Make your own free website on Tripod.com

             Ҹ (̾ 2)

                ( 65)

         ( 1253 - 1268)

1253.             էø

         
                        ɾ

š
   ɣ               ¾
š ¢ â
   츢             
ǡ
   Ţ            š
š
   Ţ              âŧɡ
è
                  ţá

ݾ 򦾡
  
ݾ 츢                 է

   ɢ               պĢ

                    .

â

š

š¢ â

ǡ
Ţ š


Ţ âŧɡ

è
ţá

ݸ򦾡  
ݾ է


Ģ


ø .

š =  ¢. = (). ɣ = ɡ . = ¡. ¾ = .

š¢ = . â = â. = Ƹ. = ⺢ . = Ǣ. = . = ( ) .

=  ĸ. = . ǡ = ɡ Ţ. = . = ý. Ţ š = Ţ.

= ɡ Ũ . = ( ). = . Ţ = ¢ . âŧɡ = âŧɡ?

è = è . = ʧ¡ Ũ . = . = Ǣ. ţá = ţç.

ݸ򦾡 = Ȣ¢ . = Ƹ. = . = . ݾ = š . է = ո.

= . =  . = . = ɡ Ţ. = . Ģ = .

= ո . = . ø = š ¢ ţȢ .

ɡ , , , šĢ , Ƹ ⺢ Ǣ , , , ɡġ ý Ǣ , ڧŧɡ?

è Ũ ŧá Ƣ, Ǣ ţç. Ȣ¢ , Ƹ Ģ ո. ,  , š ¢ ţȢ . ¡ âŧɡ?

Ţ  ȢҸ

. = . ݾ = Ȣ. = Ƹ .

. ݸ򦾡 ....
øž ġ. ý¡ . Ȣ , , ɡ Ũ , ɡ .
(¢ Ѿ
Ţ Ţ Ƣ â Ƣ
)... š Ө 1.21.7.

ȢҸ

= ý.  = 3 3 3.

(1253)

 Ţ ()     š   ب 


1254.               

           ɡ ɡ ɡ ɡ
           ɡ                 ɾ

šá ǡ
   ɡ            мɡ
ৼ á
   ȡ              ͼɢ
ȡá ¡ ¡á ȡ
   ɡ ž            
ȡš ɡ
   ȡ         â¡
á šɡ ɡ á
   á                
ǣ áȡ
   ǡ ţ              ھ
á š šǡ ħ
   ġ               ţá
ŧ
                  .

â

šá ǡ
м

á
ȡ ͼ

á¡ á ȡ
ɡ ž

š
â¡

á ( á) šɡ á
á

áȡ
ǡ ţ

áš šǡ
ġ ţá

ŧ
.

šá = , š¡. ǡ = Ũ ¡. = Ţ. ɡ = . м = м. = .

= . = ¡. = ǧ. á = ¡. ȡ = ȡ. ͼ = Ǣ¢. = .

š = š¡. = ŧ. = ¢. â = Ȣ ¡ پ?

á ɡá = Ţ Ȣ¡ ɡ.
šɡ á = ŧ. á = ç. = (Ǣ) ¢. = Ǣ¢.

= . ȡ = ɢ ŧ. = â. = . ǡ ţ = Ţ. = Ȣ. = ¡.

áš = šǡ. šǡ = šǡԾ. ġ = ġԾ ţá = Ƣ ţç.

= . ŧ = ŧ. = Ƹ. = ŧ. = .

, . Ũ ¡. á ¡. ȡ ¢ , á á š¡.

. ǡ, ƢŢġ  ž ը 𦸡š¡. Ȣ ¢ پ ¡ ?

Ţ Ȣ¡ Ǣ ɡ. ɸ ɡŧ. Ǣ ¢ Ǣ¢ ŧ. Ȣ, ¡ šǡ, šǡ, ġ è Ƣŧ. . ŧ. ç. . Ȣ ¡ ?

Ţ ȢҸ

. =   Ţ. = .

. â ....
( Ӹ Ȣ¢ Ţ Ŧȡ
Ш¢ £).... á 4.9.76.

. á šɡ ɡá...
(á Ȣ á ȡǡ)...Ҹ (á).

. áš  šǡ....
(áŢɡ 򦾡 츢 )...Ҹ (ɡ).
( ¢
á ¢ š ֦ §)... 81.

ȢҸ

= Њ. = 4 4.

(1254)

񽡨   á  ž  𦸡 째   ɡ Ǣ  á š Њ1255.            

          ɡ       󾾡ɡ

šâ         ǡ
   ç Ţ      ɡ
ġ          ɡ
   Ţ ɡŢ      ġ
ɣ Ҧ      ġ
      󾧸
â ¡      
   š    á.

â

šâ ǡ
Ţ ɡ

()ġ ɡ
Ţ Ţ ġ

ġ

â ¡
š á.

šâ = ظ. ǡ = š. = . Ţ = . ɡ = .

= ĸǡ ¡. = . ɡ = ¡. Ţ = Ţ¡ . Ţ = ¢. ġ = Ƣġ?

= ۨ â . ġ = ħ. = . ġ = ¢ ţȢ ú.

â = ը. = ( ) . ¡ = ɨ. = . = , Ţ, (). š á = Ǣ ŧ.

ظ š, , ĸ ǡ ¡ ¡, Ţ¡ Ƣġ?

ۨ â ŧ. . ¢ ţȢŧ. 򾢸 . Ǣ ŧ. 񽡨¡ Ţ¡ ̨ġ?

Ţ ȢҸ

. Ţ Ţ ġ....
= , , Ũ. Ţɢ š Ģ ġ.

ȢҸ

= . = 5 4. 6 ּ 15.

(1255)

Ȣ  񽡨      Ţ ¢  ŧ 򾢸    á


1256.                
           (ɡ ո )

        ɡ ɡ
        ɡ          ɾ

š ţ
           ɢ槼
šʦ Φ ȡ
   š Ȣ         ¨
šŢ
       ɼ
â ġ ȡ
                š
ý á áƢ
   ¸ š           է
¡
             ġ
ý Ƣ š
   â á           ¢ţ
â զ ȡ
             .

â

š ţ

š
š Ȣ

Ţ

ȡ
š

ý á Ƣ
¸ է

() 
ġ

Ƣ š
â ¢ ţ

â ȡ
.

š = š. ţ = ţ ո 츢. = Ţ â. = Ө . = . = ۨ Ҽ .

š = š. = . š = â¡ . Ȣ = ȨŸ . = 쨸¢.

= ž . = ը. = . šŢ = Ȣ. = . = Ȣ. = Ţ .

= . ȡ = ո. = () Ǣ. = ø. š = š¡.

