Make your own free website on Tripod.com

             Ҹ (̾ 2)

                ( 68)


         ( 1301 - 1311)

1301.         

         
                       ɾ


   了          ¢

   ȡ ǡ       
狀 ﺣ
                 ġ
󧾡
   ¢               ؾš

   ȡ         ɢ¡

                է

                 տ

               .

â


¢ġ


š


ȡ ɢ¡

ȡ.

= Ţ. = . = (Ÿ ). = ŢƢ. = . = ¡ (Ÿ ). = Ƹ. = . ¢ = ¢ . = ը .

= Ģ . = Ţ Ǣ.   = Ģ . = . = ž.

() = , ɸ, . = . ġ = ġ?

= Ţ . = ç. = Ƹ. = . = . š = š¡.

  = Ǣ . = . = θ . ȡ = ¢ š Ǣ¢. = . ɢ¡ = ɢŧ.

ȡ = () ڸ. = . = . = Ƣ. = . = ŧ.

= . = (Ŧۨ). = . = 󨾧. = . = . = ŧ.

= ̸ . = . = ŧ. = . =  .

Ţ, , Ÿ , , Ÿ ɢ , ը Ţ Ǣ , ž, θ ġ? Ģ ç. Ƹ. .

θ ¢ š Ǣ¢ ɢ¡ŧ. ĸ, , Ƣ ŧ. ɢ 󨾧. ŧ. ̸ â ţȢŧ. .

Ţ ȢҸ

. = .  = ɸ (56 Ǣ ). = Ģ.  = . = . = š.

. ...
. ý¢ ĸ. ( )... 5.

ȢҸ

= Њ.  = 4 4.

(1301)

Ţ (, Ũ, )    Φ       Њ


1302.             

       
                    ɾ

áո ġ
   Ţ           Ÿá
á áâ áâ
   ¸          Ţɧ¡

   ¡          
¡Ţ ܾ Ģ
   ģ         տ
ո š
   áž           ʧ
¡ Ħ Ũ
   Ţ         ǧ¡
ﺢ Ţ Ţ
   ¸          š
Ţ
   Ţ        .

â

áո ﺧ §ġ
ç Ÿá

á áâ áâ
¸ Ţǧ¡

ﺧ ﺧ
¡

ܾ Ģ

ո š
áž

¡ ﺧ Ũ
Ţ ǧ¡

Ţ Ţ
¸ š

Ţ  
Ţ .

= Ţ . áո = ħá. ﺧ = Ţ. §ġ = ɡ. = â. ç = ġ. Ÿá = Ţ ǧš. = .

= . á = . áâ = . áâ = Ŧ . = Ţ . ¸ = . Ţǧ¡ = ħá. = () .

ﺧ = (¡) . ﺧ = ٨ ɧ. = . = ը . = 쨸§ Ţ ٨. ¡ = Ǣ. = ̸.

= Ƣ. ܾ = () ܾ Ǣ. Ģ = . = . = 񨼸 Ţ. = ʸ Ǣ. = ̧?

= â . ո = ø . = ¡. š = . = ʧ. áž = ĸ .

¡ = ¢ ţȢ . = . ﺧ = . Ũ = ¢ () . = . = ¡. Ţ ǧ¡ = Ũ ŧ.

Ţ = Ţ . = . = . Ţ = . = . = . = (Ÿ) . ¸ = á Ǣ. š = â ŧ.

Ţ = . = . = . = â . Ţ = â ţȢ. = .

ħá, Ţ, ɡ, ġ, Ţ ǧš, Ŧ Ţ , ħá, ¡ Ҹ , ﺧ, ¡ Ţ ٨ 쨸§ , Ǣ Ǣ Ƣ, ܾ Ǣ ĸ ʸ Ǣ ̧?

øɡ ¡, អ , , ¡â , ¡ ¡, Ũ ǧ¡. Ţ ¢ , , , ġ, Ÿ Ŧ Ǣ 󨾧. â ţȢ . ʧ ʸ է?

Ţ ȢҸ

. = . è ( â).  áâ = â Ƣ Ŧ,

. Ţ = () .

. = , , , , ).

ȢҸ

= (1 , 2 Њ)  11 . = 3 4 4.

