Make your own free website on Tripod.com

             Ҹ (̾ 2)

                ( 62)

         ( 1205 - 1220)

1205.              ը

        ɾ ɾ
        ɾ               ɾ

ż ظ
   æƢ ¡Ƣ             տ
ŨþŢ Ȣ ھ šâ
              š
θɸ š Ǹ
               
Ţɡ Ģ Ȣ ø ġ
   ¢ Ȣ               ç
Ţ
   Ģ šǢ             âá
ո š ⺠ɡ
   ¡ Ţ            տ
â ġ սâ
   Ǣɢ̽              ֨ȧš
Ţ ǡ ӼĢ
   Ũ Ţ           .

â

ż ظ
Ƣ ¡

Ũ Ţ Ȣ šâ
š

ɸ Ǹ Ө

Ţɡ Ģ Ȣ ø ġ
¢ Ȣ ç

Ţ
Ģ šǢ â á

ո š â ɡ
Ţ տ

â ġ ս â
ɢ ̽ ȧš

Ţ ǡ (Ģ)?
Ũ Ţ .

ż = żš Ӹ츢ɢ¢. = Ѩ. ظ = ظ ظ. = . = . Ƣ = ɢ Ƣ ͨ. ¡ = ¡Ƣ Ģ. Ũ = ĸ.

= () . Ţ Ȣ = Ţ Ȣ Ũ. = áĢ . šâ = ĸ . = . = . =  ۨ. = () . š = š.

= â. ɸ = . = Ĩ . Ǹ = Ǹ . Ө = . = () . = ը¡. = . = . = ɡ. = .

ɦšɡ = ( ) . Ģ = Ģ . Ȣ = Ȣ š. ø =  . ġ = ¢ Ģ. ¢ Ȣ = ¢Ģ Ȣ . = .

Ţ = Ţâ. = ĸ Ȣ . = ټ. Ģ = ĸ. = Ţ. šǢ = . â á = â¡ áɢ.

ո = ո. š = . â = âɡ . ɡ = Ŧ . = ø. Ţ = . տ = տ.

= Ƣ¢. â = Ҹ. ġ = ׸, = . ս â = â. ɢ = ɢ¡. ̽ = . ȧš = ŧ.

Ţ = ĸ. ǡ = ǡŢ . = () Լ. ӼĢ(?) = . = â ĸ . = ¡. Ũ Ţ = Ũ .

żš Ӹ츢ɢ¢ ظ μ ý , ɢ Ƣ ͨ ¡Ƣ, ĸ, Ȣ Ũ áĢ , ɢ , š, Ĩ Ƹ  ¢Ģ Ȣ ç.

ĸ , ʸ Ţ áɢ ո. ââɡ Ŧ Ǣ տ. Ҹ Ƣ¢ ġ ը â ŧ. â Լ , ĸ ġԾ . š Ţ ¢ Ȣ ç.

Ţ ȢҸ

. ž .
ĦšǢ, ¡Ƣ, Ģ, , Ũ Ƣ. Ÿ Ҹ Ǣ ġ (Ţɢ, ¢ġ).

. Ţ տ...
( ź զ ý ȧŧ)...Ҹ (̦Ȣ).

. â ġ ....
( )...տú š Ө 4.63.6.
(ġ ﺡ )... š Ө 169.11.

ȢҸ

= . (2 , 1 ).  11 . = 5 3 3.

(1205)

ž ¢ տ ը


1206.                 

           ɾ
           ɾ
           ɾ    ɾ

ʸ š¢ɢ
   Ȩ ¡
   ŨŢȢ Ģ ľ        š
ſ 㼨
   Ӹ򦾡Ƣ ġ
   ʨ򦾡Ƣ ġ Ǣɢ      š¡
ʼ áŽ
    šǢ Ǧ
   ը Ţ       է
Ψ򦾡Ƣ ġ
   즸 š
   Ģ ɡ Ţ        .

â

š¢ɢ
() Ȩ
ŨŢ Ģ š


Ӹ Ƣ
ʨ Ƣġ Ǣɢ š¡

ʼ áŽ
Ȣ šǢ ()
ը Ţ է

Ψ Ƣ
ǧ š
Ģ ɡ Ţ .

= . = . š¢ɢ = š¢Ģ. () Ȩ = Ѹ ǡ Ȩ. = Ţ. ŨŢ = Ţ. = Ţ. Ģ = Ţ¢ ո. š = Ǣ.

= ĸ. = Ţ¡. 㼨 = ɡ . Ӹ Ƣ = 㧾Ţ¢ Ƣħ ɡ Ƣ Ĩ ž . ʨ Ƣġ = ʨ (츢) Ƣ . Ǣ š¡ = Ǣ š¡?

ʼ = ʼ. Ꭰ= ȡŽۨ ʸ . = Ţ. šǢ¡ = Ҹ . ը = . Ţ = . է = ɡ Ģ ո.

Ψ Ƣ = Ƣ . = š ż. ǧ = ը . š = š. Ģ = ʨ¢. ɡ Ţ = Ǣ¡ ţȢ .

ɢ š¢ Ȩ Ţ, Ţ¢ ո Ǣ , Ţ¡ 㧾Ţ Ƣ Ƣħ Ƣ Ĩ ž , ʨ 츢 Ǣ ǡ?

áŽɢ ʸ , Ţ, Ҹ ¡ɡ Ģ ո. 󦾡Ƣ â, š ż ը , š Ȣ ʨ ǢԼ ţȢ . ʨ 츢 ǡ?

Ţ ȢҸ

. ǧ...
(š Ҹ
 ɡ Ţ )....Ҹ (ɢ).  
(...Ȣ¢ ¢맼 Ž Ӿ 
Ģ¡ Ģ ɡ).... á 6.24.196.