ý = á½. á = á, . = . Ƣ ¸ = áԾ â . = ġ áɢ. է = ո.

() = þ. = . = . = θ. = . ġ = ʨ Ŧ Ǣ 󨾧.

= . = . Ƣ = Ģ . = () . š = Ƣ. â = âۨ ( Ө) . ¢ ţ = Ũ ŧ.

= â. â = ţ â Լ. = . ȡ = Ǣ ȡ. = . = â ţȢ. = .

էš 츨 , ţ , 쨸¢ , ը Ȣ Ţ Ţ , á ʸ ٸ.

á½, á, , ¡ , ġ ɡ , Ģ ո. þ, ¡ , Ŧ Ǣ 󨾧. Ģ , âۨ â , ġԾ ŧ. â ŢâԼ Ǣ ȡ â ţȢŧ. . Ţ Ƣ ʸǾ ٸ.

Ţ ȢҸ

. â á ¢ţ....
ɢ ǡ â , Ƣ Ȣ .
( â Ҹ)....Ҹ ().

ȢҸ

=   .  = 5 5.

(1256)

Ţ (, )    â   þ     


1257.             򾽢

        
        
             ɾ

š Ө ﺢ
   ﺢ
   š¢ Ƣ ﺢ   
Ⱦ Ţ墨
   ŢƢ Ţﺢ
   š̨ ¡ ﺢ              ġ
Ţ
  
   Ȣ šɾ Ƣ¢              âš
¡κ ¢
   Ȣ Ҹ
   츾 ʦ             š
Ȣ
   ţ򦾡 â â
   즸 â 󾢼             Ţġ
̨ Ţ
   ̨ šƸ 了Ȣ
    Ծ 了        Ǩŧ
â ڦ Ƣ
   򦾡 šŢ
               
ý
   Ȣ š
                 .

š Ө ﺢ

š ¢ Ƣ ﺢ

Ţ墨
ŢƢ Ţﺢ
š ̨¡ ﺢ ġ

Ӽ Ţ

Ȣš Ƣ ¢ š

ʧ¡ ¢
Ȣ Ҹ
ŧ.

Ȣ
ţ򧾡 â â
â 󾢼 Ţ ġ

̨ħ Ţ
̨ šƸ Ȣ
() ()

â Ƣ
š Ţ

ý
Ȣ š
 .

š = ظ. Ө = ý . ﺢ = ﺢ . = ظ. ﺢ = Ģ . š ¢ = ¢ ɢ. Ƣ ﺢ = 츨 . = Ţ.

= 𺢨Լ. = θ. Ţ墨 = Ţ . = á ظ. ŢƢ = . Ţﺢ = Ţ. š = . ̨¡ = ̨ . ﺢ = Ҽ . ġ = ( ) .

= á. Ӽ Ţ = Ţ. = ġ Ţ . = . = Ǣ . Ȣš = Ȣ. Ƣ = . ¢ š = ¢ .

ʧ¡ = ʧ¡. ¢ = ¢Ģ . = á. Ȣ = Ȣ . Ҹ = Ҹ. = . = Ǣ . š = ţ͸ ʨ š¡.

= . = Ǣ ĸ. ţ򧾡 = ţм. â = ¢. â = â. = . = 쨸. â 󾢼 = . Ţ ġ = Ũ ŧ.

̨ħ = Ǣ ̨ĸ. Ţ = Ţ. = š š. = . = . ̨ š = ̨ĸ ţž () š ̨ĸ. Ȣ = ƢҼ. = . = Ţ. = . = 측.

â = . Ƣ = ĸ. š = ٨. Ţ = Ţɸ . = . = , . = .

= 񸢽 . = . ý = ý.  = ¡. = . Ȣ = Ȣ . š = â .  = ¡ Ҹ. = ¡ Ƹ â ţȢ .

ý , ﺢ Ţ â , ǡ, ɢ Ƣ Ţ էš ž . 򾨸 Ǣ , Ǣ , Ȣ ž , Լ, ¢Ģ Ȣ , Ҹ ʸ ٸ.

ĸ â, , 쨸 ħ. Ǣ ̨ĸ Ţž, , š ̨ĸ Ţ ب š , վ¢ ţȢ . Ƣ âš¡.

Ţ ȢҸ

. 츾 ʦ....
( â ¦ Ţ ¢Ģ).... 1.

2. Ģ ո , , ¢, ɢ .

ȢҸ

= . = 6 4 4.

(1257)

Ţ (, ) Ȣ    ¢  ,       ب   


1258.           էø

        
        
            󾾡

š  Ţ̨
   򾨺 츾
   š¢ ơ    ã
š
   ̼ 򾢨
   Ȣ 򦾡Ǣ   
Ţ򾢨 ¢ Ģ򦾡
   𦸡
   Ȣ   ¡ġ
¢ 즸
   Ǣп п
   Ǣ         
𸢦 Ǣ
   áƢ¢ ̼
   â즸 즸          
â 쨸 򾢨
   ¡ Ȣ 츢 Ȣ
   ÿ ¢ 즸 Ţ   ġ
ý 츸 
   ɢ ҽ 򦾡 Ҿ
   ż          š
ø Ҿ
   š ć
   á ć ć       á.

â

š ƨ ո Ţ ̨

š ã

š Ӹ
̼
Ƹ Ȣ Ǣ

Ţ ¢ Ģ
ú
Ȣ ġ

¢ è ()
Ǣ
Ǣ

Ǣ
Ƣ ̼
â ռ

â
¡ Ȣ 츢 Ȣ
¢ Ţ ġ

ƨ
ɢ ҽ Ҿ
ż Ӿ š

ø Ҿ
š ć
á ć ć á.

š ƨ = . ո = ո. = â. Ţ = ø . ̨ = . = м . = Ţ. = Ǣ ţ . š = š . = . = (). ã = 򾡸.

š . Ӹ = . = ǡ. = . = . = . = . = Ǣ (Ӿ ). ̼ = Ƹ ̼ . = ( ). Ƹ = Ƹ. Ȣ = . Ǣ = Ţ. = Ƹ. = Ţ .

= . Ţ = . ¢ = . Ģ = š . = () ġ. ú = . = . 𦸡 = Ǣ. = . Ȣ = . = Ƹ. = Ҩ. ġ = Ţ.

= â. ¢ è = ¢Ģ ּ. Ţ = Ƹ ţ¢. Ǣ = Ǣ. = â. = . = . Ǣ = 쨸¢. = ٸ. = ﺸ ( Ǣ). = Ƹ ξ ̧?

= . = . Ǣ = Ǣ. Ƣ = â . = Ģ. ̼ = ̼. = ̸ . â ռ = â, ռ, 쨸. = .