(1302)

żƢ  Ţ (, Ũ, Ţ) 
  ø       


1303.           
           (= ſ. ո )

        
        
               󾾡

š Ţâ ŢƢ
   ŢƢ š
   Ө ¨ Ģ    ɡ
츢 ¡ĸ 츢 Ũ
   츢 Ţ ŢƢ
   ¡     š
Ӽ
  
   ¡ Լ      ̧Ũ
Ȣ
   Ǣ ¢
   ž ɡ  á
𦼡
  
   쨸 â Ţ ơ      ̧â
â
   â
   Ԩ           á
Ţ š
   Ǣ ¢
   Ǣ ٦       á
Ǣ
   ǡ
   ӿ Ţ     á.

â

š Ţâ ŢƢ
ŢƢ š
Ө Ģ

츢 ĸ 츢 Ũ
츢 Ţ() ŢƢ
¡ š

Ӽ

¡ 츧 ̧Ũ

Ȣ
Ǣ ¢
ž ɡ á

...........
쨸 â Ţ ơ â

â
â
á

Ţ š
Ǣ ¢ ()
Ǣ 򾢧 á

Ǣ
ǡ 츧
ӿ Ţ á.

= . š = . Ţâ = Ţâ. ŢƢ ŢƢ = ŢƢ. = . š = . Ө = â . = . Ģ = Ģ. = ¢. = .

츢 = 츢. ĸ 츢 = ĸ Ģ Ǣ¡ . Ũ 츢 = ŨǸ Ǣ . Ţ() = Ǣ ¡ â. ŢƢ = . ¡ = ¡. = š . = м. = . š = š¢ Ȩ.

= ո. = . Ӽ = Ӽ ŢŢ. = Ţ. = žɸ 񼡸. = , . ¡ = ġ. 츧 = (â) â. ̧Ũ = š ڸ .

Ȣ = ɢ. = ո . = â ź. = š¡ . Ǣ = â. ¢ = , ¢ ¡ Ȣ. ž = ž. ɡ = Ŧɡ . á = š¡.

.................. 쨸 = šȡ Ģ. 쨸, â, Ţ ơ = 쨸, â, Ţ ŸǢ . â = Ģ .

= ġ. = ơ . = . = â. â = ¡ɸ. = . â = â. = è, Ĩ. = ¡츢. = . = .  á =  .

= â ¢ɢ. Ţ = ŢŢ. š Ǣ = () ġ Ǣ (á). ¢ = ¢ Ƹ . Ǣ = ú𺢨 Ǣ ( á). 򾢧 = . á = ç.

Ǣ = ¡ . = ɡ . ǡ = ġ. 츧 = . = Լ. ӿ = ɢâ. Ţ á = ¡ ¢ ţȢ á.

Ţâ, ŢƢ, , â , ¢ 츢, Ĩ Ǣ , Ũ Ģ , Ǣ¡ â, , ¡ , м š¢ Ȩ Ţ Ǣ š, ܼ, ž , , , š , ź š¡ Ȣ â, , ¢ ¡ Ȣ, ž š¡.

쨸 ӾĢ š Ţ áĢ , ¡ɸ , â, è Ĩ ¡츢, ¢ɢ Ţ, šĸ ú𺢨 Ǣ á. Ŧ, ɡ , ġ , ɢâ ¢ ţȢ . ź ɡ âš¡.

Ţ ȢҸ

. ¢ ...
ո ¡ Ǣ ¢, ŸǢ Ȣ Ȣ.
(ɡ Ţ Ȣ
ɡŢ  ȸ
Ţ Ȣ
Ȣ š)...տú š Ө 4.109.1.3.
( ּ š)...Ҹ ().

ȢҸ

= Њ. = 4 4 4 4.

(1303)

Ţ (, )  ź    ¢ ž š              Њ á


1304.              áǢ

           ɾ ɾ
           ɾ ɾ
           ɾ ɾ     ɾ

¡𦸡 Ţ ҨŨ
   Ȣ ξ¢
   Ţ 츢 ŢŢ Ţ        áɡ
츢 ʸ
   򾢸 ո â
   Ţ Ө¢ ¢   ŧá
𨸦 Ƣ¢ ŢƢ¢
   Ţ Ģ Ģ
   즸 ⢠¢  ŧ¡
Ũ Մ
   Ǣ
   š Ţ Ţ     ȧ
ġ ĸɢ Ģĸ
   Ө
   è š ո ɢո    ̸ţá
ć
   á Ҹ
   Ӹ       Ǣ
á
   θ θ
   ¢ Ө¢  ¢
á Ž
   ɢ
    áǢ Ħ   .