ȢҸ

= .  = 6 4 4.

(1206)

Ţ (Ţ, ) Ţ  ʨ      ż  Ǣ  Ǣ   Ȣ


1207.             š

          ɾ ɾ
          ɾ            ɾ


   Ţ                Ţ
ɡ Ӿ š
                   ¢
Լ
   Ţ               ʧ¨
âš Ţâ ơ
   Ҹ ȡ𦸡             š

   Ӿ               Ҿš
ոŢ ¡վɢ
   Ӿ ɢ 쨸          š
ʦ Ÿ ʾ
   ¾              ò
ĸ Ģ ȡ츢
   ¢ þ                 .

â


Ţ Ţ

ǡ Ӿ ȧš
¢


Ţ ʧ¨

âš Ţâ ơ
Ҹ š


Ӿ Ҿš

Ţ ɢ
Ӿ ɢ 쨸 š

Ÿ

ĸ 츢
.

= . = . =   . = . Ţ = Ҹ. = ۨ . Ţ = Ũ Ȣ. = ¢Ȣɡ.

ɡ = . Ӿ = , Ӿġ. ȧš = Ţ. = ( Ĩ) . = . = ĸ . = . ¢ = ¢ ž .

= ¢. = ʸ . = . = . = Ţ ɡ . Ţ = Ţɸǡ. = Ƣ. ʧ¨ = ʧɡ .

âš = Ҽ. = Ȣ. Ţâ = Ţâ. ơ = Ƹ Ƣ¡. = . Ҹ = ġ Ҹ š¡ . 𦸡 š = 𦸡 âš¡.

= ¢. = Ĩ â. = . = š â. Ӿ = Ӿ¡. = Ŧɢ. Ҿš = .

Ţ = . = Ĩ . = . ɢ = ɢ ¡ɨ Ũ. Ӿ = . ɢ = ż 񽸢 Ǣ¡. 쨸 = ξĢ. š = ŧ.

= ʨ . Ÿ = Ÿ . = ġ . = ġԾ ¡á . = . = .

ĸ = Ţ̸. = ġԾ Ѹ. = š. 츢 = 츢. = ٨. = . = 츢 .

¢ ڨ Ũ Ȣ ¢ȡ , , , Ţ Ĩ , , ĸ â ž , ʸ , ׼Ģ , Ţ¡ Ƣ, ɡ Ҽ , Ţâ ơ ġ Ҹ 𦸡 š¡.

Ĩ ¢ â, š Ӿ¡ Ŧɢ . Ĩ , ¡ ¡ɨ , ǡ ξĢ ŧ. ʧ Ÿм, ġԾ ¡á ɢ š 츢 ٨ . Ҹ θ 𦸡 š.

Ţ ȢҸ

. Ӿ ...
¢ . ը .
š ( ).  츢 ¡ 츢 Ȣ . Ţ .

ȢҸ

= . (1 , 2 Њ). 11 . = 4 4 3.

(1207)

  Ţ    Ҹ  𦸡 Ǣ 

1208.               

          ɾɡ ɾ ɾɡ ɾ
          ɾɡ ɾ             ɾ

ŧ ɦ ʨǻá ŢŨ
   š ŢƢ          ɢ
Ţ
                  
ʨ§ â ǧ ¢
   Ǣ ź              ġ
Ţġ â и
   о                š
ʦġ ¿ ־
   ֿ                š
è Ţ ո â
   Ĩ¡ ⢠              էȢ
š Ţ ¢ɡ ĺ
   Ũǧ               էɢ
̨¬ ׼ ׿ ¸
   ç                    .

â

ǻ Ţ Ũ
š ŢƢ ﺢɢ

Ţ

ʨ ǧ ¢
Ǣ ź ġ

ġ â
š

ġ
š

è Ţ ո â
Ĩ¡ â ¢ Ȣ

š ¢ɡ
Ũ էɢ

̨ ׼ ¸
ç .

= Ǣ ţ ġԾ. = . ǻ Ţ Ũ = ǻ٨ ¢ . = . š ŢƢ = š ǡ. ﺢɢ = . = ﺨ .

= 񼡸 ո. = . = . Ţ = . = . = â . = Ţ .

ʨ = 쨸 . = . = ¢ ը¡. ǧ =  ȧ. ¢ = ž . Ǣ = 쨸¢. = ҽ . ź ġ = ź ¡.

ġ = Ƣ ġ. = Ȣ. â = â. = ţ ɦ â. = ʸ Ž. š = ٸ.

ġ = ĸ . = Ţ¡ . = â. = . = . = . = ž. = . š = š .

è = Ģɢ . Ţ ո = Ţ 𦸡. â = â м. Ĩ¡ = ټ. â ¢ = â¡. Ȣ = š Ȣ.

= Ψ š. š = Ǣ Ţ . ¢ɡ = Լ. = ţ . Ũ = Ũ (Ÿ ) Ŧۨ. էɢ = Ƹ .

̨ = ̨. ׼ = Ҽ ׸. ¸ = Ǣ. ç = ç. = .

Ǣ ţ ġԾ , Ļ٨ ¢ Ũ, š ǡ, ﺸ 񼡸 ո, , , Ţ , 쨸 , Ǣ ը¡ ǧ, 쨸¢ ҽ¢ . 򾨸¡â ź ȡ, ¡ Ȣ â, ʸ š¡,

ĸ Ţ¡ â , , ž, ¡ š , Ģɢ Ţ , ټ â¡, š , , , , Ũ Ÿ ¢ Ŧ Ҽ Ţ ç. . ʨ ٸ.

Ţ ȢҸ

. ʦġ ....
(Ţ Ƣ Ģ ɢ
Ģ Ӿ ̸ Ħ Ũ ɦš Ȣ ¢ â)... š Ө 1.21.2.