â = (ﺨ ) ¢. = Ȩ Ƣ. = ( 츢 ) ĸ.  ¡ = ¡ɸ. Ȣ = . 츢 = . = ŸǢ . Ȣ = Ȣ ̨ . = . ¢ Ţ = Ũ . ġ = ħ.

= . ̨ƨ = . = Ţĸ .  = á . ɢ = Ƹ ɨ. ҽ = . = . = . Ҿ = Ҿ. ż = ż . Ӿ = Ӿ ¡. = ¡ Ǣ. š = ŧ.

ø = էø . Ҿ = Ҿ . š = š ¡ . = . ć = Ƹ. á ć = á . ć á = ¡ ž Ǣ á.

ո, Ţ, Ǣ ţ , , , , , Ÿ Ţ , , š Ш, , ¢ ּ, Ţ Ǣ Ũ , 򾨸 ﺸټ 쨸¢ Ţ ȡ?

, ﺢ Ǣ, , â Ƣ, Ǣ ̼ ռ, â, , ̸Ǣ ¡ɸ, ĸ, , Ũ ŧ. Ţĸ 񽡸 ŧɨ . Ҿ ż Ǣ ŧ. ø ¢ ţȢ Ƹ. á ̽ ž á. Ţ ̧?

Ţ ȢҸ

. Ţ = ø. Ţ = . = . = , .

. ż Ӿ ....
(Ӿ š)...Ҹ (Ģš).

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

(1258)

Ţ (, Ũ, , )   á ̽ ŧ  Ǣ      á  š Њ żƢ


1259.             էø

       
                   ɾ

š Ţâ 츢 ŢƢ Ȣ
   š             ̨¡
š Ө Ŧ
   š Ө              Ƹ
Ģ Ǣ
                     ¢

   Ȣ           š
ǡɸ Ƣ 츢
   â              âġ
Ƣ Ǣ ר
   ֨ Ȣ            âš
ý  ġý
   Ƣ ɢ                š
̨ š
   ø                    .

â

š Ţâ 츢 ŢƢ Ȣ
š ̨

š
š Ө Ƹ

Ǣ
¢


Ȣ

ɸ Ƣ 츢
â ġ

Ƣ Ǣ
Ȣ âš

 ý
() Ƣ š

̨
ø .

š = . = . Ţâ 츢 = Ţâ, 츢. ŢƢ = . Ȣ = Ȣ . š = š â. ̨ = .

š = . = . = . š = . Ө =  . Ƹ = Ƹ.

= á . = . = . Ǣ =  Ǣ . = âټ . ¢ = ¢ .

= . = . = . = Ũ . = Ţ . Ȣ = á ը Ȣ츢. = ¡ Ũ. = ļ̌? ( ).

= . () ɸ = ¡ɸ. Ƣ 츢 = Ƣ 츢. â = è ۨ â â. ġ = ġ ħ.

Ƣ = â ƢԼ â. Ǣ = (측) . = . = â . = ¡ .  = ¡ Ŧ. Ȣ = ( Ƣ) Ȣ. âš = ŧ.

= Ƹ.  = . ý = ɢ Ţ ž. = Ţ ڸ. Ƣ = Ƹ. = Ţ̸. š = 󨾧.

̨ = ̨¡ . = . = . = (Ģ Ģ¡) Ǣ ¸. = (). ø = š ¢ Ţ. = .

Ţâ 츢, Ȣ, š â, , , ɢ 츨 , , á , Ũ , , á Ȣ źը ļ̌?

, ٨ , ¡ɸ 츢, è ۨ â â, â ħ. 측 â Ƣŧ. ¡¢ â â ŧ. Ƹ ž 󨾧. Ĩ ̨¡ Ģ¡ ż Ǣ . š ¢ ţȢ . Ũ .

Ţ ȢҸ

. ....
źž Ũ, š , , Ȣ . Ȣ Ҹ .
(ݾ, š, ƨ, , ʸǢ, ɧ, Ţ, Ƣ).

. = .
( ġ Ž)... š Ө 3.103.2.

. Ǣ ....
( ɢ Ȣ ɢ)....Ҹ ().
(Ũ á)...Ҹ (šʦ¨).

ȢҸ

= .  = 4 5 3.

(1259)

Ţ (, , )              Ǣ š 


1260.           Ӿ

       ɾ ɾ
       ɾ           ɾ

š̨ƨ Ǣ
   ¿             š
Ƣ ģĸ
   Ψ ¡         ŢƢ
ռ šɢ
   ɢ Ǣ            ѧ
ž Ţ Ţ
            š
šâ ը Ȣ
   ɸ            ̼
šŨ Ǣ
   ĸ       
ý ¡ɢ
   Ԩ        Ҿš
æ
            .

â

š ̨ƨ Ǣ
š

Ƣ ģĸ
Ψ ŢƢ

ռ š ɢ
Ǣ ѧ

ŢŢ
š

šâ ը Ȣ
ɸ ̼

š() Ţ Ǣ
ĸ

¡ɢ
Ҿš


.

š = . ̨ƨ = . = . Ǣ = . = . = . = ۼ. š = .

= . Ƣ = Ĩ Ƣ. ģĸ = ģĸ . Ψ = á. ŢƢ = . = Ţ .

ռ = â¡Լ . š ɢ = š  ɢ . Ǣ = ɢ š¢ . ѧ = ѧ.

= Ţ . ŢŢ = Ţ . = Ƣ. = ٨. š = ľ?

šâ = . = Ƣ. ը Ȣ = Ĩ (). = . ɸ = . ̼ = ̼ Ţ.

š = . = è . = . Ǣ = ƨ . ĸ = ĸ . = Ţ .

= 򾽢¡ ż . = . ¡ɢ = ¡ɢ. = . = ¢ Ţ. Ҿš = .

= è 򾡨. = Ƣ. = ġԾ ¢ . = ¢ ţȢ .

, , ۼ , Ĩ Ƣ, ģĸ , Ψ Ţ , Ҽ , ɢ¡ , š¢ , ҽ š. 򾨸¡ռ پ ľ?

 Ƣ, Ĩ , ̼ Ţ, ż Ţ, ¡ɢ, . è 򾡨 Ƣ, Ũ ¢ ¢ ţȢ . Ţ ļ̌?

Ţ ȢҸ

. .  = ڸ .

