Make your own free website on Tripod.com

            Ҹ (̾ 2)

               ( 54)

         ( 1077 - 1092)

1077.            Ţâﺢ

           
                      ɾ

â
             Ȣ¡
Ǣ š
   Ũ¢ á          ʧ
ո ɡ ɿ
   ĸ             Ȣ¡
Ȣ ġ
                  š
âŢ â â á
                䧼
Ǣ
             տ
â â
   Ũ          ŢΧš
ž ɢ ţ
   Ţ  â墨          .

â

â 󾢼
Ȣ¡

š
Ũ¢ á ʧ

ո ɡ
ĸ Ȣ¡

ġ
š

â Ţâ â á

ٸ

â â
Ũ ŢΧš

ž ɢ ţ
Ţâ墨 .

= . = (, , , , š ) . = (ĸ) â . Ȣ¡ = Ȣ¡.

= . š = š . = . Ũ¢ = 򾨸 . á = ȡ ھ ġ. ʧ = ʧ.

ո = ո. ɡ = . = ¡ɢ. = š . ĸ = ĸ Ȣ. Ȣ¡ = Ȣ¡.

ġ = ġ. = Ĩ ž. = () . š = â ʸ ٸ.

â = . Ţâ = . â = ¡á. á = áɡ Ŧ. = ʸ . 䧼 = ¡ ( ý ը ).

ٸ = š . = . = Ǣ 󨾧. տ = ¡ Ŧ .

â = ( ġ ) â. = š ǡŢ . â = â . = Ǣ . Ũ ŢΧš = ġԾ ŧ.

= м . ž = ž. ɢ ţ = Ģ ţ . Ţâ墨 = Ţâﺢ ţȢ .

Ҿ ʨ , ĸ 측 â Ȣ¡, š á ʧ, ¡ɢ, ġ , θ ٸ.

, â¡ Ŧ, , ý ը , Ţ츢 Ģ 󨾧. ¡ Ŧ . ġ , â ħ. Ţâﺢ ţȢ . ʸ θ.

Ţ ȢҸ

. á 䧼 ٸ....
( Ģ ڦ
ɢ ¢ Ҹ ȡ
ȡ ̽ Ӿŧ ĸ ġ
Ȣ ̿ ս á šȡ
ȧ ¡
ġ ¢ɡ ġ).... á 1.17.37.9.

. â ...
ý¢ â. â . ø Ţ¡¢ .
( â Χ)...ġ 3.
( ĸâ
        ɢ ţ)....Ҹ ().

ȢҸ

= .  = 3 3 3.

(1077)

    Ȣ    ¡          ý   տ  Ţâﺢ 

 

1078.             ҸƢ
            (Ҹ ո )

           ɾ ɾ
           ɾ           ɾ

š Ģ ɡ
   âŢƢ¢ ɡ       ¡
¢ɢ á Өĸ ǡ
       Ũ¡
Ц ǡ Ţ š
   Ĩ¢    ħŧɡ
š ¢Ģ
   ըԼ    ç
ȸ ǡ Ӿ
   ӿ á       اš
ľ
   ̦        ǿ
վ â šâ
   Ũ      Ȣš
Ҹâ ӿ á
   ҸƢ          .

â

š Ģɡ
â ŢƢ¢ɡ ¡

¢ á Өĸǡ
Ũ¡

ǡ Ţ š
¢ ħŧɡ

š ¢Ģ
ըԼ ç

ȸ Ӿ
ӿ á اš


վ â šâ
Ũ Ȣš

Ҹ â¾ ӿ
ҸƢ .

= . š = Ǣ ţ. Ģɡ = ġ. â ŢƢ¢ɡ = è . ¡ = è Ӹ.

¢ á = Ĩ . Өĸǡ =
ǡ. Ũ¡ = ո Ţ Ǣ .

= ( ) . Ţ = Ţ, . ¡ = ¡. ħŧɡ = ظ ڧŧɡ?

š = () ʸ Ǣ. ¢Ģ = ¢Ģ Ȣ. ըԼ = ըԼ ʧ .

ȸ = ը¡ ž . Ӿ = , . = . ӿ á = ɢ . اš = Žŧ.

= ĸ ǡ ġ. = Ҹ. = ĸǡ. = . = ŧ. = .

վ = . = . â = â. = . šâ Ȣ = Ȣ . Ũ Ȣš = Ũ ŧ.

Ҹ â = ־â. ӿ = ɢá Ҹ. ҸƢ = ҸƢ ¢ ţȢ .

ţ ġ, è , è Ӹ, ǡ, Ţ Ǣ , ǡ, Ţ, ¢ ظ ڧŧɡ?

ʸ Ģ Ȣ . , , ɢ ŧ. â , , Ũ Ƣŧ. ĸ Ҹ ĸǡ . Ҹ ҸƢ ¢ ţȢ . ¢Ģ ʸ .

Ţ ȢҸ

. â ....
¢ ,   ը¢ â Ȣ ..á .

ȢҸ

= Њ.  = 5 3.

(1078)

Ţ (, ) ¡ ž   ɢ  ¢ ҸƢ   Њ

 

1079.                
     ( ը¡, , Ш,
      էž, , ,
      զ )

            
            
                ɾ

ġŢ
   Ŧ Ţ Ƣ
   ɾ ĸ       þ
ɡ Ģ 
   ǻ ᢠš 
   Ƣ     
Ţ ¡ š
   Ǣ Ħ
          ϸ
ĺ Ţ
   ը ġо Ҹ
   š¢ ġ   âš
â ɸ 򾢾
   ĺ м
   Ţ ڦ šƢ ɢ   šǡ
ţθ ڦ
   ʦ¡ Ǣ򾢼
   Φ â 򾢼  ɧš
Ţ
   ¢ Ȩ ¡
   ¢ ɡ   Ţ¡
ţ
  ¸ š
  ը ¡ڼ ؾ        .

