

= . ħš = ɢ. = Ž̸. ý Ţ = ø ŧ. Ƣ ɧ Ž() = Ƣ Ž. տ = á.

Ũ = . ӿ = ɢá () . = . է Ƣ = ը Ǣ. ɢ = ɢ ¢ . = Ţ ţȢ츢. = .

⺢ ţ Ģ, š򨾸 , Ţ , ǡ Ũ, , ո , ը Ȣ, Ȣ Ţ š â¡ , , θ.

ž . . Ǣ⢠ŢȢ Ǣ Ҿŧ. ¡ Ǣ¢ ո. ɢ Ž ʨ ŧ. ơ Ž ɢ о Ǣŧ. ɢ ţȢ . θ.

Ţ ȢҸ

. Ƣ ɧ Ž տ...
šŢ¢ , ո Ƣ 츽 Ţ츢ɡ.

. Ũ....
= Ǣ. Ǣâ ¢Ĩ Ȣ.

. Ţ ....
Ţ = 쨸, , ž.

ȢҸ

= (1 , 2 Њ). 13 + . = 5 4 4. á â.

(1068)

Ţ (, , )  տ Ǣ ɢ

 

1069.             

         ɾ ɾ
         ɾ ɾ      󾾡

æ Ǣ
   ġ󾢼
ڼɢ
    šӸﺺ
ͨ ġ
    šŢƢ        ǡ
了Ţ ¡Ѽ
   šâ š
Ţ墨ﺢ šâ¢
   ﺢ ĸ
Ŧ Ȣ
  󾦾 ɡ        Ȣ
¦
   šզ ¡
ú Ϧ
    󾢼
ڦ¢ и
    áŢЦ ¢     ¡á
ӼƢ
  
̼ ¡ɢ
   ݨ󾢼 м

    áƢŢ          Ţ墨á
¡μ
   Ҹ󾢼 žŢ墨
âú âŢ   
   šĢ ¡Ģ
ġ󾢨
   š½ ǡ     
áμ
  øŢ ¡
Ţ á󾾢
   Ҹ󾢼 ſâ
¦ ﺢ
   â ¡        ŧ

   󾢾
ɡ
   ɾ ɡ
Ţ̼
   á ¡Ţ了   ġ
󾢨¢ Ȣﺢ¢
   š ¡Ǣ
Ž Ӹ
   Ƹ¢ ּŢ
ɢ
   ú          á.

â

Ǣ
󾢼
ڼ ɢ
š Ӹ
ġ
š ŢƢ

Ţ¡ Ѽ
š âš
Ţ墨 ﺢš ¢

Ȣ
󾧾 ɡ Ȣ


š
ú
󾢼
¢
ŧá ŢЧ ¡á

Ӽ Ƣ

̼ ʧ¡ ()ɢ
ݨ 󾢼

Ƣ Ţ Ţ墨 á

¡
Ҹ󾢼 ž Ţ墨
â Ţ
š Ģ¡ Ģ
󾢨
š ŧǡ


ø Ţ¡
Ţ á 󾾢
Ҹ󾢼 â

â¡ ŧ

........
Ţ ̼
á ¡ Ţ ġ

¢ Ȣﺢ¢
š ¡ Ǣ
Ž Ӹ
Ƹ ¢ ּ Ţ
ø
.

= . ż = . Ǣ = Ǣ. 󾢼 = ( ) . = . ڼ = , ﺡ Ȣ Ĩ ڼ. ɢ š = ɢ ⺢. Ӹ = Ӹ . ġ = . = . = . š = š (Ÿ ). ŢƢ = . = . = . = . = (¡) Ǣ.

= ȡ. Ţ¡ = . Ѽ = . š âš = š . Ţ墨 = Ţ . ﺢš = . ¢ = ¢ . = . ﺢ = ﺢ . = ţ . =   . Ȣ 󾧾 = 츢ȧ. ɡ = ġ . = . Ȣ = ɢ .

= . = м. = ո . š = ç. = ţ . = () . ú = 𨼸 񼡸 м. = (ը) Ȣ. 󾢼 = (ը ). = . ¢ = . = ׼. ŧá ŢЧ = ռ Ţ . = . = . ¡á = Ţ ǡ

= . Ӽ = Ӽ š ӾĢ. Ƣ = () Ƣ . = ̼. = , . ħ = .  = Ƣ. = . ̼ = ̼¡ . ʧ¡ = Ţ Լ. ()ɢ = Ǩ¢ ɢ . ݨ = ݨ . 󾢼 = ġ ո. = . ﺢ = Ƣ. = â . Ƣ = . Ţ = . = á ʨ . Ţ墨 á = ٸ.