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1260)

Ţ (, , )         Њ


1261.             á

       ɾ ɾ ɾ ɾ
       ɾ ɾ ɾ ɾ
       ɾ ɾ ɾ ɾ   ɾ

š ɡ
   š ǡŢ ¡Ţ
   š׺ š ܼ   
š á
   šɸ ǡ¢ ġ ġŢ
   Ţ áɢ    Ŀ
ø ǡ ¡ ¢
   ȢŢ Ȣ
   Ȣ͸ Ȣ ¡ξâ     ڿǢ
ݨĦȢ £Ģ š âƢ
   Ȣ
   ĸ Ħ ȢԼ       Ƣŧɡ
Ӹ ɡâ ¡ɫ Ө
   ¡ Ţ ǡЦ
   ֺ κ Ǣ      ǧ¡
ȢƢ Ž Ģ ¡Ӿ
   ģ š ЦȢ
   Ţ Ҹ ¢ţá
š
   šĢ¡ Ģ ɡŢ á
   ġŢ áŽ ơâ    ¡
šǢŢ â Ũ
   â ɧ
   ¡ á á .

â

š ¾ Ƹ ɡ
š ǡ Ţ¡ Ţ
š š ܼ

š ħá
šɸ ġ Ţ
Ţ ɢ

ø ¡ ռ
Ȣ Ţ Ȣ
Ȣ ͸ Ȣ ʧ¡ â Ǣ

ݨ Ȣ Ģ š âƢ
ç Ȣ
Ȣ اŧɡ

Ӹ â ¡
Ţ и
ç Ǣ ǧ¡

Ƣ Ž ¡ Ӿ
š Ȣ
Ţ Ҹ ¢ ţá

š
šĢ¡ Ģ ɡ Ţá
ġ Ţ áŽ ơ â ¡

šǢŢ â Ũ
â ո ɧ
á á .

š = Ǩ ¨ . Ƹ = . ɡ = Ţ. š = ( ) š . = Ȣ . Ţ¡ = Ţ¡ . Ţ š = š쨸§. = ¡ վ. š = ħ ھ . ܼ = ܼ ɡ. = ը .

š = . ħá = ǡ Ǣ. = ɡ. = Լ. šɸ š ӾĢ. ġ = ɡ. ġ = . Ţ Ţ = Ǣ Ţ. ɢ = . = ( ) . = () Ƣ.

øǡ = Ģ . ¡ = ¢ . ռ = . Ȣ = . Ţ Ȣ = и Ƣ . = ¢, , Ӿ Ȣ. = Ȣ ¡. Ȣ = Ⱦ. ͸ Ȣ = ͸ġ . ʧ¡ = (¢) . â Ǣ = â Ш .

ݨ = ݨ . Ȣ = Ȣ . = . Ģ š = , š ̾ġ . âƢ = âƢ. = ¡ . = . ç = Ÿټ . Ȣ = ظ . = ġ Ȣ. = 측ý. = ¡. Ȣ = . Ƣŧɡ = ŧɡ?

Ӹ = Ӹ . â   = ¡ ը. ¡ = â¡ . Ţ  = Ţ 츢. и = â¡ ը ָ . ç = ۨ Ӹټ. Ǣ = . ǧ¡ = ŧ.

Ƣ = ţ Ȩ . Ž = . = Ŧۨ . Ģ¡ = ž. Ӿ = ӾĢ . ¡ = ¡ . = . = . Ȣ = (Ǣ ) . = Ǣ. Ţ = ¢. = . Ҹ ¢ ţá = Ҹ ¢ ţç.

= Ģ . š = š. = á . šĢ¡ = šĢ . Ģ ɡ = Ģ, . = . Ţá = Ţá. = . ġ = ĸ Ţ Ÿټ. Ţ = Ģ š. Ꭰơ = áŽۨ . â ¡ = â Ƣ.

= ǢҼ. šǢ Ţ = ţ . â = Ģ š Ţ. = . Ũ = . = (Ÿ) ¢ . = . â = â. = ( Ģ). ո = ո. ɧ = . = ž Ҹ. á á = á ţȢ ç. =   .

Ǩ ¨ , ɡ, š Ƣ , , Ȣ , Ţ ټ ţ Ƣ, š쨸 Ţ, ɧ Ƣ, Ģ , ¢ , Ȣ, μ, Ţ, , , Ȣ Ƣ ¡ Ⱦ, Ũ¡ ǡ , , Χŧɡ?

Ӹ ġ â ¡ ŢƢ, ۨ ¢ ǧ¡. Ȩ ¢ â Ŧɢ ž ¡ . Ǣ Ǣ â ¢ ţç. Ģ áŽɢ â Ƣ, ¢ Ţ, , Ÿ , š Ģ ո. ž Ҹ á ţȢ ç. . Ȣ¢ , Ƣġ?

Ţ ȢҸ

. Ģ Ш Ȣ 츨 Ҹ Ǣ ġ (¢, 󾢦Ȣ).

. ʦ¡ Ǣ....
( ɧ )...Ҹ (á).

. ¡ ....
(Ȩ Ԩ ġ)... Ҹ (Ӹ).
( ġ
á
ɡ)... á 1.169.13.

. š.....
( ¡
 Ţ ¡ ¦¡
  š Ȣ է)...Ҹ (š).
(Ţ Ǣ 𦼾
즸 츼 է)...Ҹ (Ũ).

. .....
(ר 󾢸
Ũ á á
Ģ¾ šĢ Ӧ Ĩŧ)....Ҹ (Ţ).

. ..
ɡ . ɡ š .
( Ȩ
š
Ǣ 째 š )...â¡š 2.5.4.

. Ţá... ţ š . Լ Ţ ̧ ɢ ɡ .

. ġ....
(è è è Ž â
)....Ҹ (ļŢ).

ȢҸ

= .  = 5 5 5 5.

(1261)

Ǩ Ш      Ȣ                Ǣ  ¢ á½  ž    á 


1262.           

           ɾ
           ɾ
           ɾ    ɾ

šǢ Ө¢ ﺢ
   á ¢
   š Ũ    â
šâ Ц и 󾦺
   š Ӹ Ҽ
   š զ ﺢ      ɢ
Ǣ ο Ǣ
   á Ҩ
      ŧ
Ǣɢ
   ʦ ¢
   ݨ ¨æ¾ ʼ     ġƢŧɡ
Ǣ âҨ â â
   Ģ â â â
   º Ģ ʨ      âáâ
Ţ
  
           
Ǣ ɢþ 󾾢 ¢
   Ţ Ӿ â
           Ǣǧ¡
¢ֿ
   󾿢
   ¨        .

â

šǢ Ө¢ ﺢ
á ¢
š Ũ () â

šâ ()
š() Ӹ ()() Ҽ
š () ﺢ ɢ

Ǣ Ǣ
Ҩ
ŧ


̼ ¢
ݨ¨ ʼ Ƣŧɡ

Ǣ âҨ â â
Ģ â â â
ս Ģ ʨ âáâ

Ţ
Ģ

Ǣ þ 󾾢
Ţ Ӿ Ž â
ǧ¡

¢

¨ .