â

() Ţ ҨŨ
Ȣ ξ¢
Ţ 츢 Ţ ɡ

츢 ʸ
򾢸 ո â
Ţ Ө¢ ¢ ŧá

Ƣ¢ ŢƢ¢
Ţ Ģ Ģ
¢ ¢ ŧ ¡

Ũ Մ
Ǣ
š Ţ Ţ ȧŧ

ġ ĸɢ ĸ

è š ո ()ɢ ̸ ţá

ć
á Ҹ
Ӹ Ǣ

á
() θ θ
¢ Ө¢ ¢

á Ž

á()Ǣ .

= (Ũ) ξ . 𦸡 = ź . Ţ = Ţ. ҨŨ = Ĩ. = . = . Ȣ = . ξ¢ = Ÿ. Ţ 츢 = ( ) Ţ . ŢŢ= . Ţ = ը . ħɡ = ġǡ .

츢 = Ҽ . ʸ = ﺸ. = . 򾢸 = ʧ¡ ( Ţ Ǣ). ո â = â ӾĢ ţ. Ţ = . = Ţ. Ө¢ = ¢. ¢ = Ģ. ŧá = ¡.

= Ţ. = Ƣ . Ƣ¢ = Ǣ. ŢƢ¢ = Ǣ. Ţ = Ţ Ţ. = . Ģ = Ģ. Ģ = Ǣ¢. = ¡. ¢ = ¢. ¢ = ¢. ŧ ¡ = ţ .

= . Ũ = ( Ǣ ) â . Մ = . Ǣ = ţ Ǣ. = . = ţ. š = ը š ʨ. Ţ Ţ ȧŧ = Ţ. Ţ .

ġ = է ġ. ĸɢ = ġ. ĸ = Ţ . = ¢ ɢ. = . è š = и Ǣ. ո = ո. ɢ ̸ ţá = ɢ , ̸, ţç.

ć = ̸ Ţ. = ç. = ¡ Ŧ է. á = ġ θ. = ú. Ҹ = Ҹ. = Ȣ . = ¡ . = . Ӹ = . = úɡ ռ. Ǣ =  .

= ̽Ө. á = . = ¡. = . = . = ġԾ. θ = ΨԼ. θ = Ÿ . = . = ż. ¢ = Ž. Ө¢ = Ө¢ . ¢ = ¢ .

á = ţç. = () . Ž = Žŧ. = Ǣ. = ý â. = ɢ¨ Ǣ ý . = ո. á Ǣ = áǢ ¢. Ħ = Ţ. = .

ź Ţ, , , Ÿ , ħ , ﺸ, Ţ Ǣ, â ӾĢ Ǣ š ţ ¢, ƢǢ, ţ Ģ, ¡ ¢, ¢ , ţ Ǣ, ʸ Ţ, Ţ ȧ.

ġ ġ ¢ ɡ ɢ и Ǣ ո. ɢ . ̸. ţç. ¡ ç. Ҹ Ӿġɡ Ǣ ռ  , ¡, ż Ө¢, Ũ ŧ. ţç. Žŧ. â, áǢ ¢ Ţ . š ƨ .

Ţ ȢҸ

. ....
Ţ¢ Ǣ Ȣ ź쾢Ǣ (Ţɢ ŧǢɡ Ţġ Ţ ţ о).... á 1.12.11.

. ¢ Ө¢...
( ġԾ)..Ҹ (Ǣ).
(Ţľ ż
šŢ ¡)...Ҹ (ĸ).

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

(1304)

Ţ (, )  ȧ          Ǣ ¢   Ž áǢ  Њ ţ  Ȣ żƢ


1305.             Ǣ
              ( ո )

         
                       ɾ

Ģ ţ 쨸 ţ
   ŢĢ              ǡ
Ţ š즸
   ¢ ȡ              Ũħ
š 쨸
   Ģ ȡ            Ȣ

   Ţ ġ              ġ
즸 š ġ츢
             ǧ¡
Ȣ
               ըŧ

   Ģ              š
Ǣ ơ Ǣ
   Ǣ š            .

â

Ģ (Ţ) ţ
Ţ ǡ

Ţ š
ȡ Ũ

š 쨸
Ģ ȡ Ȣ


Ţ ġ ġ

š Ģ
̼ ǧ¡

Ȣ
ը ŧ


Ģ š

Ǣ ơ Ǣ
Ǣ š .