= (Ģ). ¡ = â¡. = . Ҹ󾢼 = Ҹ. ž Ţ墨 = ž . = , . â = â. Ţ š = . = ź. Ģ¡ = Ţ¡. Ģ = Ģ. = . ġ = Ƹ (). 󾢨 = . š = Êž Ţ. ŧǡ = ټ. = â ɢǢ. = Ţ.

= Ţĸ . §á = Ӿġ ټ. = Ţ Ҩ. ø Ţ¡ = ø ġ . = Ƹ. Ţ §á = ĸ . 󾾢 = 󾾢 . Ҹ󾢼 = Ҹ. â = â. = . = Ţ ʨ ը. = . = . â¡ = Ÿ â¡. ŧ = ŧ.

...... = š Ģ ȸ. Ţ = Ţ Ũ. ̼ = ̼. = . á = . ¡ Ţ = ĸ ¡ ¨ . ġ = ġԾ.

󾢨¢ = 󾢨. = . Ȣﺢ¢ = Ƹ á Ǣ ¢. š = š. ¡ = Ǩ š Ǣ ¸¢. Ǣ = Ǣ. Ž = Ž. = . Ӹ = Ӹ â . Ƹ = Ƹ. ¢ ּ = ¢ ġԾм. Ţ = ¢ (¢). = . ø = øǡ . = ¢Ģ. á = ţȢ á.

Ţ , â 츢, ţ , Ҽ ç, ը Ĩ Ȣ, ը , Ţ . ɡ Ţ ǡ á ʨ Ģ š¡.

â , ž , Ӿġ , Ţĸ, ġ, ĸ Ҹ â ۨ ž Ţ Ǣ ŧ. Ǣ ĸ ¡ Ţ ġԾ. Ǣ ¸ Ž â Ƹ. ¢ ø á. Ƹ ʨ ٸ.

Ţ ȢҸ

. Ţ墨...
( )...Ҹ (š).

. = 򧾡. = . ̼ = ̼ . ɢ = ɢ.

. = .
(§ âšΦ )... š Ө 2.101.2.

ȢҸ

= . = 8 7 8 7 8 7. ɾ ɾ Ө 󾾡 Ģ Ũ.

(1069)

Ţ (, , )  â       ž () Ǣ

 

1070.            ﺣ

       ɾ ɾ
       ɾ                ɾ

¢ġ ¡
   Ũ               Ƣ¡
Ȣ ŢƢ
                  Ѿġ
¢Ŀ ŢƢ¡
   ¡            Ũ¡
Ȣ Ƣ š
   ʧ                Ţġ
¢Ȣ ʧ
                    ú
š
   Χſ               
ţ ̼
                   .

â

¡
Ũ ͸ Ƣ¡

Ȣ ŢƢ
ո Ѿġ

¢ ŢƢ¡ ()
¡ Ũ¡

Ȣ Ƣ š
ʧ Ţġ

¢ Ȣ
ú

š
Χ

  ţ ̼
.

= ȢŢ츢. ¡ = . = ﺸ . Ũ ͸ = Ƣ ͸. Ƣ¡ = ǡ.

Ȣ = . ŢƢ = . = Ȩ. ո = 츢. Ѿġ = Ȣ¡.

¢ = Ũ . ŢƢ¡ = ǡ. = . ¡ = ¡. Ũ¡ = Ƹ ¢ Ũǡ.

Ȣ Ƣ = Ȣ Ƣ. š = . = . ʧ = ʧɡ . Ţġ = ġ?

¢ Ȣ = ¢Ģ Ȣ. = . = ؾ. = Ĩ. ú = Ȣ ú.

Ȣ = Ţ ¢ . = ո . ɡâ = Ŧɢ. = ( ) . = ǡ ž. = . է = է.

= μ. š = š . = Ƹ Ǣ. Χ = Ţ Ǣ ţ. = . = Ţ.

ţ (Ţ¢ ) . = ĺ. ̼ = ̼. = . = á  . = Ţ ţȢ. = .