šǢ Ө¢ = šǢ ɢ . ﺢ = Ţ . = . á ¢ = áۨ Ƣ . = . š = â ž. Ũ = Ũ . = â . â = ξ â.

šâ = . . = Ǣ .
š = š. Ӹ = â Ӹ. = ¡ . Ҽ = . š = š. = . = ڸ ɢ¡ Ƣ. ﺢ = . ɢ = ɣ.

Ǣ = м. = Ҿ ﺡ. Ǣá = Ǣ . = , . Ҩ = . = м . = Ǣ ž. = . = Ƹ . ŧ = ¡á¢ .

= . = . = . = ĸ . ̼ = Ģ. ¢ = Ƣ. ݨ¨ = ź. = â . ʼ = . Ƣŧɡ = Ƣ 𧼧ɡ?

Ǣ = Ǣ. âҨ = 򾢸 . â = á ʨ . â = Ƹ. Ģ = â . â = â. â = . â = â. ս = ը š. Ģ = ¡ 쾢. ʨ = 쨸. âáâ = â â .

Ţ = ¡. = Ӿ Ţ. = . = š . = Ģ¡ . = ɢ . = . = Ţ . = ¡ . = Êž.

Ǣ þ = Ţ¡ þ. 󾾢 = (ź Ţ¡) 󾾢. () Ţ = á. Ӿ = Ӿġ Ũ. Ž â = Ž . = Ģ. = ( ž). ǧ¡ = Ǣ ŧ.

, ¢ = Ũ, ¢ 츢 ¡٨. = . = Ģ . = ʧ ġ. ¨ = . = . = .

šǢ Ө, Ţ, ۨ Ƣ Ÿ ¾, ž â , Ģ Ǣ š, â Ӹ, , š ɢ Ƣ Ţ š â, Ǣ , Ƹ . ¡á , ĸ . 򾨸 ź ټ Ƣ Ţ ġ?

Ǣ, âҨ, â, â, š, Ŧɢ ¡, Ţ ž, ¡ , Êž, Ţ¡ þ, ź Ţ 󾾢, áɢ Ũ Ž ¡ ž Ǣ ǧ¡. Ũ ¢ ¡ . â Ǣ ţȢ . Ţ ¡ âš¡.

Ţ ȢҸ

. ŧ Ǧɢ ....
( Ƣ Ө
Ȣ ¢Ţ)... () 40.

. Ģ Ţ¢ о ġ. Ҹ . (м, Ũ, Ţ, Ũ, Ӿ, Ģʾ, á, ).

. , , Ǣ þ, 󾾢.....
Ţ ŧġ ǡ Ž Ȣ.
( ; 󾢨
þ ҧġ 򾢨
Ӹ Ţ 쨸 â ŧ)....Ҹ (Ũ).

ȢҸ

= . (1 , 3 Њ). 15 = 3 4 4 4.

(1262)

Ţ (, Ũ, ) Êž á   ¢  


1263.            

            ɾ

š             
   Ȣ ġ   š
            ơ
   Ҹ       âš
 Ţ     š
   ġ
Ȣ         ¡
   츢       .

â

š
Ȣ š

ơ
Ҹ âš

 Ţ š
ġ

Ȣ  ¡
츢 .

š = . = . = . = Լ . = . = . Ţ = ( ) .

= ġ. Ȣ = . = ּ. š = š.

= ܼ. = . = Ƣ¡. ơ = . = (ո, , ̸) . Ҹ = Ҹž. âš = âš¡.

= ź.  = 󾡾  . Ţ = ż 񽡸 Ǣ. š = ŧ.

= Ȣ Ȣ. = Ĩ. = . ġ = ħ.

= θ. = Ţ ̾. Ȣ = Ȣ .  ¡ = ħ¡.

= š ĸ. 츢 = .

, ׼Ҽ ɢ  š, , ƢŢġ , , Ҹ ž ⚸.

ź, 󾡾  Ǣ ŧ. Ȣ Ȣ, Ĩ ŧ. θ Ţ ̾ ĸ ŧ. ĸ Ţ 츢 . Ƣ âš¡.

Ţ ȢҸ

. ơ Ҹ....
( ơ ¾
š )....Ҹ (򾢨).
(áâ Ȣ 了 ơ
á )..... 52.

.  Ţ š....
Ǣ 𦸡 ո .
( š м
ɡ ɧ )....Ҹ (м).
, Ƣ, ǡ ɧ Ǣ ¸ ո .

Өħ )...Ҹ (). ( = ).

ȢҸ

= 4 4 4 4 Њ 6 ġ Ţټ .

(1263)

        Ǣ       Њ 


1264.              á

           ɡ ɡ
           ɡ       ɾ

šɡ
   Ũ        Ȣ¡
ɡ Ũ츽 Ǣ ¢ɢ
   槼 ¨о           ɡ
ɡ Ţ
   ǧ Ţ      ħ
á 츢ɡ 򾢦
   ȡ          áƢ§ɡ
ɡ á â
   맼           Ƨġ
â Ȣ ȢҨ
   ţá             šǡ
ɡ ɢ ž ը
   Ш̦      â¡
á ½ ţ Ȣ
   á ֨          .

â

šɡ
Ũ Ȣ¡

ɡ Ũ Ǣ ¢ɢ
ɡ

ɡ
Ţ

á 츢ɡ
Ƣ§ɡ


Ƨġ

â Ȣ Ȣ Ҩ
ţá šǡ

ɡ ɢ ž ը
â¡

á½ ո ţ
á .

šɡ = . = ڸ. = ۨ ø. Ũ = Ũ. Ȣ¡ = á.

ɡ = ŢƢá Ǣ. Ũ ɢ = (). Ǣ ¢ɢ = ¢. ɡ = ¡.

ɡ = ɡ. = Ģ 츨 ʧ¡. = ǧ. = Ȣ. Ţ = 측 ҽ.

á 츢ɡ = 򧾡. = Ģ. = Ȣ Ţ¡ξ. Ƣ¡ɡ = Ţ 𧼧ɡ?

=  Ţĸ. = â . á = ɡ ɢ. âɢ = â . = . Ƨġ = ʸ ŧ.

= ¢ . â = 츢 š Ȣ = Ȣ . Ȣ Ҩ = Ȣ . ţá = ţç. šǡ = Ǣ¢ ŧ.

ɡ = ǡ Ŧ. ž ը = žǢ ը. = ܺ. = . = . â¡ = â¡.