. è Ţ ո â ...
(Ģ ¡ )..... š Ө 1.3.8.

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1208)

Ţ (, , Ȣ      ž   

1209.                

       
       
             ɾ

Ө Ţ
   ż Ģ
   Ũ Ȣ       
Ǣ 򾽢
   츢 Ȣ
           ¢
¨
   Ţ 򦾡
    Ǣ ¢     
Ǣ
   𺨽
             ȧŧ

  
   򾢨     ͧá
Ȣ
   Ƣ Ǣ
   â¢ â        šէ

   â 즸
   Ţâ â        

   Ȣ 츢 ¢
   Ţ           .

â

Ө Ţ
ż
Ũ Ȣ

Ǣ
츢 Ȣ


Ţ 򧾡
Ǣ ¢


𺨽
ȧŧͧá

Ȣ
Ƣ Ǣ
â â


â
Ţâ â


Ȣ 츢 ¢
Ţ .

= š. Ө Ţ = ¢  Ţ. = 츢. ż = Ĩ. = . = . = (). Ũ = Ũ . Ȣ = Ţ ȡ â. = Ţ .

Ǣ = 쨸¢. 򾽢 = ٨ ġ . = ¢. 츢 = ǢҼ . Ȣ = Ȣ¢ .  = ̼ ͨ¡ ը. = . = š¢ Ȩ.
Ȣ Ȣ ո.

= . = . Ţ = 𼡨 Ţ. 򧾡 = ɾ 򧾡. Ǣ = Ȣ Ǣ Ǣ. ¢ = ¢¢. = .

= 쨸¢. = . = š. = . = Ƹ. 𺨽 = ¡ . = ӾĢ . = Ƹ. = . ȧŧ = 츧 .

= . = . = ٨ . = ¢ . = Ţ. ͧá = . 򾢨 = . = .

Ȣ = () Ȣ. = . Ƣ = Ƣ. Ǣ = Լ. â = šм. â =  . = Ǣ . = .

= 츢 Ƣ . = . â = š¨ . = . Ţâ = Ţâ . â = â . = .

= ռ ӾĢ ȨŸ . = . = . Ȣ 츢 = â 츢. = (Ȣ) ʨ . ¢ = ġԾ. Ţ = ȡ . = () . = .

Ǣ  Ţ, Ĩ , Ũ ǡ  Ǣ Ǣ, էš š 쨸¢ , Ȣ¢ ը š¢ Ȩ ո .   , 𼡨 Ţ Ǣ , 쨸¢ š, Ƹ ¡ , ƨ 츧 .

, Ƣ, Ǣ , šм 츢 . . â. ռ ӾĢ 𺢸 , , Ȣ ʨ , Ũ ȡ , . š , ʸ .

Ţ ȢҸ

. ȧŧ.....
Ƣ ¡ Ǣ Ȣġ.
(ມ и Ҩš).... ⾢ 43.

. Ȣ ...
ʸ Ĩ , ⾧ž , ո Ĩ ը .

ȢҸ

= Њ.  = 3 5 4 4.

(1209)

Ţ (, ) ȧ    Ũ      Њ1210.              򾽢

         ɡ ɡ
         ɡ               ɾ

š  ̾
   Ţ        
򾧾 Φ
   Ȣ             ġ
š Χ ը
   ʦ¨         ¨¡
ţ ϸ á
   á Ǣ        á
𼿡 ɡ
   š ¢         šǡ
 
    ҽ          ¢ŧ
ο æš â
   ̨          Ȣġ
򾢼 â
   ɡ Ǣ       .

â

š  ̾
Ţ


Ȣ ġ

ը
¡

ţ ϸ վ()
á Ǣ á

() ɡ
š ¢ šǡ

 
 ҽ ¢ ŧ

() â
̨ Ȣ ġ

򾢼 â
ɡ Ǣ .

š = Ǣ .  = Ţ. ̾ = () ƨ 󨾸. Ţ = Ӿ . = () . = .

= . = ţ. = . = . = Ţ . Ȣ = Ȣ ( ġ). ġ = Ţ .

= ȡ. = . = . ը = â ը (). = á . = ( ¢ȡ) . ¡ = .

ţ ϸ = () ţ ϸ . á = ɢ . վ = ž. á = á Ǣ. Ǣ = Ţ̸. á = ʸ ٸ.

() = (Ȣ) . = â.  ɡ = . () = () о쨸 . = (áž ) ¡ . š = Ǣ . ¢ = ¡ (ŧ¢). šǡ = šǧ.

 =  ġ .  = Ƣ ǡ. = ż٨.  = âĢ (Ǣ¢). ҽ = . ¢ ŧ = ŧ.

() = о쨸 . = ¡ɸ. â = â ĸ. ̨ = . Ȣ ġ = ħ.

򾢼 â = () Ȣ о측 â. = ( 츢ŧ). = ǡ. ɡ = . Ǣ = Ǣ .

Ţ, ƨ 󨾸, ¾ , , , ţ, , , , Ȣ ¡ ġ Ţ , ը¢ ¢ȡ , ɢ ġ츢, žǢ, á Ǣ Ţ Ľ ʸ .

Ȣ , â , о쨸 áž ¡ ŧ¢ šǧ. ż 񽡸 Ǣ¢ ŧ. Ĩ ĸ, ¡ɸ Ũ ŧ. Ȣ о측 âŧ. о Ǣ .   ¡ ڧɡ. ʸ ٸ.

Ţ ȢҸ

. Ȣ ġ....
(Ĩ Ȣ Ȣ
 Ȣ Ƣ)... š Ө 1.130.1.
( н )...տú š Ө 6.99.1.

. ɡ....
ۨ ¡¡ áž .

. = . = ¡.