Ţ Ǣ ȢŢ , ﺸ Ƣ ǡ, Ũ Ȩ Ȣ¡, ǡ, ¡, ¢ Ũǡ, Ȣ , , ʧ ġ?

¢Ģ Ȣ ؾ Ĩ ú. Ŧۨ ո. š ǡŢ Ǣ ġ Ǣ ţ, ŢǢ , ĺ ¢  ¢ ţȢ . 츢 Ţơ ¡.

Ţ ȢҸ

. ¢Ȣ .....
(§ ¢ Ȣ
  ɢ¡ ý է)...Ҹ (â§â).

. Ȣ ɡ.....
( â Ģ âи )...Ҹ (̨¢).

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1070)

Ţ (, ) ʧ   Њ ¢

 

1071.             򾽢

         
                    ɾ

ɢ š
   š            Ѿġ
츢ɢ Ŀ
               ȿ
츢Ģ ġ
   Ȣ ¡             Ģ 
ɢ ¡
   츢ɢ ¡           á
á 즸
                ſ
Ȣ¢ ¢
   ̽               է
򾢨
  ȡ               ʨ¡
츼 Ţ¢ á
   򾽢             .

â

ɢ š
Ѿġ

츢ɢ Χ
()

Ģ ġ
Ȣ¡ Ģ

ɢ ¡
ɢ¡ á

á

Ȣ ¢ ¢
̽ է

()
ȡ ¡

Ţ ¢á
򾽢 .

= š . = . = . ɢ š = ɢ š. = ¢ . Ѿġ = Ȣ Ţ Ǣ.

츢ɢ = . Χ = . = ۨ ʨ . = Ƣ Ũ .

= . = ̽. Ģ = ġ. ġ = ġ ̽ . Ȣ¡ = Ȩ ġ. Ģ = ġ. = .

ɢ = ( 򾽢 ) . ¡() = Ȣ ¡. ɢ¡ = 򾨸 , ɢ¡ ¡. á = š.

á = úɡ . = ɡ . = (Ģ ) šɡ . = . =    ( ).

Ȣ ¢ = Ȣ Ȣ . = . ¢ = š . ̽ = (, á, ) ̽ ɡ Ģ. է = ո.

= . = . = Ǣ ¡ Ǣ. ȡ = . ¡ = ̸Ǣ.

= ĸ . Ţ ¢á = ¢ ¡. 򾽢 = ¢ ţȢ .

, ɢ š, Ȣ Ţ Ǣ 츢 ʨ ơ . ¡. ġ. Ȩ ġ. ը ¡. 򾨸 ¡ š¡.

ྡ , šɡ Ģ ¢ , , ¢ , ̽ Ģ ո. Ǣ Ǣ , ¢ ¢ ţȢ . ¡ ¡.

Ţ ȢҸ

. ¡ = ¡ (̨).

. á.
¡ Ţ Ƣ .
(¢ Ȣ ɡ
  Ǣ ¡𦸡 )...Ҹ (վá).

. ....
š Ž . þ (..á).

ȢҸ

= .  9 . = 5 4.

(1071)

Ţ (, Ũ, )  ھ ̽   ¡

 

1072.                ŢƢ

          ɾ    ɾɡ

ġŢ è         ¡
   Ũ    Ƣ¡
ġŢ           Ƣ¡
   Ĩ ¢ɢ      Ţ
ġŢ ¢       šǡ
   ø        ¢ţá
á ɢ         ֨ȧš
   쨸 Ƹ     .

â

ġŢ ¡
Ũ Ƣ¡

ġŢ Ƣ¡
Ĩ ɢ Ţ

ġŢ šǡ
ø ¢ ţá

á ɢ ȧš
Ƹ .

ġŢ = . = 쨸. ¡ = . = . = , . Ũ Ƣ¡ = Ũ .

= ը ý . ġŢ = . = ġ. Ƣ¡ = Ƣ ȡ. Ĩ = Ĩ. ɢ Ţ = ɢ .

ġŢ = . = ŧ¢. šǡ = ŧ. = Ȩ ŧ. = Ƹ. ø =  . ¢ ţá = ¢ ţç.

á ɢ = á ʿĢ. ȧš = ţȢŧ. = 쨸¢. = Ũ . Ƹ = Ƹ .

쨸 á, ȡ Ũ Ƣ , ը ġŢ ġ Ƣ ȡ, Ĩ .