â

ġ ̨
() ŢƢ
ɾ þ

ɧɡ 
ǻ ¢ š Ө
Ƣ () ̽

Ţ ¡ š
Ǣ
ϸ

ĺ Ţ ()
ը Ҹ
¢ âš

â ɸ
() м
Ţ ڧ š ɢ šǡ

ţθ
Ǣ򾢼
â 󾢼 ɧš

Ţ
¢ Ȩ Ш
¢ Ţ

ţ
¸ š
ը¡ڼ .

ġŢ = . = . ̨ = ŢƢ. = . = . = . ŢƢ = . ɾ = . = ﺨ. =  ź. þ = þ¢ ɡ.

ɧɡ = . = .  = . ǻ = ǻǢ. ¢ š = ¢ š. Ө = . = ɢ¡. Ƣ = â 츨. = . ̽ = ̽ . = Ţ.

Ţ = ﺢ ġŢ. ¡ = ¡. š = (ţ) . Ǣ = žħ . = ġ Ţ. = ﺸ Ţ򨾸. = ǡ ź¨. ϸ = () .

ĺ Ţ = è . = () ʨ ¡ɢ. = . ը = . = . Ҹ = Ҹ. § = Ǣ. ¢ = Լ (). = ¡ 츢. âš = âš¡.

â ɸ = ը¡ (Ǣ ) . = Ǣ¢. = . = Ȣ . м = . ڧ = θ . š   = š Ţ. ɢ = šǡ = ŧ.

ţθ = ¡. = ¡. = ţ. Ǣ򾢼 = Ǣ . = ĸ. â 󾢼 = â. ɧš = Ţŧ.

Ţ = . = â . = . ¢ = â. Ȩ Ш =  Ш. ¢ = . = ž () . = ¡ (էž ). Ţ = ۨ Ӿ.

= () . = â ¢. ţ = Ǣ ţ. = . ¸ = ¢ š ¸ɡ â. š = ⺢ š á , զ.  ը¡ڼ = ը¡ڼ. = Ǣ š .

Ţ, , ﺸ . 򾨸 򨾸 , .  ǻǢ ¢ š . ɢ¡ . ﺢ ġŢ ¡ žħ . Ţ򨾸 . 򾨸¡ , ʨ ¡ɢ, Ҹ ¡ 츢 âš¡.

Ǣ θ ǢԼ š ٨ ŧ. ġ , ţ Ģ Ǣ , Ĩ Ţŧ. , Ш, էž, ո, Ǣ š . Ҹ âš¡.

Ţ ȢҸ

. Ȩ ....
Ш. ǡ ¡ , ̨¡ Ǣ .
ž ⺢ ...էž.
á .....
â ⺢ ... .
....զ.

ȢҸ

= . (1 , 3 Њ).   = 3 4 4 4.

(1079)

Ţ (, )  ¡   Ҹ  о   Ǣ        􊾡

 

1080.             էø

          ɡ ɡ
          ɡ    ɾ

է Ȣ ġ 츢
   ɡ          Ţø
§ ¢
   ħ Ө    š
ո Ⱦ ¨
   â¡              š
Ƨ ɢվ Ǣ
   š           š
š
   ̸            šǡ
Ǣ
   ̼ Ţâ           żġ
ո  Ԩ즸
   š â           ǧ¡
է ø ֨š
   ç н           .

â

է Ȣ ġ 츢
Ţø

§
Ө š

¨
â¡ š

Ƨ վǢ
š š

š
̸ šǡ

Ǣ
̼ Ţâ ż ġ

ո
š â ǧ¡

էø š
ç н .

է Ȣ = šɸ . ġ = Ţ . 츢 = () 츢. = ۨ Ȣ. Ţø = Ũǡ.

§ = . = š Ȩ. = Ţ (ɡ). Ө = (٨) Ǣ. š = Ţ .

= ( ) . ¨ = ɡ . = . â¡ = â¡. š = š.

Ƨ = Ƹ . Ǣ = ʸǢ . š = â . š = š¡.

š = ¡. = Ŧ. ̸ = Ǣ ̸. šǡ = 񽡸 Ǣ¢ ŧ.

Ǣ = Ǣ ĸ . = 󧾡. = Ӹ . ̼ Ţâ = ¢ Ţâ . ż = ż () .

ո = ո. š = Ţ 󨾧. â = ¡ Ӹá ޸. ǧ¡ = .

էø š = š ¢ ţȢŧ. = ٨. ç н = ĸ Ȣ .

즸 Ţ 츢, Ȣš, , šȨ , ٨ Ǣ Ţ , ź ɡ ʧ , ƨ , ʸǢ â š¡.

á Ŧ ý ը ŧ. Ǣ ¸. ĸ Ģ ո. Ţ 󨾧. . š ¢ ŧ. Ǣ Ĩ Ȣŧ. š š.

Ţ ȢҸ

. էø = š , .

ȢҸ

= Њ. = 4 4.

(1080)

Ţ ()     տ    ý Ǣ    š      Њ

 

1081.                 

       
                             ɾ

󧾡
   ɢ          

   ڼ           
̼ Ȣ
                 Ţ¡
̨
   ̽ Ш        š

   Ҩ            š
и ﺡ
   ﺡ Ȣ           š

              Ȣġ
󧾡
   󧾡 Ǣ         .

â


ɢ

ڼ

Ȣ
Ţ ¡

̨
̽ ǡ

()
Ҩ š

򾢼
Ȣ š


Ȣ ġ

󧾡
󧾡 Ǣ .

= , , ¨Ÿ. = Ȣ. = Ÿ. = . ɢ = ܼ . = ¢ š쨸¢.

= . = . () = . ڼ = á š׼. = ( Ţ Ţĸ). = Ţ.