. 򾢼 â .... ʨ ȡ Ҹ Ģ ġ.

ȢҸ

= . = 6 3.

(1210)

      ¡    ž  ŧ  Ǣ ؾ  


1211.            
              ( ո )

         
         
             ɾ

񼽢 ġŢƢ
   ﺢ šϾ
   󾢸 ơ š        ¢
¢ Ө
   ¢Ȣ ơ
   ﺢ Ģ    š
Ǣ
   ν
   ¡ʸ         
Ǣ
   墨¢ Ţ
   ¢ ﺼ          ŧɡ

   â
   ﺦ ţæ         á
񦼡 Ƣ
   â Ȣ
   ¢ ȡ ţ          Ţġ
񼽢 ﺨ
   ⺢
   ﺼ ;             է

   ɡ
   Ţ       .

â

ġ ŢƢ
š Ѿ
š ¢

¢ Ө¢
Ȣ ()
ﺢ š

׼ Ǣ
ν
ʸ

Ǣ
墨 Ţ
¢ ŧɡ


â
ţç á

Ƣ
â Ȣ
¢ ţ Ţġ; է

Ӹ
ɡ
Ţ .

= θ . = . ġ = . ŢƢ = . = Ţ  . š Ѿ = Ǣ Ȣ. = . = . š = . ¢ = ¢ .

¢ = ¢ (Ƣ). = . Ө = . Ȣ = Ƹ . = Ƹ. = . = , . ﺢ = ﺢ . = (Ÿ ). š = (Ţ) . = ը.

׼ = ׼ɧ. Ǣ =  . = . ν = ĸ ּ. = ġ Ȣ . = . ʸ = . = ﺨ Ƣ.

Ǣ = . = . = . = (측ɡ) . 墨 =  Ţ . = ﺸ . Ţ = š. ¢ = (򾨸¡â) . = ׼ Ģ. ŧɡ = ʧ âŧɡ?

ռ = . = Ĩ ź. â = ç¡ (). = ¢ ɡ . = . = . = . ţç = ţм. á = .

= . = Ƣ. Ƣ = . â = ĸ. Ȣ = á ǡ. = . ¢ = () ¢. = Ţ. = ŢҼ. ţ = ţ. Ţ ġ = ġԾ ŧ.

= . = ¢. = . . = . = (). = . = ը . ⺢ = ⺢. = ( Ŧۨ). ; = ǧ. = ŧ. = ħ. է = է.

Ӹ = è Ӹ. = ¢ . = . = . = . ɡ = Ƣ ǢԼ. = . Ţ = ţȢ .

θ , , Ţ Ȣ, , ¢ , , Ȣ , , Ţ , Ȩ ׼ɧ  š, ĸ ּ Ȣ š, š. ﺨ¡.  Ţ Ţš. Ţ. 򾨸¡â ¢ 츢 Ģ âŧɡ?

, ź, , ﺢ , ţм Ũ ŧ. , , , ¢ Ŧɢ . . ħ. Ӹ ǢԼ ŧ. ţȢŧ. Ţ Ǣ Ũ¢ 츢 Ģ âŧɡ?

Ţ ȢҸ

. á . Ǣ Ҩ ո  (տ) ո .

. ....
Ȣ ҸƢ Ǣ ¡.
(Ħ šâ šŢ)...Ħ.
(š ާá ׽á ĸ
)....(ġɡ)
(ĸ§ŧġ).

ȢҸ

= . (1 , 3 Њ). 15 . = 4 4 3 4.

(1211)

Ţ (, Ũ, , ) ź   տ Ǣ  


1212.            

         
                        ɾ


              ľɡ

             ŢƢ

  
ȡ            ӨħŢ

   ȡ               á
Ƣ Ƣ
                  է

                   ú
񼡼 Ȣ
   ȡ               š
ﺡĢ ﺢ ﺡ
                 .

â


() ɡ


ŢƢ

Ũ
ȡ Ө Ţ

()
ȡ á

Ƣ Ƣ
է


ú

񼡼 Ȣ
š

Ģ () θ
.

= . = . = . = м. = 츢. ɡ = ּ.

= . = ɢ () Ǣ. = Ȩ ̨ . = Ģ . = . ŢƢ = 񽡸 .

Ũ = Ũ. = . ȡ = Ţ Ǣ. Ө = ¢. Ţ = () .

= . = ʨ . ȡ = Ƣȡ. = . á = ը ٸ.

= Ӿ. Ƣ = . = Ÿټ. Ƣ = Ģ ¢ . = š . է = ո.

= . = . = о . = ¡Ǣ. ú = ú.

= () . 񼡼 = 񼡼. Ȣ = ¢. = θ (Ŧ). š = ŧ.

Ģ = . = . θ = â. =  ţȢ .

θ , ۨ , Ţ Ţ , ʨ Ƣ ¡ ը ٸ.

Ӿ , Ÿ Ģ ¢ ո. , о ¡Ǣ ú. , 񼡼 Ȣ Ŧ ŧ. â  ţȢ . ۨ ʨ š âš¡.

Ţ ȢҸ

. = . Ũ ( 379).

. = . = ( ).

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1212)

Ţ (, )   ¡ о          Њ


1213.                

            ɡ ɾ ɡ ɾ
            ɡ ɾ           ɾ

ξ Ţ 񼸡 Ǹ
   â           Ш
ҧ ɢ š Ӿ
                 Ţ
ŢΧ ɢ Ȣ
   Ƣ           ۧ
Ţﺧ Ţɸ
   ո          š
â ո
   âĢ        š
ġ ̾ ¡ ɨ
   ɡ ø             Χš
š ʼ
   š ο        
ţ â
   Ţ           .