Ţ ŧ¢ ŧ. Ƹ  ¢ ţç. á Ģ ţȢŧ. ¢ Ƹ. Ĩ .

Ţ ȢҸ

. ШȨ .

. á... ʸ Ģ ġ.

ȢҸ

= 4 4 4 Њ ټ . ̸Ǣ Њ θ. Њ , .. ¢ âҼ ().

(1072)

  ŧ  ¢    ŢƢ  Њ

 

1073.          šŢ

        ɾ ɾ
        ɾ                     ɾ

â ŢŢ
   ¡              Ũ¡
Ũ Өľ
   Ħ Ȣ            š
Ш
   񦼡            º
Ţɦ
   ɢ               ڧŧɡ
զšΦ
   ⢠               ơ
ŢΦ
   Ȣ׼ Ȣ               Ȣ¡
âš վ
                     է
Ţ
   ƿ                  .

â

â Ţ Ţ
¡ Ũ¡

Ũ Ө
Ȣ š

Ш

Ţ ý
Ž ڧŧɡ

զš
â ơ

Ţ ﺸ
Ȣ׼ Ȣ Ȣ¡

âš վ
է

Ţ
ƿ .

= . â = ¢ ţȢ . Ţ = . Ţ = Ţ¢ ¨ Ţ. ¡ = è м. = (ĸ) . = . Ũ¡ = Ţɸǡ.

Ũ = Ũ . = . Ө = (¢) Ө ո. () = Ƹ ¡. = . Ȣ š = ʨ .

= â. = ̼ š. Ш = Ǣը. = ţθǢ . = Ũ¡¢. = . = ɡ.

Ţ = Ţ, Ţ . ý = , . = Ţ𦼡Ƣ. Ž = ʸ . ڧŧɡ = ŧɡ?

էš = ¡ ¡. = (¡ Ţ) . = . = . = . = Ţ. ⢠= â . = . ơ = Ţ.

= á. Ţ = . ﺸ = ﺸ . Ȣ׼ = ¡. Ȣ = . = Ÿ . Ȣ¡ = Ȣš.

âš = Ҽ. = Ž.   = վ Ǣ . = . = (Ģ). է = ո.

= ¢ . = θ Ģ츢. ͨ Ţ = ͨɸ Ţ̸. = â. ƿ = ɢ ¢ ţȢ. = .

, Ţ¢ ¨ Ţ, â , Ţɸǡ Ũ , , , â , ̼ Ǣը ţθ , ɡ â¡, , Ҹ Ƣ, ʸ Ž ?

Լ ¡򾢨 Ţ , , Ţ â¡ , ɢ ﺸ , Ÿ , վ Ǣ áɢ ո. ͨɸ ɢ ţȢ . , Ҹ Ƣ ? Ģ ٸ.

Ţ ȢҸ

. ¡ = .

. âš ...
̧ ǡ , ã , ã , þ , . վ ¢. Ģ è , Ȣ Ţ, .

ȢҸ

= (2 , 1 ). 11 . = 5 3 3.

(1073)

 Ţ () Ţ   ɢ  á½

 

1074.        Ģ
            ( է )

         ɾ ɾ   ɾɡ

Ģ ¡Ģ    
   Ǣ      ɨ¡
տ š       ʧ
        ǡ¡
զĢ ɢâ       է
   Ǣ ¡    է
Ģ          ֨ȧš
   .

â

Ģ Ģ
Ǣ ¡

š
ǡ¡

Ģ ɢ â է
Ǣ¡ է

Ģ ȧš
.

= š . Ģ = Ģ . Ģ = . = Ƹ Ţ (). Ǣ = . ʧ = ʧ. ¡ = ȡ.

= ĨŸǡ. = ʸ Ȣ о. = 츾. ǡ¡ = â 𼡧¡?

Ģ ɢ = Ģ էɢ . â = Ģ. է = ո. = ը . Ǣ¡ = Ǣ ¸¢ ŧ. է = է.

Ģ = Ģ â. ȧš = ţȢŧ. = Ţ š. = . = źǢ. = .

Ģ Ƹ Ţ ȡ, ۨ ʸ Ţ ž â 𼡧¡?

Ģ ɢ Ģ ո. ը Ǣ ¸¢ ŧ. է. Ģ ţȢŧ. źǢ .