á½ ո = ո. ţ = Ţ. á = á ţȢ .

ʸ á, Ǣ Ũ¢ ź, ¢ ټ 측 Ţ á 򧾡 Ţ¡, Ţ 𧼧ɡ?

Ţĸ ɡ è â ʸ ŧ. ¢ š Ȣ ţç. Ǣ¢ ŧ. ǡ Ŧ ž â¡. ո. á ţȢ . Ţ 𧼧ɡ?

Ţ ȢҸ

. ....
( ç )....Ҹ ().

. â...
(ø ξ ç)...Ҹ (Ģ).

. ž ը â¡..
(ž).

ȢҸ

= .  = 4 6.

(1264)

  Ţ (, Ţ) ¢ Ǣ     ž   á


1265.            
              (ը¡ ո )

           
           
                ɾ

Ţ š
   Ȣ
   Ţâ š         š
ŢŢ 츢 ¡¢
  â ¾
   󦾡 ¢      Ţ
Ө
   󾢨
   ú ¡             ġ
š
   󾢨 š ¢
   ¡ ź         š
â ǡ츢 ¢
  
   ĸ è        š
Ȣ Լ
   ¿â
   ո ʼ Ǣ          Ǽ
ﺢ þ
   â
   š    է
Ÿâ
   󾢼 ¢
   Ʀ Ţ      .

â

Ţ š
Ȣ
Ţâ š š

Ţ Ţ 츢 ¢
â ʧ
󧾡 ȧ Ţ

ʧ Ө
Ũ ʧ
ú ()¡ ġ

š
󾢨 šʧ
() ź š

â ǡ츢

ĸ è š

Ȣ
𨼧 â
ո ʼ Ǣ

ﺢ þ
â
š է

ȧ â
󾢼 ¢
Ƨ Ţ .

Ţ = â. = ¾. š = š򨾸 . = š Ţ . Ȣ = ţ. Ţâ = . š = () ž š . š = էš٨.

Ţ Ţ 츢 = Ĩ ɢ. ¢ = ( ) ý. â = . = . = . 󧾡 = θ 󧾡. ȧ = 츢ǡ. Ţ = Ţ .

= ġ Ţ. ʧ = á . Ө = . Ũ = . ʧ = . = ո. ú = (ɡ ) ӾĢ ɢ¡. ()¡ ġ = Ө ¡ ġ.

= . š = š¢ . = . 󾢨 = ¢. šʧ = . = . () = . ź š = Ţ Ǣ ļ̌?

â = . ǡ츢 = () ǡ . = (, â¡ ) . = () . = վá, â¡. ĸ = â¡ 츽 ɡ Ǹ. = . è = ǡ . š = .

= á Ĩ. Ȣ = Ƣ . = (٨) ¡. 𨼧 = ٨ . â ո  ʼ = â ո ʼ. = áĢ . Ǣ = . = .

= . ﺢ = ̨. = Ţ. þ = þ . = о . â Ǣ = , š, , ţ, . š = š о. = Ģ. է = ո.

ȧ = . â 󾢼 = ĸ . = . = . ¢ = ¢Ģ . Ƨ = ̼. Ţ = â ţȢ .

Ţ š Ǣ, էšâ 쨸 Ƣ . Ĩ ɢ, էš  , ڼ . ġŢ á Ţ, , , , , ǡ էš źǢ ȡ?

ǡ , â¡ɨ , Ƣ, ٨ â, þ , , Ӿġɡ š о Ģ ո. , о, , , ¢Ģ Ȣ â ţȢ . ź ļ̌?

Ţ ȢҸ

Ģ þ .

. ...
( )... Ҹ (šŢâ).

. â ǡ츢...
(áƢ ¡ ţ
ɣ á)...Ҹ (áɧ).
þ â 13- þ ۨ Ţ. â þ   ħ Ǣ . â ⨠. â Ţ þ Ǣ , Ţ þ ȡ.

. þ ...
( þ â ¡â ȡ츢
â )...ŢĢ þ (Չ) 34.

ȢҸ

= .  = 3 4 3 4.

(1265)

Ţ (, , )   þ      


1266.            

           ɾ ɾ ɾ
           ɾ ɾ ɾ
           򾼡 ......󾾡

Ţ â ո
   Ÿ Ţ
   򦾡 ¢
  Ţ ǻ ټ ¢
    Ţ ŢŢ â Ũ
    ¢ 츢¢ 츢
  ŢŢ Ӹ
    ý Ǹ Ө
    򦾡Ψ ¡ ڸ 
ŢҾ Ӧ Ц ͨ
   â Ţ ӨӨ
   Ǣп ĢȢ¢
  Ũ ӨȦ ɢ Ģ
   â â âר
   Ѿ
  ŢƢ ̨Ʀ Ӹ
   Ƣ Ȣ þ Ƣ
   Ȣ Ȣ ¢Ȣ        
Ҹ Ţ ý Ţ
    Ũ¢ Ӹ զ ɦ
    â
  Ӿ Ӿ ʸ
    Ӿ ̨ȸ ȸ
    츢¡
  Ţâ
    Ƣ Ţ Ţ¢
    â ¢ɢ         Ч
ҽ к ͸
    ȢŢĢ è â
    򦾡ը ¢
   Ȣ Ţ ȢЦ
    ӽ šՃ
    Ţ
   Ҹ Ţ
    Ǣ Ǣ Ȣ
    򾢾  츼   ڧ
̼ ̼ ̼ ̼
    ̼ ̼ ̼ ̼
    ̼ ̼
  
   
   
   ̾
    ̾
        ڧâ
ʨ ĺ âŢ
    ͸ ̼ š
    ȸ 򦾡 ɢ򾾢
   īâ
    ̺ զ Ţи
    Ȣ Ģ츱
   θ Φ
    Ŀ ̦ ̦
    Ǣ Ǣ       ȧ
̼ þ ڦ ڦ
    Æ æ
    츢Ţ 츢 ̽
   վ ʦ Ħâ
    Ţ¢ ظ ̸
    ׼  Ţ
   ¢ â̼ â
    ¢ Ĩ θ Ǣ
    Ç Ţ    š
׽ ø þ
    Ө ظâ
    츦 п
   ̨ƾ
    ¢¢ ¢ ¢
    즸ʦ Ӽ
   Ģ ը Ž ̸
    ŨŨ
    츢ɢ   á.