â

Ǹ
â

ɢ š
Ţ

Ţ ɢ Ȣ ()
Ƣ ۧ

Ţﺧ ¡ Ţ
ո š

â ո
â š

()ġ ̾ ¡ɨ
Χš

šʼ
š ()

ţâ
Ţ .

= θ. = . Ǹ = â Ģ . = Ģ. = . â = Ţ. = .

ҧ = Ш š. ɢ = ɢ¢ ͨŨ . = (). š = š¢ Ȩ . = . = ģ . Ţ = Ţ.

Ţ = Ǣ. ɢ = . Ȣ = Ȣ ȨŨ . = ȡ . Ƣ = ģ¢ ո. ѧ = Ѹ.

Ţﺧ = ո. = ټ. Ţ = Ƣ Ţ. ո = ո. š = š?

= . â = ĸ. = . = . ո = Ģ ո. â = Ţ ĸ. š = ۨ .

ġ = ġ. ̾ = . ¡ɨ = Ĩ ŧɨ. = Ģ¡ . = Ҽ. = á. Χš = ţȢŧ.

= . šʼ = š . = â. = Ծ. š = š. = Ÿټ . = ۨ.

= . ţâ = . = . = Ƹ ¢ . Ţ = .

θ Ģ Ȣ Ţ, , Ш¡, ɢ š¢ Ȩ ո, ɢ ģĸ Ţ, , ȡ , Ѹ ո Ţ ټ Ƣ Ţ, ո âš?

, Ģ ո. ɢ ĸ Ţ ŧɨ , ռ ը ţȢŧ. š, â Ծ, š Ÿټ ۨ , Ũ . ո âš¡.

Ţ ȢҸ

. Ȣ ....
Ȣ â Ȩ. ǢŢ . š. ȨŨ . Ш ȨŨ â â ¢ġ .
( Ƣ ҽ Ш¡ š
Ȣ ţ)... š Ө 3.63.2.

. â ....

쨸 áŢ 츼 Ţ է)....Ҹ (ҿ).
( ¢Ȩ է)... Ҹ ().

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1213)

Ţ (, Ţ, , )      ŧ        .1214.              զܼ
                ( ո )

              ɡ     ɾ

Χ          
   󾢧        
Χ          мɡ
        š
á         ڧɡ
           Шȧš
á           ¡
   ܼ        .

â


м
š

á ڧš
ȧš

á ¡
ܼ .

= š. = ( ո Ǣ츢ȧ). = š .

= š Ǹ â ľ 츢ȧ š. = ɡ Ũ. = .

= Ծ Ȣ š ̧ š. м = ټ á . = Ƣ . š = š.

á = ¡ǡ. ڧš = ڧš. = â. = է . ȧš = ţȢŧ.

á = ǡ. ¡ = ܼŧ. ܼ = ܼ â ţȢ .

ո Ǣ , š Ǩ âȧ, š ɡ Ũ Ģ , Ծ š Ƣ츢ȧ, š ټ ȡ , , Ĩ Ȣ ڧŧɡ?

¡ǡ ڧš. â է ţȢŧ. ǡ ¡ŧ. ܼ â ţȢ . š¸.

Ţ ȢҸ

. ....
ը ھ â¡ Ţ š. ը ո Ǣ .

. = Ծ. ɡ Ծ . Ծ 츢 Ĩ Ҩ.

. á ڧŧɡ...
( Ƣ â¡
...á򾡧)... š Ө 1.84.5.

ȢҸ

= . Ģ â Χ . 6 4 ¢ 16 .

(1214)

  Ծ ¡   է զﺢ츼 â


1215.             

        
        
             󾾡

񨼦¡
   ﺢ 򦾡 ¡ 򦾡
   ġ     ã

   ¡
   б     ɡ


   Φ Ҹ

   Ц        ȡ

κ 츼 ɢ

   

   츨        ڧ

̼

   󾦸 ̦

   ﺸ ̽ Ҽ 츢    

򾢨

   츢â

   Ţ и       

̼ Ҧ

   ﺢ 

   Ȣ 쨸¢     ̧ġ

Ǣ 츸 Ҹ

   Ƣ Ǣ

   Ш       á.

âã

()
()

ɡ


ú Ҹ
ȡý

̼
̼

̽ ()쨸


â

Ţ и

̼
()

Ȣ ¢ ġ

Ǣ Ҹ
Ǣ ɸ

á.

= . = ¡. = . = ŢĢ . = . = () ¢. = ڸ. = . = . ã = Ӹ .

= Ĩ. = ̸. = ¡¢. = . = . = . = ɢ Ţ. = Ţ . = ﺢ. = . = Ţ . ɡ = ¢ Ǣ ɡ.

= ( ţ) . = ǡ. = ը ׼. = ﺨ м. ú = ģĸ . Ҹ = Ҹ. = ͸. = ƨ Ǣ . = š . = . ȡ = š ¡.

쾢 = () Ȩ . = . = . = . = ۨ á . =  Ȣ. = ţ ﺡ. ý = ʸ Ȣ. = () è. = .

= . ̼ = Ũ. = šȡ Ģ. ̼ = ̼ () š . = . = Ģ. = ܼ. = . = () . ̽ = . = . 쨸 = 쨸 (¨Ÿ). = Ţ¡ Ģ .

= . = . = () ¡ɸ. () = Ҹ. = . = ̨. â = ĸ ¡. Ţ = Ȣ . = Ǣ. = ب. и = ຢ 񼡸. = .

= . ̼ = ̼,  . = . = ¢. = . () = . Ȣ = Ǣɢ Ǣ . = (Ǣ) ĸ . ¢ ġ = ¢ ġԾ.

Ǣ = Ǣ . = Ţĸ ( Ģ ) Ƣ. Ҹ = () Ҹ . Ǣ = Ţ . ɸ = . = Ǣ¢. = ţȢ. á = á.