Ţ ȢҸ

. ....
, ź, š ¡ ⺢ ۨ á.

ȢҸ

= . 2 þ Ţá â Ө¢ θ ().

(1074)

Ȣ Ţ ()   Ǣ  Ģ ź

 

1075.            

           ɾɡ ɾɡ
           ɾɡ             ɾ

ȡ Ȣ Ţ
   Ģ¡                ɡ

   ͼ                  ɡ
ո Ӿ¡
   ɢŢɡ               Ģ¡
ȡ ǡ
   Ũš Ţ             ç
â ⧠
   Ţ                
ɸ ŧ
                    ֨ȧš
ո ո
   Ӿŧ              ¢ţá
θ Ģ
   Ȣ§             .

â

ȡ Ȣ Ţ
Ģ ¡ ɡ


ͼ ɡ

() ¡
Ţɡ Ģ¡

ȡ ()ǡ
Ũ šŢ

â â 
Ţ

ɸ ŧ
ȧš

ո ո
Ӿŧ  ¢ ţá

θ Ģ
Ȣ .

ȡ = š . Ȣ = Ȣ .  = .  = . Ţ = Ţ ¢ . Ģ ¡ = Ģ. ɡ = ɡ.

= . = ý . = . = . ͼ = . ɡ  = ɡ.

= ǢĢ. = . = . ¡ = ¡ . Ţɡ = Ţ. = . Ģ¡ = Ģ¡.

ȡ = . = . ǡ = . Ũ = . šŢ = šŢ .

â = ¡ɸ š. = (Ǣ) ¢. â = ը¡.  = ż . Ţ = Ţ . = Ƹ. = .

ɸ ŧ = , . = . ȧš = ţȢŧ.

ո = ո. ո = ո ŧ. Ӿŧ = Ӿ¡ŧ.  ¢ ţá =  ¢ ţç.

θ = Ţ . Ģ = . = ġ . Ȣ = Ƣ. = ġԾ .

Ţ ¢ Ģ ɡ, ۨ ý , Ţ Ȣ Ǣ ո, Ģ ¡š, š šǢ .

¡ɸ š Ǣ ż Ǣ¢ Ţ Ƹ . ţȢŧ. ո. ո ŧ. Ӿŧ. ¢ ţç. â Ƣ Ũ ŧ. ¡ š šǢ .

Ţ ȢҸ

. ¡ = (7.5 Ƣ)

ȢҸ

= Њ.  8 + . = 5 3.

(1075)

Ǣ   Њ ¢

 

1076.          

          ɾ ɾ
          ɾ ɾ
         
         
         ..................................................    ɾ

Ӹ Ĩ
ž Ѿ ŢƢ 
  
   ơ â ¡ Ţ
Ӿ â Ӿ Ƣ
ۿ Ӧ
   𨼦¡
  쨸 ڸ
Ũ Ţæġ Ǣ Ӹ
Ģ
  츢
  ̼ 򾢸    Өħ
ż ÿ Ǧ
¢¢
  츢
   Ƣ ¡
¢ ɦ
â ʾ ú
  츢â
  즸 Ψ
¢ Ģ Φ
Ʀ ؾ
 
   򨾸     ¢
âŢ ӨŢ Ԩæ
Ƣ
  츢 
  Ȣ 즸 ҽ
ľ Ƣ ŢƢ Ģ
Ǩ Ģ и
  즸
 
¢ Ӧ ¢ ú 
Ţ ͨ ո
  μ
  즸   çŢ
Ţ¡ ǢŢƢ ĺ
ظ ר ʦ
  Ȣ
  
׼ Ţ ؾɢ
â Ө ¢
 
  â
Ц Ӹ
æ ͼ¢
  Ȣ 츢 ¢
  츦          ŧɡ
Ţ զ Ш¢ɢ
̾ Ⱦ ź
  Ҿ
 Ȣ Ǣ 즸
Ӿ âǸ
ս ר
 
   Ţ 츨 Ҿ
Ţ Ģ æ
Ũ ظ ľ Ʀš
 
  ġ 򾢼        Ţ
ʺ ̨
ĸ θ پâ
   츢â â
   ̦

ɦš
   ȡ
   
â
ռ վ ո
  
   Ç 즸   ¢ţá
æ ý ۼ Ƣ¦š
ؾ â ɼ
   츢
    ¢ 츢 
â ŢƢ
Ƹ
   츢 
   Ⱥ
Ģ Ĩ θ
Шâ æ Ţ
   즸 츸 즸
           է
ľ Ӹ Ƹ ø
Ţ â Ţ
   Ȣ
   â ¡
Ŧ պ ž Ţ
Ţ Ţ ¢
   ͸
  
¢ Ӧ Ƣ â¢
â Ҹ Ģâ
  
        .