Ģ (Ţ) = (ĸ) Ţ . = â . ţ = () . Ţ = Ţ . ǡ = Ţ ɡ.

Ţ = Ǣ . š = . = . = () . ȡ = šר ţ . Ũ = Ũ .

š = () Ũ . 쨸 = (Ȣ ) ׼ . Ģ ȡ = â¡. Ȣ = Ǣ.

= . = ٨. Ţ ġ = ̾ š Ţ â (). ġ = ġ?

= á Ƣ¡ . š  Ģ = ( ) Ţ. = ŧǡ (è Ƣ) . ̼ = â Ũ ¡ . ǧ¡ = ǧ¡.

= è. Ȣ = Ȣ Ƣ âŢ. = . = Ģ. = Ǣ 츢. = . ը ŧ = ը ǧ.

= Ģ Ƹ. = š . = . Ģ = Ÿ Ģ Ŧ. š = Ǣ Ҿŧ.

Ǣ ơ = Ǣ ʸ . Ǣ = Ǣ Ĩ. = . Ǣ š = Ǣ ¸ š .

ĸ򨾧 Ţ ¢ Ţġ Ţ ɡ, , šר Ũ Ģ ظ , Ƣ Ȣ¡, ը Ţ â ġ?

á측 Ƣԧ Ţ, â Ũ ¡ ǧ¡. , ¢ ը ǧ. Ƹ š , , Ÿ á Ŧ Ǣ Ҿŧ. Ǣ ʸ Ǣ Ĩ Ǣ ¸ š . šǢ š â ġ?

Ţ ȢҸ

. Ţ ġ ġ...
( Ƣ պ Ţá š)...Ҹ (š).
( š
Ȣ¡)...Ҹ (â)
( ָ ¢
Ţ Ļ )...Ҹ ()
(ĸ á
ָ š
Ȣ ̦ ǡ)...Ҹ (ĸ׽).

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1305)

ں š  Ȣ Ţ    ը        Ǣ Ǣ  Њ ¢


1306.              򾽢

       
                       ɾ

Ȣ ȸ Ţ̨
   Ţ𼸨                Ţ¡
Ǣ ¢Ţ ¢Ţ
   â򦾡Ǣ                 ¡
ȢŨ
   𼾢 â                  Ƣ¡
򾢨¦ Ǣ 򾢨 Ǣ
   ¢                ç
ȢŢƢ â
               ţá
Ө Ţ ¢
                   
Ȣ¾ ľ Ȣ¾ 򾽢¢
                  է
𼿢
   𼺢 Ţ                .

â

Ȣ Ţ ̨ Ũ
Ţ Ţ¡

Ǣ¢ Ţ ¢
Ţâ Ǣ ¡

Ȣ Ũ
â Ƣ¡

򾢨 Ǣ 򾢨 Ǣ
 ¢

Ȣ ŢƢ â
ţá

Ө Ţ 
ڸ

Ȣ ľ Ȣ 򾽢¢
է


Ţ .

Ȣ = Ȣ . = . Ţ ̨ Ũ = ŢĢ Өɨ Ũ. = . Ţ = . = . Ţ¡ = Ÿ.

Ǣ¢ = Ǣ¢Ǣ. Ţ = Ǣ. ¢ = Ţ. Ţâ = ţ. Ǣ = Ǣ Ҹ. ¡ = ɡ.

Ȣ Ũ = Ũ Ƣ . = Ÿǧ ¢ . = Ǣ Ũ . â = ġĢ ¡. Ƣ¡ = Ģ Ƣ¡.

򾢨 Ǣ = Ȣ Ţ. 򾢨 Ǣ = 򾢨 Ǣ .  ¢ =  ¢ Ȣ. ç = θ.

Ȣ ŢƢ â = Ȣ () â . = â¡ɡ . = () ¡ɢ. = . ţá = ʸ ţç.

= . Ө = . Ţ = á (Ǣ).  = ɢ . = . ڸ = Ũ ¡ .

Ȣ = () ţ. ľ = . Ȣ = (¢). 򾽢¢ = ¢. = ¡ ţȢ. է = ո.

= â Ũ¢. = . = ب. = ʨ Ǣ . Ţ = ¢Ģ 츢 .