, ¡ Ţġ , , Ӹ , Ĩ š ɢ Ţ, Ţ Ǣ, Ǣħ Ȣǡ, ţ , Ţ, ģĸ ﺢ , š. 򾨸¡â , š ¡, á Ţ , ţ ʸ Ȣ, 򾢨 ŧɡ?

Ũ, Ţ š Ţ áĢ , , , ¡ɸ, , ̨, Ȣ , ຢ , , Ǣɢ Ǣ, , ġԾ , Ţĸ Ҹ Ǣŧ. Ǣ Լ ţȢ . ʸ Ȣ ڧ?

Ţ ȢҸ

. = . = .  = .
= .

. Ģ Ũ¡ š Ţ .

ȢҸ

= .  = 5 4 5 4.

(1215)

Ţ (, Ũ, , )   Ţ        Ǣ   á


1216.            Ǣ
    ( Ҩ ո )

      ɡ ɡ
      ɡ               󾾡

ž áո ģӸ Ǣ
   šá             ¡
Ţ ɦš ոŢ Ƣ

   ġ Ӹ             á

Ţ ¸ ɧ Φ

   ģġ               󾿡

Ш ĸ š

   ȡ¢               Ƣš

ɺ â šǡ Ţ

   Ţ               š

¢ȡ ġŢ

   ȿ                 п

Ţ Ģ վ

   á½             ɢ󾧸
Ţ ʨ ŨŢ ¡ Ǣ
   ġԾ              á.

â

ž áո ģ Ӹ Ǣ
šá

Ƣ
ġ Ӹ á

Ţ 
ģġ

Ш Ƨš
ȡ¢ Ƣš

() â Ũ šǡ źŢ
Ţ š

¢ȡ ġŢ

Ţý Ģ Ţվ
á½ ɢ

Ţ Ũ Ţ Ǣ
ġԾ á.

ž = Ӹ. áո = . = . ģӸ = (). Ǣ = Ǣ ¸¢. = () . = . šá = š¡. = () . = . = (á 츢 ¡ , á Ǣ ) 즸 츢.

= ¢ . = ġ Ȣ. = (Ǣ ) ¢. Ƣ = Ģ Ƣ. ġ = (Ǣ¢ ) ɡ. Ӹ = Ȣ Ӹ. á = ().

Ţ = ɢǨ . = ( ). = żɡ . = .  =  . ģ = ¡ Ţ¡. = Ţ¡ ¡ Ŧɢ. = ç. = .

= ŧ Ш = Ш¡ ո ¢ . Ƨš = Ƨš (ɡ). = 측 쨸 ¾. = . ȡ¢ = ¢ 측 . = 츨. Ƣš = Ƣ Ҿ .

= (ǧ ) . = ը š. = Ţ. â = ;â . Ũ = ( ɢ ) . šǡ = ( ) š ( ). = ¢. źŢ = . = úۨ. Ţ = Ţ¡ . š = š.

= çġ. ¢ȡ = ¢ȡ . = ( è ) . ġŢ = ġŢ. = (, ¢ ) . = . = š. = () . = Ƣ. = .

Ţý Ģ = ¢ Ģ . = . Ţվ = Ţþ (šɡ). = . = â . á½ = á½ɡ Ģ. = ¡ . ɢ = ŧ.

Ţ = Ţ Ģ. Ũ = ̸. Ţ¡ = Ţ¡θ. Ǣ = Ǣ â ţȢ (ġԾ). = () Ţ. á = á.

Ӹ , Ǣ ¸ š , ۼ ո, 츢. 츢 ġ Ȣ, ¢ Ģ , , Ȣ . ɢ żɡ  , Ţ¡ â Ŧɢ ç. ŧ. ɡ, ġ¢ 측 Ƣ ¢. Ҿ.

ǧ , Ţ, ;â , ɢ ¢ , , , ¢ ¨Ÿ , çġ ,  šɡ Ģ , Ģ ɡ ŧ. Ƣ ̸ Ţ¡ Ǣ â ţȢ ġԾ. á. ɡ Ƣ Ҿ .

Ţ ȢҸ

. = 򾽢. ШȨ .

. ġ Ӹ...
ھ - š 측 ̾, ӾĢ , ⺢, ̾¢ ھ. ո ɢ ʨ .
( ̾ Ũ¡)
ɡ ɡ ...( (򾢨) 28.

. Ţ ...
Ȣ. Ţ  Ģ .

. ȡ¢ Ƣš...
(ç ȡ¢ ¡ɢ )... š Ө 1.132.4.
( ɡȡ ɢ
Ȩ ġ )...Ģ .

. ¢ȡ ....
( è Ţ Ȣ
Ţɢ
¢ȡ Ţ )....â զƢ 10.5.9.

. Ģ վ....
(Ģ )...Ҹ (ҿ).

â
̨̨ )...Ҹ (Ȣ).

. á½ ɢ ...
(Ȩ Ԩ )...Ҹ (Ӹ).

(ը Ӹ ɡ

Ĩ¡ )...Ҹ (š).

ȢҸ

= . (Њ, , , . 3 5 Њ Ө , 3 4 3 10 м , 4 2 м 4 4 Њм 󾾡ɡ Ģ ڸ. âŢ 쨸 40 + ().

(1216)

ո  Ǣ ո    Ǣ 


1217.                  

       ɾ ɾ ɾ ɾ
       ɾ ɾ             ɾ

ŨƸ ĢŢ Ƣ Ц
   ¢                š
âȢ ŢŢ ĸŢƢ
   Ũ¢ǻ ¢     
Ţâ â Ȣ¡ظ
   Ţ Ȣ¡Ƣ        Ƣ
ռɨ ʨ š
   տ ըȢ         š
Ը ؾâ Ũ
   ڦ ¢ڿ           Ţ
ɢ оŢɢ ż â
   â¾ɢ ¢ڦ          տ
Ц ǢǢ Ȣ
   ¢         Ÿ
¢Ţ վ þø
   Ӽ վ          .