â

Ӹ
ž() Ѿ () ŢƢ
  ()
  â Ţ
Ӿ Ӿ Ƣ

  ()  𨼦¡
 
Ũ Ţæġ Ǣ Ӹ
Ģ
  Ӹ 츢
  ̼ Ө

ż
¢ ¢
  
   Ƣ
()
â ú
   츢â
  
Ģ
ؾ
   ý
   򨾸 ¢

Ţ Ө Ţ
Ƣ ()
  
   Ȣ ҽ
ľ Ƣ ŢƢ Ģ
и
   ()
   Ө
¢ ¢ ú
Ţ ͨ ո
  
   Ţ

Ţ¡ Ǣ ŢƢ
ظ ()
   Ȣ
  
Ţ ؾɢ
â ¢
  
  
Ӹ
ͼ¢
  
   ŧɡ

Ţ Ш¢ɢ
̾ ź
   Ҿ
   Ȣ
Ӿ
ս  
  
   Ţ Ҿ
Ţ Ģ æ
Ũ Ʀš
  
   򾢼 Ţ

̨
ĸ θ â
   츢â â
  


   ý
  
â
ռ վ ո
  
   Ç () ¢ ţá

æ ý Ƣ
ؾ () â
   츢
   츢
â ŢƢ
Ƹ
   츢
  
Ģ ()
â () Ţ
  
    է

ľ Ӹ Ƹ ø
Ţ â ɢ
   Ȣ
   â
ž Ţ
Ţ Ţ  
   ͸
  
¢ Ƣ â¢
â Ҹ Ģ â
  
   Ǹ .

= . Ӹ = , Ÿ ( ). = . ž = è Ӹ. Ѿ   = Ţ, Ÿ Ȣ. ŢƢ = . () = . = Ƹ . = Ƹ . â Ţ = â . 

Ӿ = Ӿ š¢. Ӿ Ƣ = Ӿ . = â¡ . = . = . = Ӹ . = . = Ƹ. () = .  𨼦¡ =  . () = . = . = Ƹ. Ũ = . 

Ţæġ = Ţ (Ÿټ). Ǣ Ӹ = ǢǢ . Ģ = . = . = . = â . Ӹ = Ţ Ţž. 츢 = 츢š Ⱦ. ̼ = ̼ . = Ţ. Ө = .

ż = ĸǡ. = â â¡. = м. Ǧ = м . ¢ ¢ = Ģ ¢ á. = Ǣ â . = Ƹ . Ƣ = â Ƣ . = Ƹ .

= ɢ ( ). = 쨸 . () = ɨ . â = ը š. = . ú = ú. = (). = Ƹ . 츢â = Ȣ Ÿ. = á. = 𼡨.

= . = . Ģ = š . = 측. = š . ؾ = ؾ . = () . ý =  Ƹ . = (򾨸 츽) Ǣ. 򨾸 ¢ = Ǣ , ¢ .

Ţ = Ţ . Ө Ţ = () Ţ . = ¡ . = . Ƣ = Ƣ . = ﺢ. = Ţ. = и Ţ . Ȣ = ը . = Ģ . = . ҽ = Ţ . 

ľ = . Ƣ = Ƣ . ŢƢ Ģ = . = . = . = . и = Ҩ ̨. = Ţ. = . = š¢. = (Ȩ) . 즸 = ¡ . Ө = . = ¢ Ȣ.

¢ = Ģɢ Ӿ . ¢ = ɢ. ú = . Ţ ͨ = ġ ɢ ͨ . ո = ո. = 츢. = . =  . = . = . = . = 쨸 . Ţ = ¢ .

Ţ¡ = . Ǣ ŢƢ = Ţ . = ( Ƣ) (Ţ, ). ظ = ظ. = ͸ . = . = . Ȣ = â. = ۨ ġ Ƣ. = ()

= ( Ǣ) . Ţ ؾɢ = Ĩ Ȣ Ţâ . â = ( ) â . = . ¢ = ¢ . = . = ɢ. = . = Ģ ȸ . = .