Ţ Ũ Ÿ, ġ Ǣ ţ Ǣ š, Ǣ Ũ Ƣǡ, ġĢ ¡, Ģ Ƣ¡. Ȣ , 򾢨 Ǣ ,  ¢Ģ Ȣ θ.

Ȣ â, â¡ɡ , ¡ɢ ɾ Ǣ ʸ ţç. ȡ Ǣ, Ũ ڸ Ţ . ¢ 򾽢¢ ¡ ţȢ է. ¢Ģ .  ¢Ģ Ȣ ç.

Ţ ȢҸ

.  = .  â = ġ. â = .

. Ţ¡, ¡, Ũ¡...Ƣ¡....
ž --- , ĦšǢ, Ǣ Ũ Ƣ, .
(Ţɢ š š)...Ҹ (Ţɢ).

. ţá.....
Ŧ ¡ ո .
( ý
Ƨġ)...Ҹ ().

ȢҸ

= . = 5 5.

(1306)

ž     ¢ Ǣ    


1307.             

      
                    ɾ

ż 󾢨 򾢾 Ģ áŢ
   ġ Ҹ ǡ            Ȣ
ɢ â Ȣ
   Ũ á              
Ȣ ¡
   ɡ                վǢ
ڸ ¡â š á
   š              տ
츨 ¡ ʦ¡
   ᢠš              ¢ȡ
Ƣ 츢
   ǡ ¢               
š â ţ Ȣ
   š ﺸ á             
š
   š Ȣ                .

â

ż á
ġ Ҹǡ Ȣ

ɢ ո âӼ
Ũ á

Ȣ
ɡ ĸ Ǣ

¡ âš á
š

¡
¢ š ¢ȡ

Ƣ 츢
¢

š â ţ Ȣ
š ﺸ á

š
š Ȣ .

ż = ż٨. = ب š . = () . á = Ǣ Ţ¢. ġ = . Ҹǡ = Ҹ ž. Ȣ = (Ǣ ź â¡) .

ɢ = . ո = ո. âӼ = â ¢. = է. Ũ = . = . á = Ȩ ŢǢ .

Ȣ = ĸ򧾡 ( ը) Ȣ . = ( Ţ ) 츢. = . = źâ. ɡ ĸ = ɡ ĸ ǡ. = . Ǣ = ʸǢ.

= ţ. ¡ = Ĩ . âš = Ҽ 츢. á = Ȩ. = Ȣ. = ը¡ . š = ʧ ¡ Χ?

= Ĩ. = â. ¡ = ¡. = . = (򾡸) . = . ¢ = ¢ 측 . š = š ̸ . = . ¢ȡ = () ¢ȡ Ȣ.

Ƣ = . 츢 = Ӿ Ũ. = (٨). = â 츢. = Ǣ. = . = . ¢ = . = ¢ Ƣ. = .

š = ż째 . â = â Ĩ. = (Ţġ) Ũ. ţ = ţ Ŧ. Ȣ = . š = (). ﺸ á = ﺸ Ǣ. = Ƣ.

š = è. = Ģ ¢ɢ. = ŢŢ. = á ĸ. = . = . š = ۨ Ţĸ. Ȣ = Ȣ .

żǢ ب š Ǣ ź Ƣ â¡ , , ո, Ҹ, ŢǢ ٨ 츨 , ʸǢ Ҽ , ը Χ?

Ĩ 򾡸 Ģ , ¢ȡ Ȣ, Ӿ Ũ, ը 츢 , â, ը Ţġ Ũ Ǣ š , Ƣ. ĸ. ۨ , Ũ Ţĸ Ȣ . Ҹ š¡.

Ţ ȢҸ

. âš á...
( ʧ¡ Ÿ ȡ ħ)...󦾡 ( š).

. á Ȣ....
Ǣ측 ո Ȩ սâ ¢츢ȡ.
(Ţ 򾢾 ަ 򾢸
򾢾  Ũ측ç)...էŨ측 4.32.
(â Ţ 򾢾
¢ ̦  ħ).... 12.32.

ȢҸ

= . = 4 4 4. 12 + . 108 Ũ¢ɢ ȡ ââ ().

(1307)

Ǣ ը Ţ        ʧ        


1308.                ȡ
              ( ո )

        
        
             ɾ

ž Ţ ¢ġ
   š
   ţ ġ         ¡
ţ â
   š
   Ÿ ¢ Ÿ     ͼ
š Ţ ¡
   Ţ ġ
   š áǢ ¡     

  
   š ɢ    š

  
   Ţ       

   š
   ġ Ȣ       Χš
¡
  
   ܼ ¡         է
á
   
   ȡ ġŢ      .