â

Ũ Ģ Ţ Ƣ
¢ ø š

â Ȣ Ţ Ţ ĸ ŢƢ
Ũ ǻ ¢

Ţ â â Ȣ ظ
Ţ Ȣ Ƣ Ƣ

ռ ʨ š
ը Ȣ š

â Ũ
¢

ɢ Ţ ɢ ż â
â ɢ ¢

Ǣ ǢȢ
¢ Ÿ

() ¢ Ţ վ þ ø
վ .

Ũ = Ũ Ƣ Ƹ. Ģ = . Ţ = Ȣ š . Ƣ = ( Ψ Ȣ ) Ƣ Χš Ũ¢. ¢ = . ø = ø . š = ̨Ƹ .

â Ȣ = è . Ţ Ţ = Ţ 񼾡. = . ĸ ŢƢ = ĸ Ţ . Ũ = Ţ. ǻ ¢ = ǻǢ ¢ . = .

Ţ = () Ţ Ȣ. â = â. â = Ǣ. Ȣ ظ = Ƣ¢ . Ţ = Ţ . Ȣ Ƣ = Ȣ Ţ𦼡Ƣ. Ƣ = Ȣ .

= žɸ θ. ռ = ռɡ . ʨ = ʨ . š = Լ. ը = . Ȣ š = Ȣ âš¡.

= ʸ . = ⺢. ؾ = ġ. â Ũ = â ӾĢ . ¢ = ¢Ȣ . = .

= š, , ġ ɢ. ɢ Ţ = ɢ м . ɢ = (Ţ¡) ɢ. = Ģ . ż â = ż째 ¢ . â ɢ ¢ = . = ǡ Ǣ.

= â ؾ. = . Ǣ = ¡¡ . ǢȢ = ǢȢ. = . = ġ ĸ. ¢ = ؾ . Ÿ = Ÿ .

= ¡. ¢ Ţ = ¢ . վ = Ǣ. þ ø = ¡, , ̾. = ġ ټ. վ = .

Ũ Ƣ , Ȣ š , Ƣ Χš , ̨Ƹ , è , Ţ , ǻ Ũ, ¢ , á Ȣ 񽡾 Ǣ Ƣ¢ ظ, Ȣ Ţ, Ȣ žɸ θ ռɡ , ʨ , Լ š¡.

ʸ ⺢ , â, , Ũ ¢Ȣ , ɢ , Ţ¡ ɢ Ģ , ¢ þ ؾ ¡ ¡ Ǣ, Ĩ ؾ Ÿ ¢ , Ǣ ټ . ը Ȣ š¡.

Ţ ȢҸ

. տ Ǣ....
( ƨŢ âɢ
  ؾ Ӿš)....Ҹ (Ŀ).
(þ ǣ ǣ
Ǣ Ũ Ũ
ɢ š š ǧ¡)....Ҹ ().

. Ǣ ǢȢ ...
Ħġ Ȣ ոɢ ¢Ģ Ÿ ޸ ¡ ﺢ ǢȢ .

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1217)

Ţ (, , ) ǻ Ȣ        þ ¢    .1218.            

        
        
              ɾ


  

   ﺢ ﺢ    󨾧¡


   Ţ

        ¢ţ


  

      ̸


  

         á


   了

     š


  

           ͧ


  

   ﺢ          â


  

           á.

â


͸

ﺢ ﺢ 󨾧¡


Ţ

¢ ţ

á

âá.

= . = . ͸ = Ţ . = Ţ. = . ﺢ, ﺢ =   . 󨾧¡ = ظ 󨨾

= ħ . = . Ţ = Ţĸ . = ǡŢ . = ɡġ ټ. ¢ ţ = ţ.

= . = . = Ƣ. = Ţ. = . ﺢ = ﺢ Ţ. ﺦ = () Ȣ (Ȣ). = ̸ ( ).

= . = . = . = . = . = (Ÿ) Ģ. = Ţ . = . = ʸ. á = ٸ.

= . = ¡ Ȣ. = Ţ. = . = Ƣ . = š. = š ǡŢ . š = â šŧ.

= Ǣ. = . = . = ɢ (Ǣ ). = . = . =  Ũ . = Ž ŧ.

= () ¡ . = (٨ վ) ̨¢. = . = ¡ . = Ҽ . â = () Լ . = .

= Ƹ. = . = á þ. = Ŧ. = . = . = ɢá (). á = ŢҸ á.

Ţ , Ө ظ , , Ţĸ Ũ ǡŢ ţ, , Ţ Ţ, Ȣ ¡ , , , , Ţ ¨ ʸ ٸ.

, , , š ¨Ÿ š ǡŢ â šŧ. , Ǣ , Ũ Ž ŧ. ¡ ̨¢ ţȢ ¡ Ҽ . á þ, Ŧ, Ӿġ , ŢҸ á. ʸ š¡.

Ţ ȢҸ

. ﺢ = Ө. ͸ = Ţ . = . = Ţ . = š. = (٨ վ ̨).  = .

. ....
= šǡ . þ Ȣ.
( Ģ ¡
þ ɡ Ҹ )...Ҹ (Ţɧ).
( ġŢ þ
š )...Ҹ (ġ).
(֧ž Ţ Ө¢
ţ 򾢨
¡ 򾢾 즸)...Ҹ (ĸĦ).

ȢҸ

= .  = 6 6.

(1218)

Ģ ¡    Ȣ  ڧ   Ǣ    ¡  ŧ  þ   á

 

1219.               