= Լ. = ܼ ǡ. Ȣ = Ţ (Ţ). = . Ţ ¡ = š ¡.

̨ = . = ب . = () Ƹ ʸ. = Ҽ. ̽ = ̽м. = Ž. ǡ = 𦸡ٸ.

= ¡ . = . = (). = (¡ɢ). =  狀. = Ǣ . Ҩ = ʨ šм Ȣ. = . š = š ׸.  = . 򾢼 = Ȣ . = Ƹ . Ȣ = ( . š = ŧ.

= . = Ȣ . = ( ؾŢ ը . = â. = . = ( ¢) . = ( . Ȣ ġ = () ħ).

= Ȣ Ȣ. = . = ¡ Ũ .
󧾡 = â¡. 󧾡 = () ⺢ ƢΧš. Ǣ = () ո. = .

, , , ¨Ÿ ¢ š쨸¢ , , Ţ ¢ , , ȡ, 󧾡 , ب Ģ , ʸ м 𦸡 š¡.

ʸ , Ÿ ,   ¡ɢ, š¡ ɡ  Ŧ Ȣ , Ƹ ŧ. Ũ Ȣ   š Ǣ ը , , á ħ. Ȣ Ȣ, ¡ â¡ ո . ¢ â ȡ, ʸ š¡.

Ţ ȢҸ

. 󧾡...
(ǧɢ ȧ
Ƨ)....տú š Ө 5.90.1.

. ....
(̾ Ţ ¡
  Ƣۼ Ȣ šո
   ¢ Ţ   ¡)...Ҹ (ɢ).

ȢҸ

= .  = 5 5.

(1081)

¡      ¡  ¡     š      ⨺     

 

1082.            šŢ

         ɾ
         ɾ
         ɾ    ɾ

ý 츢
   ֦Ƣ ¢ 츢 Ħ
   츢 Ӹ          ¡
׿ Ŀ
   â ̼
   Ģ 󦾡 ŢƢ        Ũ¡
ĦȢ 츢 ĦƢ
   ŨҨ 츢 ĸ
   Ȣ 츢 Ħ            ¢ġ
̽
   źӼ Ȣ츢 Ħ¡
   Ħ      
¿
  
   Ȣ Ƣ Ŀ          ħŧɡ
ɡ
  
   ¦   á

   ʨ 了 ɣá
   â              š
¢ɢ
   ¡κ Ȣ â š
   ƿ¢ Ȣ š        .

â


() Ƣ 츢 Ψ
츢 Ӹ ¡

򾢧
â ̼򾢧
Ģ 򾢧 ŢƢ Ũ¡

Ȣ 츢 Ƣ
Ũ Ҩ 츢
Ȣ 츢 ¢ġ

̽򾢧
źӼ 츢
򾢧

򾢧
򾢧
Ȣ Ƣ () () ħŧɡ

ɡ

򨾧 á


ʨ ɣá
â š

¢ɢ
Ȣ â š
ƿ¢ š .

츢 = ¢. () Ƣ¢ = ( ǡ) ٨ . 츢 . Ψ = Ψ . 츢 = 츢. Ӹ ¡ = Ӹ š.

  = . 򾢧 = Ģ. = . â = ţ. ̼򾢧 = ǡ ̼. Ģ = ȡ Ģ . 򾢧 = ĸǢ.
ŢƢ Ũ¡ = 񽡸 Ũ¢.

Ȣ = ĦšǢ Ǣ Ǣ ţ. 츢 = 측. Ƣ Ũ Ҩ = Ƹ Ũ . 츢 = ¢ Ģ¡. = . Ȣ 츢 = Ȣ츢 . ¢ġ = ¡ Ģ.

= . = . ̽򾢧 = ̽. źӼ = ź Ƣ. 츢 = 쨸¢. = . 򾢧 = ؾ. = .

= . 򾢧 = () . Ѿ = . = . 򾢧 = Ţ (󿢨׸) . Ȣ Ƣ = Ȣ Ƣ. () = ɡ . ħŧɡ =   Ƣŧɡ?

= ǡ . ﺸ ɡ = ﺸ šǢ. = Ţ 츢. = 츨 . 򨾧 = Ƹ ʸǧ . á = â θ.

= Ţ. = ɡġ. = . = ĸ. ʨ = ʨ¡ . = ָ Ҹ . ɣá = ɣ. â = ţ. š = Ĩ ŧ.

¢ɢ= Ǣ. = Ţ ¢. = ڼ. Ȣ = () ڸǢ. â = ţȢ. š = š . ƿ¢ = Ƣɢ¢. = . š = .

Ţ ȢҸ

. = ( š).

. .....
Ǣ Ĩ Ȣ. ը ո ¢ Ƣ ո . Ţ . á ո .
(Ţ š )....Ҹ (ĸ).

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

(1082)

Ţ (, , )   Ҹ Ţ ɢ  Њ

 

1083.             Ӿ

          ɾ ɾ
          ɾ             ɾ

è â ţ
   â         ¾ɡ
Ƣ Ѿ
   Ũɸ      ǿâ
Ө¢ Ģ Ÿâ š
   ӸӸ        ľ맼
ġ
   ʦš         ȧŧ
Ѿ Ģ Ƹ
   ɢ        Ԩġ
ڿ â â â
   ¢ Ȣ            է
¢ ż Ǣ
   ̽              ½
Ĩ Ƹ
   ĸâ               .

â

â ţ
â ɡ

Ƣ Ѿ
Ũ â

Ө Ģ Ÿ š
Ӹ Ӹ 맼


ʦš ȧŧ

Ѿ Ƹ
ø ɢ ġ

â â â
¢ Ȣ է

¢ ż Ǣ
̽


â .

= 쨸. = . = â Ģ. â ţ = â Ţ. â = . 맼 = Լ.