â

ž Ţ ()ġ

ţ ()ġ ¡

ţ â

ͼ Ÿ ¢ ()

š째 Ţ¡
ġ
š áǢ ¡š ɢ šŢ

()
š ġ
Ȣ Χš()째 ¡ է

򾡧á

ȡ ġŢ .

ž Ţ ġ = žǢ á . = Ȣ . = ¡. ţ = ܼ. ġ = ġ (򾢧ħ ). ¡ = Ţҧš.

Ţ = á. â¡ = ξ ¡. = âɡ ¡. ͼ = . Ÿ = Ψ . ¢ Ÿ = ¢ Ÿ.

š째 = Ȣɡ. Ţ¡ = Ţ¡. š = ţž. = ţ. ġ = â š. áǢ¡ = â ¡ Ţ. = ڸ.

= . = () Ģ. = . = š. = ¡ . š = 򾨸 š. = (ʧ¨ ) . ɢ š = ɢ âš¡.

= ƢĢ. = () 񼾡. = Ȣ. = . = (즸 Ƣ ŧ) = ξ Өȸ Ȣ . = . = . Ţ = Ǧ. = .

= ܼ . = Ψ¡. = š. š = ž. = ȢŢ. ġ = . Ȣ = . Χš = ŧ.

= м. = . = ż . = . = żǢ. ()째 = Χ. ¡ = ţ ¡ . է = ո.

򾡦á = ġ ټ. = . = š. = Ӿġɡ. = . ȡ ġŢ = ȡ ġ .

žǢ á . Ȣ ¡. ¡ ǧ . Ţҧš á ¡. ¢ Ÿ. Ȣ Ţ . ţ . ¡ Ţ. ǡ ¡. 򾨸 š ʧ¨ ɢ š¡.

ƢĢ Ţ Ȣ , , Ө Ģ ġ (Ţ¡) š ŧ. ż 񽡸 Ǣ¢ , ż ţ ո. ġ ټ, ȡ ġ . â š š¡.

Ţ ȢҸ

. ž Ţ ¢ġ....
츽 Ҹ : , վ, , ȸ, š).
( ɧ)...Ҹ ().
(ž ¢ Ţâ
).... á 3.21.127.
( Ũ )....տú š Ө 4.9.12.

. š째 Ţ¡....
( ţ ţơ Ģ¡)...Ҹ (վ).

ȢҸ

= . = 6 4 4.

(1308)

츽   Ȣ    Ǣ ¡     ȡ  â š ž


1309.              

           ɡ ɡ ɡ
           ɡ ɡ ɡ
           ɡ ɡ ɡ    󾾡

ž Ţ򾸡
   á
   ţ ǡ            Ţп
ţ
   ǡ
   á         Ţʼ

   ڧ ¡ɡ
  Ч šš      
ġ šš
   Ȣ ʿ ǡ
          ã
̿ Χ¢
   ̧ á ҧġ
   ţ 츲       ڿ
ž Ţ򾸣 ţ Ţá
   ţ ţ
   š š      á
򾢺 Ţž
   Ģ ¡ ℽ
   ¢ 򾢧 Ţ        ھ
Ⱥ áǡ
   ݨ ¢ο á
   ɡ š     á.

â

ž Ţ򾸡
á
ţ() 両ǡ Ţ

ţ
ܾǡ
á Ţʼ


ڧ ɡ
ý šš

ġ šš
ǡ
ℽ ã


ҧġ
ţ

ž Ţ򾸢 ţ Ţá
ţ ţ ()
š š á

Ţ ž
Ģ ℽ
¢ 򾢧 Ţ

áǡ
ݨ á
ýɡ š á.

ž Ţ򾸡 = ž Ȣ. .  = Ž̸, Ž̸. = Ծ . = . á = ç. = Ž̸, Ž̸. ţ = .  = . 両ǡ = ŧ. = Ž̸, Ž̸. Ţ = (Ŧۨ ׸Ǣ) ɢ¡ Ţš. ţ = ţç.

= . = ʸ ŧ. = Ž̸, Ž̸. = . ܾǡ = ܾ §. = Ž̸, Ž̸. = . á = ¢ šɧ. = Ž̸, Ž̸. Ţʼ = Ǣ ־â.