â

Ţ â ո
Ÿ Ţ
¢
Ţ ǻ ¢
Ţ Ţ Ţ â Ũ
츢 츢
Ţ Ӹ
ý Ǹ Ө
򧾡 ڸ

ŢҾ ͨ
â Ө Ө
Ǣ ()Ģ Ȣ¢
Ũ Ө ɢ Ģ
â â â
̨ Ѿ
ŢƢ ̨ Ӹ
Ƣ Ȣ þ Ƣ
Ȣ Ȣ ¢Ȣ

Ҹ Ţ ý Ţ
Ũ¢ Ӹ
â
Ӿ Ӿ
Ӿ ̨

ż â
Ƣ Ţ Ţ
â ¢ɢ

ҽ ͸
ȢŢĢ è â
ը ¢
Ȣ Ţ Ȣ

Ţ
Ҹ Ţ
Ǣ Ǣ Ȣ
ú

̼................ â

ʨ ()â Ţ
͸ ̼Ƨš
ȸ ɢ
â
̺ Ţи
Ȣ Ģ
θθ
̦̦
Ǣ Ǣ

̼ þ ڦڦ

츢 Ţ 츢 ̽
վ ʦ â
վ Ţ¢ ظ ̸
Ţ
¢ â ̼ â ()
¢ Ĩ θ Ǣ
Ç Ţ š

Ž ø þ
â
()
̨
¢ ¢ ¢ ¢
̼ Ӽ
Ģ Ž ̸
Ũ Ũ
ɢ á.

Ţ = . â = ţ. ո = â. = ɢ. Ÿ = . = . Ţ = ĨŨ. = ⺢즸. = Ĩ. = . ¢ = Ţ . Ţ = ġŢ. ǻ = ǻǢ. ټ = ټ. ¢ = â. Ţ Ţ = ҽ Ũ . Ţ â = Ţ Ţ . Ũ = Ũ¢ . 츢 = . = ž . 츢 = . = ٨. Ţ = . = . Ӹ() = . = â θ. ý =  . Ǹ = Ǹ . Ө = . = . = . 򧾡 = . ڸ = . = .

ŢҾ = . Ӿ = Ӿ . = . ͨ â = ͨŸ . = Ĩ Ţ (šȨ). Ө Ө = Ө Ţ. Ǣ = . = Ȣ. Ģ Ȣ¢ Ũ = Ȣ Ũ. Ө = Өȧ Ȣ . ɢ = ź. Ģ = ̨. â = . â = . â = Ţм . ̨ = ̨. Ѿ = Ȣ¢ . = Ƣ . ŢƢ = . ̨ = ( ) ̨Ƹ Ũ . Ӹ = ġ Ӹ. = 񼡸. Ƣ Ȣ = Ȣ . þ = þ¢ ɡ ۨ. Ƣ = Ȣš. Ȣ = . = . Ȣ = . ¢Ȣ = ¢Ţ. = Ψ . = Ƣ ظ.

Ҹ = Ҹ. Ţ = Ţ. ý = Ţ Ƣ. Ţ Ũ¢ = ӨȸǢ. Ӹ = . = . = . = Ҩ . = . = 츨 . = . â = â Ţ. Ӿ = Ĩ. Ӿ = Ӿ. = Ũ. Ӿ = ۨ ¢. ̨ = Չ Ӿ. = 츢 Ũ (). = . = ( Ȣ Ƣ§) ۺâ. 츢 = ħ ո. = ܼ. Ţ â = Ƣ Ţ Ţ̾ ¡ ¡. = . Ƣ = ̾ ġ. Ţ = . Ţ¢ = ҽ¢. â = Լ. = . ¢ɢ = Ţɢ. = š .

ҽ = ҽ . ͸ = ͸ . = , . Ȣ Ģ = Ȣ ġ . è = . â = (, , ) . = . ը = ȡ ը . ¢ = Ǣ š¢Ģ . = ̸. Ȣ = Ȣ. Ţ = ʸǢ . Ȣ = . =  ȢŢ . = Ȧġ Ƣ. = . Ţ = ĸ Ţ򨾸. ̽â = ̽. = Ţʧ . Ҹ = ž ָ. Ţ = ۧ Ţ. = . Ǣ = Ǣ. Ǣ = Ǣ. Ȣ = Ȣ . ú = š ը. = . = Χ?

̼................... â = šȡ Ģ .

= Ũ¡ . ʨ = . = Ũ¡ . ()â = . Ţ = . ͸ = ȸ. ̼Ƨš = š š Ũǡ. = 쨸. ȸ = Ţ ȸ. ɢ = áĢ . =  . â = . = Ǣ Ȣ ɡ. ̺ = .  = Ŧ. = . Ţи = Ȣ . = . Ȣ = . Ģ = Ģ . = šĢ¢ ¡. = ĸǢ. =  ġ. θθ = θ . = š. Ŀ = . ̦̦ = ̦ . Ǣ = Ǣ ¡ɸ. Ǣ = Ģ. = (ĸ ) . = ۨ.

̼ = ã . = ¢. ڦڦ = ڦ Ȣ. = ĸ ¡. ø Ģ . = ġ. 츢 Ţ = Ţ. 츢 = ̾ . ̽ վ = ̽ Ǣ. = ĸ Ţ. ʦ = ٨ Ģ. â վ = â . Ţ¢ = Ȣ. ظ = ظ¾.  ̸ = ̸Ǣ . = Ӿ . Ţ = . ¢ â ̼ = () ¢ȢĢ â ̼. â () = â . = . ¢ = . Ĩ = . θ = . Ǣ = ͸. = . = . Ç = Ȣ ¨. Ţ = Ȣ. š = š. ׽ = . ø = ̾. = ¡. þ = . = ġ . = . = . â = ( ý ) ĸ. = ̨ .

= Ǣ. = () . = ڸ. ̨ = ̨ . = ¡¢ ɡ . =  . = . ¢ ¢ =  쨸¢ ġԾ. ¢ = Ǣ ţ. ¢ = ¢Ģ Ţ. ̼ = Ƣ . = ըԼ. Ӽ = Լ. Ģ = â ţȢ. Ž = Ž ŧ. ̸ = ̸. = , . = . Ũ Ũ = â âš. = ¡ Ө¢. ɢ = ɢ. á = Ǣ á.

ţ ĨŸ ⺢ , Ţ Ţ Ţ, ǻǢ ը, ¢ â . ǻ Ũ¢ , ɢ Ө Ţ Ǣ. ɡ Ȣ , Ǣ Ȣ ȢŢ ġ ۨ , Ƣ¡ ը , Ȧġ Ƣ, ĸ Ţ򨾸 Ţ ʧ , š. Χ?

Ţ š Ţ áĢ , Ŧ է Ȣ   Ģ, ĸ , , ¡ɸ Ǣ, ĸ Ȣ, ĸ ø Ģ, , ĸ Ţ, Ǣ Ģɢ â ո, â , , ɸ Ƣ, Ƣ Լ, ¢ Ȣ Ţ, â ţȢ ŧ. ̸. ɢ Ũ á. Ȣ Ƣ ǡ?