Ƣ = . () = Ţ. = . Ѿ = Ȣ. = . Ũ = . = . â = .

Ө = . Ģ Ÿ = Ģ . = . š = š . Ӹ Ӹ = Ӹ Ӹ򧾡 . 맼 = 쨸 ¢.

= â Ģ . = ظ. = () . = ĸ . ʦš = Ӿġ . ȧŧ = Ƹ ո ġԾ .

Ѿ = Ţ Ȣ . = . = . Ƹ = Ƹ . = ¡ Ŧɢ Ţ. ø ɢ = ø  Ƹ Ţǡ. = Ţ¢. ġ = 󨾧.

â = ɨ . â = , . â = â . ¢ Ȣ = Ţ̸ Ũ Ȣ. է = ո.

¢ = Ƣ ȡ ¢Ȣ. ż = ż 񽡸. ()Ǣ = Ǣ ǧ. ̽ = ̽. = Ĩ .

() = . = . = Ţ. = ɢ. â = ¢ ţȢ. = .

è , â Ţ, Լ , , Ȣ , , , š, Ӹ򧾡 Ӹ Ţ¢ Ȣ Ǣȡ, , Ũ ȧ.

Ţ Ȣ , , Ƹ ¢, Ŧɢ Ţ 󨾧. , , ¨ â Ũ Ȣ ո. ż 񽡸 Ǣ¢ ŧ. . . ¢ ţȢ . Ȣ .

Ţ ȢҸ

. ....
( Ģ Ģ Ţ
ȧ).... 37.

ȢҸ

= . (2 Њ, 1 ). 11 . = 4 4 3.

(1083)

Ţ (, Ũ, )   Ǣ Ӿ 

 

1084.            
                   (= ȡ)

        
        
            ɾ

ɢ ¢
   Ө ¢
   Ũ ¡ ǡ   ħ
¢ á
   Ţ šŢƢ
   츢             ŢƢŢ
Ţ즸 ¢ ¢
   Ө ɢ
   â Ũ       ġ
즸 Ģ
   Ӽ츢 ţ
   Ģ        âš
á
   Ţ  ¢
   츾 Ţ Ÿ       ¢ţá
ǡ ¨
   ⾢
   Ҹ ơи ¢         š
쨸 ž
   ɡ
   ơġ Ÿ         ġ
š
   Ҽ Ţ ¡ʦ¡
   ¢ š       .

â

ɢ
Ө ȧ
 Ũ ǡ

¢
Ţ š ŢƢ
츢 ŢƢ Ţ

Ţ ¢ ¢
Ө
â Ũ ġ

Ģ
Ӽ츢 ţ
() ȧ âš

á
Ţ ¢
򾢼 Ţ Ÿ ¢ ţá

¨

Ҹ и ¢ š

Ƨ
ɡ
ơ Ÿ ġ

š
Ҽ Ţ¡
¢ š ո .

= . ɢ = . Ө ȧ = ž. Ũ = Ũ . = â . ǡ = . = ţ .

¢   = ¢Ǣ . Ţ = â . = . š ŢƢ = 񽡸. 츢 = Ţ. = () Ţ ().   = .  ŢƢ Ţ = .

Ţ = 측. ¢ ¢ = ¢. Ө = () 측 . = . = . â = ﺸ Ģ . ź = Ţ . ġ = ġ ().

즸 = ˦. Ģ = . Ӽ츢 = . = θ. ţ = ţɡ . () Ģ = Ǣ ţ͸.   = ʸǢ . âš = âš¡.

= Ģ . á = ɡ . = ﺢ . Ţ = Ţ ĸ. ¢ = ¢ . 򾢼 =  . Ţ = Ǣ Ũ . Ÿ = Ģ¡ǧ. ¢ ţá = ¢ ţç.

ǡ = ը . ¨ = ʧ¨. = () . ¾ = 򾢨 . ⾢ = ú. Ҹ и = Ҹ š¡ (š ). ¢ š = Ũ ¢ и Ǣŧ.

= ¡ Ţ ¢ . = . Ƨ = ¢ɡ ¡ Ƣ. =  . ɡ = Ȣǧ . =  . = ը . ơ = . Ÿ = â¾ (š 츨). ġ = (á žâ) Ǣ 󨾧.

=  Ƹ . š = ¡ Ǣ¢. Ҽ Ţ¡ = ̽Ǣ Ţ¡. = . ¢ š ո = ¢ š ո . = .

Ĩ Ǣ , Ũ, â ţ , ¢ Ţ, ǡ Ţ, Ǣ ̨ȸ , ﺸ źǢ ġ, Ƹ, ¡ , , ţɡ Ǣ ţ ¢ âš¡.

Ģ ,  , Ũ Ģ¡ǧ. ը и , ʧ¨ , 򾢨 Ҹ š¡ š Ǣ, Ũ ¢ Ǣŧ. ¡ Ţ ¢ , , ¢ɡ â Ŧ ը ơ ¡ ը 󨾧. Ǣ ¸Լ Ţ¡ ո. ȡ ŧ. . ʸǢ âš.

Ţ ȢҸ

. ǡ .....
ո Ǣ ʨ â , ϸ Ȣ-¢ Ȣ սâ ȡ. š տú Ŧɢ Ţ ǡ.
( Ţ Ȣ
ɡŢ Ţ  )... š Ө) 4.109.1.

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4. á â.

(1084)

Ţ (Ũ, , )     Њ  Ҹ

 

1085.              򾽢

       
               ɾ

 Ţ Ƣ
                     Ƹ
¢  ¢ Ƣ
   츢                  Ǩ
Ħ 򾢧
   Ţ ¢                á
̽ Ҹ
   ¢                տ
ĸ â Ţ
                    Өɧġ
Ȣ ҽ
   ̽                 ¢ţá
Ҹ Ȣ
   Ȣ                ǡǡ
տ Ƣ
                 .