= Ĩ. = Ǣ. = է. = Ž̸, Ž̸. = ǡ. ڧ ɡ =
š Ţŧ. = Ž̸, Ž̸. ýЧ šš = ý ǡ ġ šŧ. = Ž̸, Ž̸. = â .

ġ šš = ĸǢ ġ šŧ. = Ž̸, Ž̸. = ɢ. ǡ = â ŧ. = Ž̸, Ž̸. ℽ = ý . = Ƹ. = . = Ž̸, Ž̸. ã = () ¢.

= ţȢ. = Ţ Ţ¡ ÊžԼ. = ţȢ. = . = . ҧġ = á. ţ = ţ . = . = ټ ġ Ǣ . = .

ž Ţ = ž ɢ. ţ = â. Ţá = ŧ. ţ = . = Ƹ. ţ = ţ ¢ ŧ. = â. š = Ţ Ţ š. = ŧ. š = ۨ Ģ ŧ. á = â Ţ ⺢ŧ.

= 쾢. Ţ = ž Ţ. ž =  . Ģ =  ŧ. = Ǣ . ℽ = â Ҹ ŧ. ¢ = . 򾢧 = ŧ. Ţ = 측 Ţ. = Ȣ Ž.

= š Ţ . áǧ = Ƹŧ. = Ž̸, Ž̸. ݨ = è Ũ. á = Ҹ ŧ. = Ž̸, Ž̸. ýɡ š = ž Ǣ ŧ. = Ž̸, Ž̸. á = á.

ž Ȣšǧ. Ũ Ҽ ç. â ŧ. Ŧۨ էɢ¡ Ţš ţç. ܾ ħ¡. ¢ šɧ. է. š Ţŧ. ý է. ĸǢ šŧ. ý . Ž̸.

¢ š Êž, ¢ š , á ¡, , ž ɢ, â, Ƹ ţ ¢ ŧ, š ŧ, Ŧۨ Ģ ŧ, 쾢, ž Ţ, Ģ, Ҹ ŧ, ƢŢġŧ Ž Ţ áǧ, Ө Ž̸. è Ũ Ҹ ŧ. ž ȡâ ŧ. á. Ž ڸ.

Ţ ȢҸ

. ţ 両ǡ....
= ¢ . Ţ = ɨ .

. Ţ , ¡ ....
( þ ¢󾢨þ ҧġ 򾢨 Ӹ Ţ 쨸 â)....Ҹ (Ũ).

. Ţ ....
Ţ = . = ŧ.
( Ţи ġ )...Ҹ (Ţ).

. ....
ŽŨ ¡ .
( ), (Ţиġ).

. --- á, â, â, á½, á, á, Ǣ.

. Ţ ¢ ţ . Ţﺢ . 󾢸 . ¢ ţ .

ȢҸ

= . (1 , 1 Њ, 2 ). = 3 5 4 5. á â).

(1309)

ž   ý о    ý      ž á  󾾡


1310.            

            ɾ

ž Ţ       á
           ʧ
â Ũ Ȣ            §
   򦾡 â         Ҹš
ţ Ǣ            ̼
   ţ Ţ         ¢¡
Ţ š Ţ          ӿ
   ġ ¡ Ţ   .

â

ž Ţ á
  ʧ

â Ũ
򧾡 â Ҹš

ţ Ǣ ̼
ţ Ţ ¡

Ţ Ţ ӿ
Ţ .

ž = ž â . = (Ǣ ) . Ţ = Ţ ţȢ. á = Ƹ.

 = ż 񽡸 (Ǣ¢). = ¢ .  = . = .

â = . Ũ = ( ) Ȣ ( )  . = ɢ. = .

򧾡 = Ҽ. â = Ƣ . = â. Ҹš = Ƣ Ģ ٸ.

= . = . Ǣ = ţ Ǣ . ̼ = ã. = .

= . ţ = () ţ. Ţ = . = . = 쾢 . ¡ = (ž).

Ţ = . = á Ŧ. = ɢ . Ţ = (Ŧɡ) Ţ. ӿ = . = .

= 򾡸 ý. = ( š ) ( Ţ츢 . Ţ = ( ) . = .

, Ǣ , Ţ ţȢ Ƹ. ż Ǣ¢ øǢ ʸ , , ɢ . Ҽ Ƣ ž â Ƣ Ģ .