Ţ ȢҸ

. ¢ Ȣ.....
( Ƣ 狀â
Ӹâ Ĩ
š Ө иȣ)....տú š Ө 6.27.9.

. Ǣ .....
(â¡ )...Ҹ (áƢ).

(áž, ã, š. Ӿ, , , , þ).

. ŨŨ...
(ͨ  츽 츢
   Ȣš)...Ҹ (š).

( ӿ즸 ).... 83.

ȢҸ

= Ģ ɾ , ɾ ɾ   Њ Ө , ո.  Ө á 󾾡 Ģ ڸ. âŢ 50 X 3 = 150 + .

(1266)

â ()     Ţ (, Ţ)  ǻ  Ȣ        ¡ Ӿ   ġ Ƣ  ¢    á żƢ


1267.           ޸ о

         ɾ ɾ
         ɾ            ɾ

Ţ Ũ
   ŢŢ           ɧž
ŢƢ ŢӨ
   Ţ¢Ţ      Ȣ¡
Ģæ ɡ
   Ţɢ            Ȣ
Ȣ ţ
   Ģ             š
ʦ
   š       Ȣ¡
š Ԩ
   ɡ              ӨȢ
Ţ ū
   Ȣ ¡              ŧá
Ŧ
   Ȣ          Ӹš.

â

Ţ Ũ
Ţ Ţ ɧ

ŢƢ Ţ
Ţ¢ Ţ Ȣ¡

ɡ
Ţ ɢ Ȣ

Ȣ
š

()
š Ȣ¡

š ()
Ө

Ţ
Ȣ¡

ɼ
Ȣ Ӹš.

Ţ = . Ũ = . = . = ġԾ. Ţ = . Ţ ɧ  = Ţθ ¡.

ŢƢ = . Ţ = . = Ţ Ǣ. Ţ¢ Ţ = ǡ Ţ׸. Ȣ¡ = Ȣ¡.

= ţ. = Ģ. ɡ = á (). Ţ ɢ = Ţ ظ . Ȣ = .

= . Ȣ = ġ. = . =  . = . š = âš¡.

= ٨. () . = . = ú . š Ȣ¡ = () ġ Ȣ¡.

š = š . = . () = . = . Ө = â Ȣ ( Ө£ ).

= . Ţ = ¢. = . = . Ȣ¡ = ( Ģ ) ġ Ȣ¡. = .

ɼ = ɼ . = Ȣ. = ʸ 츢. Ȣ = Ȣ . Ӹš = ¡ Ӹ ޸.

, , , ɢ Ũ ¡ , Ţ Ǣ ǡ Ţ׸ á á, ټ Ţ , ȢŢġɡ ʸ âš¡.

, Ȣ¡ ú š, Ө¢, ׼, , 츢 Ȣר Ӹŧ. âš¡.

Ţ ȢҸ

. ....
ġ Ţ .. ¡ Ģ Ȣǡ.

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1267)

о Ţ (, Ţ) ţ     Њ


1268.               

          ɾ ɾ ɾ ɾ
          ɾ ɾ                ɾ

ŢŢ â ŢƢŢ Ƣ
   ŢȢŨ ĸ         á
Ţո ӨǸ ѾĢ
   Ţ            
Ǹ Ţƫ иĸ Ц
   ¢ո ոâ             §á
Ǣ Ǣ Ţø ¢ظ
   ź ʸ            ȧŧ
ĸ ڦ ؾ
   ø ¦š          
Ӹ ʦ
   Ÿ                ţ
ĸ
   վâ Ţ            ̼ɡ
¢Ţ վ þø
   Ӽ վ           .

â

Ţ Ţ â ŢƢ Ţ Ƣ
ŢȢ Ũ á

Ţ ո Ө Ǹ ѾĢ
Ţ

Ǹ Ţ и
ո ո â§á

Ǣ Ǣ Ţø ľ¢ ظ
ź ڸ ʸ ȧŧ

ĸ ڦ
ø

Ӹ
ţ

() ĸ
վ â Ţ ̼

¢ Ţ վ þ ø
Ӽ վ .

Ţ Ţ = Ţ 󾾡. â = è Ţɾ . ŢƢ Ţ = Ţ. Ƣ = . ŢȢ = . Ũ = Ũ Ģ. á = .

Ţ = 񼡸. ո = â . = . Ө Ǹ = Ǹ 񼡸. ѾĢ Ţ = Ȣ¢ . = . = ( ) .

Ǹ Ţ = Ţ. и = Ţĸ. = Ӿ . ո = š¢ Ȩ . â§á = Ţ ټ.

Ǣ = 쨸¢ . Ǣ = š 񼡸. Ţø ľ¢ = Ģ. ظ = . ź ڸ = ź ¢. ʸ ŧ = ʸ .

= м . ĸ = ĸ . = Ȣ. ø = ġ. = . = . = .

= ո. = ƨ¡. Ӹ =  . = . = . = . = ĸ  . ţ = ţ.

= . ĸ = Ţ. = Ŧ. = ¡ (̼). վ â = Ͼ â. Ţ =  Ũ¢. ̼ = ̼ θ.

= . ¢ = ¡ ¢. Ţ = . վ = ٨. = ¡. þ = . ø = ̾. = ġԼ. վ = . = .

Ţ , è Ţ Ţ, Ƣ , ¢ ŨǸ Ģ, , â Ǹ, Ȣ¢ , Ţ, Ţĸ, š¢ Ȩ ո, ո, Ģ ظ, Ȣ , ʸ ȧ.

м ĸ ڦ Ȣ, ġ ʸ 𼾡 ,  , ۨ , ĸ  ,   ¢ Ţ Ŧ ̼ θ ¢ , Ǣ Ũ ټ . Ȣ ¢, ʸ ȧ.

Ţ ȢҸ

. ĸ ڦ....
(â Ģ âи
â Ӿ )....Ҹ (̨¢).
ո ɢ Ũ Ţ . Ģ , ɢǢ ƨ . ɢ Ũ Ţ Ȣ. Ţ¢ Ģ . Ģ . Ţ¢Ģ , , , , , , ĸ, Ÿ ȡ Ȣ. ĸ Ǣ ɡ.
(ĸ ɡ ţǢ ɢ ǡ Ȣ Ţ ȡ)... á 6.13.115.

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1268)

Ţ (, ) ȧ ĸ    ¢     ʸ   

                    66

                   64

                  Ҹ (̾ 2)

                   Ҹ