â

Ө ŢƢ
Ӹ Ƹ

¢  ¢ Ƣ

򾢧
Ţ¢ á

̽ Ҹ
¢

â Ţ
Ө ġ

Ȣ ҽ
̽ ¢ ţá

Ҹ
Ȣ ǡǡ

Ƣ
.

Ө = . ŢƢ = . Ӹ = è Ӹ . Ƹ = .

¢  = ¢ . ¢ Ƣ = ¢ 츨 . 츢 = . = 쨸¢ .

򾢧 = . = ׼ . Ţ¢ = 쨸 . = šξ. á = .

= Ũ. ̽ = ̽ 𼡨. Ҹ = θ. ¢ = ¢ . = 񧼡?

â = . Ţ = ( â). Ө ġ = Ƹ â ġԾ.

Ȣ = . ҽ = ¡ Ǣ . = ç. ̽ = ̽. ¢ ţá = ¢ ţç.

= ¢ ǡ. Ҹ = . = . = . Ȣ = 츢. ǡǡ = ŧ.

= . = â¡ . Ƣ = ĸ . = ¢. = Ţ .

Өĸ, , Ĩ Ӹ, ¢ , ¢ Ƣ, Ţ , 쨸¢ Ţ . šξ ̽째ɡ , ȡ Ҹ ¢ ̧?

â Ţ â â ġԾ. 񽡸 Ǣ ҽ ç. ĸ򧾡á 츢 ǡǧ. ĸ 򾽢¢ Ţ . ¢ ̧?

Ţ ȢҸ

. â .....
ĸâ = .
(ĸâ )...Ҹ ().

ȢҸ

= .  = 3 4.

(1085)

Ţ (, Ũ, Ţ, )        Ǣ  ¢     

 

1086.                

          ɾ
          ɾ
          ɾ    ɾ

Ǹ
   â ﺢ
   Ӹ   
̼
   ĸ
   źƢ    š
̨
   ̦Ƣ š
   Ӿ   ̾
Ƣ¢ĢƢ ¡Ţ ǡ
   ɸ ¡ Ţﺢ
   â ǡ     Ţġ

   ý
   Ƣ        Ţ䧼
ظ
   ŢƢ
   ¢Ģ ڦ   ʧġ
ؾ
   Ģ
   ǢȢ ¡ â        
Ҿ
   ââ
   Ǹ ¡         .

â

Ǹ ̨
â
Ӹ

̼
ĸ
ź Ƣ§ ҽ š

̨
Ƣ š
Ӿ ̾

Ƣ¢ Ƣ¡ Ţ
Ţﺢ
âǡ Ţġ


ý
Ţ


ŢƢ
¢Ģ ʧġ


Ģ
Ǣ Ȣ¡ â

Ҿ н
â â
Ǹ ¡ ҽ .

Ǹ = . ̨ = Ţ ̨. â = è Ţ. = ġ . = . Ӹ = Ӹ. = Ǣ ܼ. = 쨸¢ .

̼ = ã . = . ĸ = ӾĢ . = . = Ţĸ. ź Ƣ§ = ź . ҽ = . = . š =  .

̨ = ̨. = š¢ Ȩ ո.  = ( 츢) . Ƣ = ּ. š = š . = ﺢ . Ӿ = . = . = ̸ . ̾ = ̾ .

Ƣ¢ Ƣ¡ = () Ƣ¢ Ƣ. Ţ = Ţǡ Ţ. = ŢǢ. Ţﺢ = . âǡ = ǡ . = . Ţġ = Ţ ȡ?

= ټ. = ǡ ﺸ . = . ý = ý . = . = â. = â . = . Ţ = Ÿм.

= . = . = . ŢƢ = . = Ģ . = â. ¢Ģ = ̾ ¢Ģ . = . ġ = ţȢ ħ.

= Ũ¢. = â (Ǣ ) Ȣ. = ٨ Ǣ. Ģ = Ģ Ž. Ǣ Ȣ¡ = ż â¡. â = â. = .

Ҿ = Ҿ. н = ھ н. â â = â . = ̨. Ǹ = Ǹ . ¡ ҽ = . = .

̨, , Ӹ Ǣ ܼ, , Ţĸ ź ҽ, , š¢ Ȩ ո, ټ ȡ?

, ĸ, , , ¢Ģ ţȢ â ħ. ǡ Ǣ¢ Ģ , ż â¡, â, ھ н ̨, Ǣ¢ . âǡ ȡ?

Ţ ȢҸ

. ....
( 츢â
        ɢš)...Ҹ ().

. Ҿ н....
(ġ Ӹ á)....Ҹ (žɺá).

ȢҸ

= .  = 5 3 3 3.

(1086)

Ţ (, Ţ, )   ¢    Ǣ ھ  

 

1087.              

        
         ɡ ɡ ɡ ɡ    ɾ

Ģ
   ¡ ¡ ¡ ǡ    ȧ¡
Ũ 򾢼
   šȡ á¡ ȡ        á
Ţ Ģ Ȣ
   ȡ ȡ      Ţ䧼
ŢŢ ɡ
   ţá á ţ š       ¡ǡ
Ģ â á
   š   
Ţ ġ ʸ 𦼡
   š¡ š ȡ ¡    š
â
   ġ     ͧú
̨ 츼 ľɢ ġ
   ŧ šɡ    .

â

Ģ
¡ ¡ ǡ

Ũ 򾢼
š á¡ ȡ

Ţ Ģ Ȣ
ȡ ȡ

ŢŢɡ
ţá á ţ š ǡ

Ģ á
š

ġ ʸ
š¡ š ȡ š

â
ġ ͧú

̨ ɢ
ŧ šɡ .

Ģ = . = ġԾ. ¡ = 츢. ¡ = () ظ. = . ǡ = Ȣ. = .