         
         
              󾾡

ŢȢ ۼ
   š𧼡 ¢
   ﺢ Ǣ      ǡ
Ţ𧼨
   󦾡
   Ȣ á      
측 Ţ
  
   ɢ 򾡼 š     󾢧
򧾡
  
   򧾡   󨾾á
򧾡 Ţ墨
   򧾡
   Ģ򧾡 ʨ     ¡
ﺢ  󾢦
   ﺢ 측 âŢ
   ¢ 째 Ţ   ġ

   ¢ 򧾡 ո
    ҽ    ŧ

   Ҹ
         á.

â

Ţ Ȣ
Ţ ¢
ﺢǢ ǡ

Ţ𧼨
󧾡
Ȣ á

ﺨ Ţ
ġ
ɢ

 

á

Ţ墨

Ģ   ¡


â Ţ
¢ ̽ Ţ ġ


ո
ҽ ŧ


Ҹ
á.

= (ĸ) Ȣ. Ţ Ȣ = Ţ (츢) š Ȣ . = . Ţ = .    = () ž. = š. ¢ = ¢. ﺢǢ = ( 츨 ) . = 츢ġ. ǡ = .

Ţ𧼨 = Ƣ . = ۨ. = . 󧾡 = . = 𦸡. = Ǣ. Ȣ = (Ӹ ) ¡¢ Ȣ. á = ǡ. = ¡ .

= ۨ. ﺨ = ¢ Ţ . Ţ =  Ƣ . = á. = . = ¢ Ǣ. ɢ = 쾢¡ ɢ. = . = . = θ. = Ţ .

= . = . = . = Ƹ. = . = (񧼡á) Ţ. = ʸ. = . = Ȣ. á = ٸ.

= Ţ . = . Ţ墨 = ȢŢ 󧾡. = ŨԼ . = . = . Ģ = Ũ . = ¢ Ĩ. ¡ = (šɡ ) .

ﺢ = . = Ũ. = Ȣ. = . ﺢ = á Ǣ. = . â Ţ = â Ţ. ¢ ̽ = . = . Ţ = . ġ = ħ.

= ¡¢. = . = . = 񽡸 Ǣ. = . = ٨ . ո = ո . = ¡¡ ¡ɨ. ҽ = Ҽ . ŧ = ŧ.

= . = â Ƣ. = â . = Ţ. = Ƹ Ŧ. Ҹ = Ҹ. = . = â. = Ŧ. á = á.

Ţ Ȣ զ, , š, 츢ġ Ţ , 𦸡 Ӹ ¡¢ , ¡ , Ǣ м , ĸ , ø  .

ȢŢ ȡ, , Ĩ , , Ǣ Ƣ ħ. ¡¢ Ǣ ŧ. ¡¡ ŧ ŧ. ۨ â â â Ŧ á. 𦸡 ç.

Ţ ȢҸ

. Ȣ....
¡ ո Ӹ ¡ š š.
(šŢɢ ¸Ţ ġ ¢š
ġӼ Ƨġ)...Ҹ (š).

. ﺨ = . = .

. = (š )... Ө 2.109.11.

. ....
= Ţ.

. ¢ ̽ ...
ո Ҹ ( Ţ ..).... á 4.13.182.

. ....
â Ƣ . Φ, .
( ţ )...Ҹ ().

ȢҸ

= Њ. = 3 3 5 5.

(1219)

Ӹ 𦸡 ¡   Ǣ ŧ     Њ

 

1220.              ﺣ

     
                  ɾɡ

ȡ
                 ¡
ġ ¸
                ǡ
á
              š
ơɢ
                վ
á ¢ 񦼡
               
ɢ
                
á
                 ȡ
¡Ȣɢ â
                  .

â

ȡ
¡

ġ
ǡ

á ո
š

ơɢ
վ

á ¢

ɢ

á
ڨ ȡ

Ȣɢ â
 .

ȡ = š򨾸 . = . = š. () = . ¡ = Ģ ҧšը.

ġ = Ģ . = . = ɾ ¡ ġ. ǡ = ǡ.

á = ( Ȣ) ¡ . = . ո = ո. = Ƹ. š = ʸ ٨.

ơɢ = . = Ҽ . վ = Ȣ (ո), ĸ?

á = ţ. ¢ = Ǣ . = . = . = . = . = è.

= ç. ɢ = ɢ ŧ. = . = Ƹ .

á = ¨ á. = Ҹ. = . ڨ = . á = ȡ.

Ȣɢ = Ȣ. = ¡ ž. â = .  = ¢ = Ƹ .

š򨾸 , š Ģ ҧšը ǢĢ Ţĸ, ¡ ġ, ¡ , , Ƹ ʸ ټ , ո, ġ?

Ģ, Ǣ , è ç. ŧ. , Ҹ Ŧ , Ȣ ž ¡ â ¢ ţȢ Ƹ . â ʧ¨ .

Ţ ȢҸ

. ¡.....
šǢ սâ ҸƢ Ǣ ġ.
(Ţ ¢ǡ
ȢŢĢ Ţ Ţ)...Ҹ (Ţ).
(Ħ ....ĸ
ĸ š ¢ Ţá
ĸ   Ǿɡ)....Ҹ (Ħ).
( ָ
  Ţ Ļ)...Ҹ ().
(ĸ á
ָ š
Ȣ ̦ ǡ)...Ҹ (ĸ׽).

. ơɢ ....
(Ĩ ξĢġ â š)... 100.
(ȡ ¡ á)...Ҹ (򾢨).

ȢҸ

= . (2 , 3 Њ, 1 ). 23 + 6 . 쨸 = 23 + 6.

(1220)

¢   ¡   
                   63

                   61

                   Ҹ

                   Ҹ (̾ 2)