= Ȣ. = . Ӹ = Ӹ . = . = . ͼ¢ = . = š . = ¡ . = . = Ƣ¡. = Ĩ . Ƨŧɡ = ڧŧɡ?

Ţ = š Ȣ. = Ģ. Ш¢ɢ = Ш¢. ̾ = ̾ š . ź = á ( šâ). = ¢. = ţ š Ƹ ʨ . Ҿ Ȣ = Ҿ Ǣ. = ը . 즸 = Ǣ.

Ӿ = Ӿá . = Ĩ. = ¢. ս = . = , Ÿ â. = Ƹ . = . = âá. = . = Ƣ. Ţ = . = á Ŧ. Ҿ = Ҿ.

= . Ţ Ģ = ը Ģ. æ = šм. Ũ = áĢ . Ʀš = . = . = ǡ Ƣ. ġ = Ǣ . = ̸Ǣ. 򾢼 = . Ţ = .

= Ƣ ʸ. = Ģ . ̨ = ̨ . ĸ = ĸ ¡ Ţ. θ â = Ţ. â = () ¢ġ ̾. 츢â = () Ҹ. = . = ̸Ǣ . = . 

..... = Ө. = о . = .  = () . = . ý = Ƹ ʸǢ.  = . = .

â = . , = ̸, 쨸 . ռ = ռ. = 򾡼. վ ո = . = ţ š . = Ƹ ŧġ. = . Ç = Ȣ . ¢ ţá = ¢ ţç.

ý æ = ýۨ . Ƣ = Ƣ. ؾ = ؾ. = () . â = . = Ũ¢ â. = Ƣ š. = Ģ ʨ . 츢 = (Ģ) 츢򾢨. = ¢ . 츢 = 츢ۨ.

â = ը¡. ŢƢ = . = ʸǡ. = ĸ ب (). = . Ƹ = Ƹ .  츢 = ¢. = (ᎠӾĢ) . þ = Ƹ þ 츢. = á.

= Ȣ. Ģ = ɡ . = ( ) Ţ. = 즸. = (áŽۨ). Ţ = ĸ Ţ. = ̸. = .  =  Ƹ ɡ . է = Ƹ ո.

ľ Ӹ Ƹ = , Ӹ Ƹ. ø Ţ =  . â ɢ = â. = ¡ ʨ  á Ŧ. Ȣ = Ȣ . = . =  . â = ( ). = Ƹ.

= š. ž = , Êž () ǡ . Ţ = Ţ . Ţ Ţ = . = ӨȨ¡. = (Ũ Ţ) ¡ . ͸ = ͸ . = Ȣ Ө¢. = . â = â.

¢ = Ģ Ӿ . Ƣ = ɢ . ⢠= ¢. = Ҿ . Ҹ = Ţ Ҹ . Ģ â = Ģâ. = . = Ģ . = Ƹ Ǣ (Ǣ¢ ). Ǹ = . = ţȢ. = .

Ģ Ӿ ̾¢ Ţ Ǣ , Ӿ Ũ, Ũټ . 
򾨸 š Ţ Ȣ, էšâ ը Ȣ Ǣ , Ш , ҸǢħ ڧŧɡ?

Ш¢ š 𦸡 Ŧ Ҿŧ. á Ƣ Ũ Ǣ ĸ Ȣŧ. ý Ƣ, Ģ ¢, ʸǡ Ĩ , áɡ žâ, ᎠĢ ո. ⢠. Ģâ Ǣ¢ Ǹ Ҿ ţȢ . Ţ Ģ , ڧŧɡ?

Ţ ȢҸ

. ҸƢ Ȣ ȢҸ.
ý Ũ...
(ܼӨ ¢
   â    է)...¢.
...
( ᎠȢ
   Ũ Ģ  )...ҿ.

. Ȣ ....
( ɢ š
 
ǧ)...տú š Ө 6.4.10.

. ͸ .....
( ¢
   Ũ ¢)...Ҹ ().

ȢҸ

= . (, Њ). â . 3 4 Ө, 4 4 Њ Ө . Ũ Ө á , Ģ Ũ.

(1076)

Ţ (, Ũ, , , Ţ) â       ¢ Ǣ

 

               

                54

                52

                Ҹ

                Ҹ (̾ 2)