Ũ = ̽. = 쨸. = (ɡ ) . 򾢼 š = Ƣ. á¡ = ɦ Ȣ¡. ȡ = () Ƣ¢ħ () . = ɡ . = Ģ.

Ţ = ţ. Ģ Ȣ = Ţ Ȣ. = . ȡ = Ţ Ţĸ. ȡ = ¡ . = ʧ¡ . Ţ = Ţɸ .

ŢŢɡ = Ţž. = (¡ ) ž. ţá = â ţç. á = ( ) š. ţ = ţ. š = ĸ Ƣ측. ǡ = š¡.

Ģ = () . = . á = ţ . = . = á. = () žԼ. š = šá Ŧɢ 󨾧.

ġ = ġ. ʸ = ʸ. = . š¡ š = š¢ š. ȡ = ȡ. š = Ǣ ŧ.

= Ǣ (š). â = Ǣ¢. = . = . = . ġ = â ġԾ. ͧú = Ǣ ǡ ӾĢ¡.

̨ = Ƣ. = â. ɢ = Ģ . = ŧ. = ŧ. ŧ = ŧ. šɡ = .

ġԾ, , Ƣ, Ȣ ̽, 쨸, ɡ Ƣ á¡, Ƣ¢ħ ̽ Ţ Ţĸ, Ţɸ Ţž, , Ҹǡ ¡ ٸ.

, ܼ, žԼ š Ŧɢ 󨾧. ġ ʸ â ŧ. ¡ Ǣ . Ģ Ҹ ŧ. š, ŧ, . 𦸡 ٸ.

Ţ ȢҸ

. Ģ ...
(Ģ¢ ɡ Ⱥ )...Ҹ (ո).

. 𦼡 = .

ȢҸ

= . . 3 4 Ө, 4 4 Ҩ Њ Ө , Ө Ģ ʸ ().

(1087)

񽡨 Ȣ Ţ   Ǣ   ġ

 

1088.                 

          ɡ ɡ
          ɡ               ɾ

ɸ ɾ á á
   á á           ç
ս ġ ս
   Ǣ á á         ¢
Ũ Ũ ţ
   ̨ ɨ ¨  Ţɧ¨
ɨ ¡ ̾ ¨
   ռ ɨ ¡      տ
š ɡ ӿ á
   â         Чú
â ɢ Ȣ £
   á          ǧ¡
ɸ ɡ ǡ
   ǡ            ¢
ž ɡ
  ը ŧ       .

â

á
á á

ս ġ ս
Ǣá á

̧Ũ ̧Ũ ţ
̨§ɨ ¨ Ţɧ¨

§ɨ ̾ħ¨
ռɨ

š ӿ
â Чú

â þ ɢ Ȣ
á ǧ¡

ɸ 
¢

ק ž
ը է .

= . = . = ¡. á = Ĩ (). = .  á =  á (). á = . = 측 ().

ս = ڨ¡ . ġ = ()   . ս = Ǩ. = š. = . Ǣá = ټ. á = ̼ Ţ¡. = .

̧Ũ = ﺢ Ƣ. = ġ. ̧Ũ = ú . ţ = ţ . ̨§ɨ = ̨Ȩ . ¨ = . Ţɧ¨ = Ţ .

§ɨ = ġ. = ( Ȣ) о측. ̾ħ¨ =  . = ()  Ţ . ռɨ = ռ . = ̧?

= ŧ.  š = . ӿá = ɢâ (Ģ측 ). = . â = () 𼡾á . = () ¡. Чú = Ш .

â = ը š. þ ɢ Ȣ = Êž¢ Ĩ¢ Ȣ. = ĸ . = Ȣ¢ ¢ ġ. á ǧ¡ = ǧ¡.

ɸ = . = ɢ§. = . = Ƹ ɢ§. = . =  . ¢ = ¢Ģ .

ק = ק. = ը . = . ž = . ը է = ը ħ. = .

, ¡ Ĩ , ۨ 측 , ڨ ġ, Ǩ, š Ţ ټ Ţ¡, , Ƣ, Ȣ ģĸǢ ̨Ȩ , Ţ , ġ Ȣ о측. Ţ ռ. 򾨸 Ƣ¡ɡ 񧼡?

, â¡á ¡ Ŧ Ĩ¢ ţȢŧ. ĸ򧾡 Ǣ ¢ á ǧ¡. ŧ. ɢ§. ¢ ק. ը է. ?

Ţ ȢҸ

. ս ġ ...
Ţ ڨ ɢ측 Ҹ ǡ Ȣġ.
( Ţâ )....ĸĦ.
(¡á¢ )...ĸ.
(ᢠá)...ç.

. šɡ ӿá ...
(Ģ )...Ҹ (ҿ).
(Ȣ â)...Ҹ (Ȣ).

. â ....
( ŢƢ¢
  â¡    â¡)....Ҹ ().

. þ ɢ Ȣ Ȣ....
þ = Ĩ. Ŧ ո Ĩ¢ .
( զ Ǿ)...Ҹ (áɧ).

ȢҸ

= . (2 , 1 ).  11 . = 3 3 5.

(1088)

Ţ (, )     Ĩ    ¢    ը  

 

1089.            šŢ

      
                      ɾ

Ũ Ȣ ʨ â
   Ũ Ţ           ȡ
Ũ ɡþ ¢ ɡ
   ž           
Ţâ ШŨ ¡
   ǡ           Ө¡
𺢾 Ǣۼ ɿ
   Ө Ž            ç
š ɨ
                  ӿš
¡ ¢
   ݨ              Өɧġ
ɿ 즸ʨ
                â¡
Ƣ Ƣ ǿ
   ƿ š                  .