Ǣ ̼ ţ Ţ Ŧ ž . 򾨸 ɢ , Ŧɡ Ţ , 򾡸 ý, 򾡸 š ¢ .

Ţ ȢҸ

. Ǣ ....

è Ǣ Ƣ׼ Ĩ Ƣ ɡ. 쨸 Ũ š , , ɦ 츢 â, ġ ȡ.
( ﺢ Ǣ¢ ġ ...
Ƣ Ƣ¡
ġ ȧ ż )... á (Ƣ) 8.

. ¡ Ţ....
ž Ŧ էšâ .

. Ţ ӿ....
ž Ŧ Ţ.
(Ģɡ ӿ
Ģ ڸ Ģ)... š Ө 2.8.9.

. ո Ţ...
( ȡ )... á 1.17.39.

. Ţ ...
= ý .
( ¡զƢ)... 2627.
( Ȣ ¢ Ţš ȧ ɢ Ƣ)... á 1.16.8.
, , , , Ţš, â Ţâ.
, , , Ţ ǡ â, Ģ , ¢. ýŧ ( ) ﺡ (..á). 򧾡 š ﺡ ܼ Ţâ.
ﺡ (š¿) Ţ...
= . = . = . = á (쨸). = .

ȢҸ

= .  = 3 3.

(1310)

ž Ǣ Ǣ        ﺡ   .


1311.           šŢ

      
      
            ɾ

¢
   ¢
   ţ ﺢ 了         ŧ
ţ μ
   â
   Ȣ Ÿ          
ġ
   š Ţ
   ɢ            
¢ ɣ â
  
   ⨺ ﺢ â󾢼           š
¢ ¢ ¢
   á â
   了     է

   󾢼 Ģ
   ¡ Ҧ         Χš
¢ â Ģ
   â Ģ Ģ
   ž â           ¢
â ﺦš
  
   Ţ            .

â


¢
ţ ŧ

ţ ԧ
ŧ â
Ȣ

ġ
š Ţ
ɢ

¢ â
§ Ž
⨺ ħ â󾢼 š

Ƨ ¢
Ꭰç â
է

ϧ
󾢼 Ģ
Χš

¢ â Ģ
â Ģ Ģ
ž â

ɡ
ɧ
Ţ .

= 򾾡. = . = . = Ţ Ǣ. ¢ = . = . ţ = ţ. = . ŧ = ¦ɡ ġ.

ţ μ = . ԧ = . = ̨. ŧ = ţ. â = â. ǧ = Ũ . Ȣ = Ȣ . = .

= . ġ = â. = . š = š. = . Ţ = Ţ š. ɢ = ¢. = . = Ţ Ţĸ .

= Ĩ. ¢ = . â = . § = () ʸ. Ž = Ž. ⨺ ħ â󾢼 = ⨺ . š = âš¡.

Ƨ = Ȣ . ¢ = ¢. Ꭰ= áŽۨ. ç â = ĸ â. = ۨ ɸ Ƣ. = áɢ. է = ո.

ϧ = ġ θ. = . 󾢼 = . Ģ = ŧ. = . Χš = âŧ.

¢ = . â = Ƹ. Ģ =  Ө. = ɢ . â = (¢) Ǣ Ţ. Ģ = â . Ģ = ¡ . = ӾŢ. =  . ž â = ž Ţ ( ž). = .

ɡ = ĸ Ţ Ŧ. = Ž. = . ɧ = . = . = Ǣ (). Ţ = šŢ . = Ţ̸ .

Ţ Ǣ , , ţ , , ̨, â, Ũ , Ȣ , Ţ š, ¢ Ţ , , , ø Ž ⨺ âš¡.

¢ áŽۨ ĸ â, ɸ áɢ ո. Ũ Ũ ŧ. ŧ. ¢, Ģ, , Ģ, , , ž ӾŢ ž Ž ŧ. ɢ¢ ţȢ . ʸ ǡ ⨺ â.

Ţ ȢҸ

. Ꭰç â ....
= ը¢ .

. ¢ ....
( š
)....տú š Ө 5.91.6.

ȢҸ

= .  = 3 4 3 4.

(1311)

Ţ ()     ⨺  Ꭰ    ž ( Ǣ)     ɢ 

 

                 67

                 69

                 Ҹ (̾ 2)

                 Ҹ