â

Ũ Ȣ ʨ â
Ũ Ţ ȡ

Ũ ɡþ ¢ɡ
ž

Ţ â Ш Ũ¡
Ө¡

ɧ Ǣۼ
ɧ Ž

էš
ӿš

¡ ɧ
ݨ Ө ġ

() ʨ§
  â¡

Ƣ ǧ Ƣ
ƿ š .

Ũ Ȣ = Ũ Ȣ ġ. ʨ â = ʨ § . Ũ = Ũ¡ . Ţ = ӨȸǢ. ȡ = ȡ.

Ũ = Ө¢. ɡþ = Ţ. ¢ɡ = 츢 ʧ. = Ţ. = â ġ. ž = žǢ . = ը Ţ.

Ţ â = Ţ . = . Ш = Ţ츢. Ũ¡ = Ө ¡ɢ. = ġ . = Ǣ . Ө¡ = Ө.

ɧ = . = Ţ츢. ǢҼ = Լ . ɧ Ž = Ţ ɧ () Ž. = ( ը ) θ.

էš = (¡ɢ) ŧ. = . = ɢ ǡ . = . ӿš = ɢ.

= () . ¡ = . ɧ = . ݨ = è. = Ȣ , Ө ġ = â ħ.

ɧ = . ʨ§ = ¡ Ǣ . = ĸ. â¡ = â¡.

Ƣ = Ƣ. ǧ = Ģ. ĸ . ɢ š = ɢ¢ ţȢ .

Ũ Ȣ ġ, ʨ Ũ ¡ , ӨȸǢ ȡ, Ө¢ ظ, žǢ ը á, Ţ츢, , Ţ ը .

ɢ ź, ȡ, , è â ħ. , Ǣ âŧ. Ƣ ɢ¢ ţȢ . Ө Ž âš¡.

Ţ ȢҸ

. ʨ â....
( â Ŧ
¡ š)... ⾢ 1.

ȢҸ

= .  = 6 3 3.

(1089)

  ¡  ž   ź   Ǣ    ƿ 

 

1090.               Ţ

       
       
           ɾ

Ģ
   ﺢ ¡¢
   ǡ       Ȣ
¡
   ¡ռ ¡
   Ũ 了Ģ ž  ¡

   󦾾 ¢
   Ȣ šŢ      ȧž
ǡ
   á
   ¢ ɢ    ç
ơ ¾
   š
   Ш š ¢    Ш¡
ɢ Ħ¡Ǣ è
   Լ ܦ
   󦾡 ¢    Ţġ
ġ Ш
  
   ۨ Ȣ    ú
š
   󦾡 š áâ
   ȢŢ Ţ       .

â

() Ģ
ﺢԧ ¡
ǡԧ Ȣ

¡ ()
򾢼 ǧ¡ռ ¡
Ũ ()Ģɡ ¡

ӧ ()
ӧ ¢
Ȣ šŢ ȧ


á
ç ¢ ɢ ç

ơ ɧ ()
š
š ¢ Ш¡

ɢ Ǣ è
ܦɧ
¢ Ţ ġ

ġ

Ȣ ú

էš
š á â
Ȣ Ţ Ţ  .

= ž. = ظ. Ģ = â. = . ﺢԧ = ¢. ¡¢ = . = . ǡԧ = ﺨ ̨. Ȣ = .

= . ¡ = ¡, , ¡. ǧ¡ = . ¡ = ռ ġ. Ũ Ģɡ = Ƣ ¡ ž. ¡ = â â.

= 츢 Ȣ . ӧ = ¢ . = м . = . ӧ = . ¢ = ¢ . Ȣ = ţ. š Ţ = š . ȧ = .

= () . = . = . á = ۨ ¡. ç = ʸ ʧ . ¢ ɢ ç = ¢Ģ .

= Ȣ. ơ = ơ. ɧ = ɧ. = 󧾡 . š = ۨ ը ٸ. ¢ Ш¡. = ۨ ը ¢ Ш¡. =  () 򾢧ħ ţȢ ( š).

ɢ = â. Ǣ è = Ǣ ۨ. = . ܦɧ = ȡ Ȣ .  = . = . = . ¢ = ¢ . Ţ ġ = Ũ ŧ.

= š . ġ = Ţ ţȢ. = . = . = . = Ŧ. = â (ý) ը. Ȣ = Ţ츢 . ú = ú.

= Ȣ. էš = . = ը . = . = . š = ǡ. á â = Ţ. Ȣ = Ģ. Ţ Ţ = Ţ ţȢ .

â, ¢ , ﺨ ̨, , , Ţ, , ¡ Ƣ â â, м ¢ , ţ, , ʸ ¡ .

Ȣ ơ 󧾡 , ը . ¢ Ш¡ ţȢ . Ģ Ǣ ȡ , ġ, ¢ġ ġԾ ŧ. , ɡ ʨ Ŧ ý ը ç. Ȣ Ţ¢ Ţ ţȢ . ¢ Ȣ θ.

Ţ ȢҸ

. ơ ɧ ...
ơ ո սâ á.
(了 ơ á)... 52.
Ҹ Ǣ ġ.
(
   о š)....èɦ¡.
(
  š)....
(
)....Ģ.
( Ҹ âŧɡ)....
(
  Ҹ ڧŧɡ)...즸.
(Ƣ¾ Ƣ
 ...š)....Ţ¾.
(ơ... 𦸡 š)...п.
(ýŢ Ţ š)...Ţ.
(了 ơ ɡ
ڧŧɡ)...ͧ.
( ͨ¢ ... 򾢼 ...š)...Ţ.
( ơ
Ҹ쨸 âš)...š.

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

  (1090)

    ʧ ¢       ý  Ţ  Њ

 

1091.              

        
        
            ɾ


   ̽ﺢ
   â       ʸ

  
   ƢȢ      ħš
즸Ȣ 즸
   즸
   Ȣ      Ƣš
了 즸
   ȡƢ
   Ƣ        š

   â
   ﺢ        
򦾡
   Ȣ
   Ǣ       ǣš
ɢ
  
       Ҩɧš
Ƣ
   Ƣ
   Ƣ Ģ   .

â


̽
âƢ ħšƢš


Ƣ
Ƣ š


â
󾢼 ﺢ


Ȣ
Ǣ š

ɢ

Ҩɧš

Ƣ
Ƣ
Ƣ Ģ .

= ž . = . = ǡ (). = ۨ. ̽ = ̽. â = ȢǢ. 򾢨 = . = Ȣ . = .

= . = ĢԼ. = Ծ . Ƣ = Ƣ (Ȣ). = (ɢ) . ħš = .

= () . = () ( ը Ȣ ). = . = â. = , Ө Ȣ. = . = (Ţâ) . Ƣš = Ƣ Ƣž .

= Ҹ. = . = ( ǡâ) 츢. Ƣ = Ƣ Ƣ. = . Ƣ = () Ƣ. š = š¡.

= Ģ츢. = Ǣ Ģ. = ɢ . â = ¢ . 󾢼 = Ħ Ƣ. ﺢ = Ȣ ¢ .

= ( ¢) Ȣ. = . = () ը ġ. Ȣ = ̨. Ǣ =  . = Ŧ. š = ը ŧ.

= Ţ (Ǣ) ¢. = ¢. = Ȣ 񽡸 Ǣ¢. = . = ̼ (). = Ƹ . = Ǣ. Ҩɧš = Ҩɧš.

Ƣ = Ƣ. = (). Ƣ = Ƣ. = Ƣ = 狀 (). = Ǣ. Ģ = â .

ǡ ̽, ȢǢ Ȣ , ĢԼ Ծ ɢ , 측 š, , Ƣ ž , ǡâ , Ƣ, â ٸ.

Ģ Ȣ ¢ , , Ţ Ŧ Ǣ ը ŧ. Ǣ ¢ ¢ Ǣ¢ Ƹ Ҩ ŧ. ̸ Ƣ ĸ â ţȢ . Ƣ âš¡.

Ţ ȢҸ

. ....
ž š¢ǡ .

. 󾢼 ﺢ ...
ĸ򧾡 š Ȣ ¢ .

ȢҸ

= .  = 7 7.

(1091)

ġ        ý  Ǣ

 

1092.                 Ш

      ɾ
      ɾ
      ɾ     ɾ

ɿ â
   ǢŢ Ǣ Ǣ
   â â           Ƹ
Ų̃ ţ
   ŢĢ ʸ
   šʸ     秼
ɸ
   ɸ Ǣ ܺ
   ̺Ģ ݨ â   ǡ
Ţ Ǣ Ȣ ţ
   Ƣ
   Ȣɢ Ȣ       á
ɾ
  
   ̾           ɧâ
Ţ â
   Ũ è
   ɢ Ȣ Ȣ       Ţġ
ġǢ
   Ө
   ¡          է
â Ш
   Ƹ ġ
  Ǣ ܼ Ţ       .

â

() иâ
Ǣ Ţ Ǣ Ģ
â â Ƹ

Ũ ̨ ţ
ŢĢ ʸ
ʸ 秼

ɸ
ɸ ܺ
̺Ģ () ݨȸâ

Ţ Ȣ ţ
Ӿ Ƣ
Ȣ ɢ Ȣ á

ɾ.......... â

Ţ â
Ũ è
ɢ Ȣ Ȣ Ţ ġ

() ġǢ
Ө
է

â
Ƹ
Ǣ ܼ Ţ .

= 츢. = Ȣ. â = ݾ ǧ . Ǣ Ţ = . Ǣ = . Ǣ = Ţ . = . = . â = Ţâ θ. â = . Ƹ = Ƹ.

Ũ = (¢) Ũ. ̨ = () ̨Ƹ. = Ÿ . ţ = ţ . ŢĢ = . = ξĢ . ʸ = . = ž . ʸ = . 秼 = Ţ.

ɸ = ﺢ . = . ɸ = ú . = Ţ . ܺ = . ̺Ģ = . = . ݨ â = â. = ǡ.

Ţ = . Ȣ = (򾨸 ź ) . ţ =  Ţ .  Ӿ = ǡ Ӿ. = ž. Ƣ = Ƣ . Ȣ ɢ = ¡ . Ȣ = ۨ ʨ ξ. á = â.

ɾ... â = 򾨸 Ģټ ȸ.

Ţ = . = ȸ. = Ģ . = . â = . Ũ = . = 쨸. = Ģ. = . = Ģ . è = . ɢ = â. = ¡. Ȣ = . Ȣ = Ƣ . Ţ ġ = Ũ ŧ.

= . = . ġǢ = . Ө = Ǣ â . = Ш Ƹ. = ¢Ȣ Ƹ¡ Ǣ. = Ţ . = . է = Ţ¡ ǧ¡.

â = â š. =   ¢ ž . Ƹ = Ƹ á Ŧ . = ý . Ǣ = Ǣ. ܼ Ţ = Ш¢ ţȢ .

ɾ ݾ ǧ , , , ţ , , , ﺢ , , , â. 򾨸 ̽ Ǣ Ţ, ¡ Ӿ ո Ƣ ۼ ξ â.

Ţ â Ũ Ģ ¡ Ȣ Ƣ Ũ ŧ. â, Ƹ ǢԼ Ţ¡ ǻ. â , Ţ Ŧ иǢ ý ը ŧ. Ш¢ ţȢ . ʸǢ Ȣ š¡.

Ţ ȢҸ

. ...
( Ţ )....Ҹ (ž).

ȢҸ

= . (3 Њ, 1 ). 15 . = 4 4 3 4.

(1092)

Ţ (, )     () Ǣ     Ш 

                

                 55

                 53

                 Ҹ

                 Ҹ (̾ 2)