Make your own free website on Tripod.com
                                  FONT CHANGE NEW    

               Ҹ (̾ 2)

                   ( 48)

                 ( 981 - 996)

981.               Ш
               (Ƣ ո )

        
ɾ
         ɾ
         ɾ    ɾ

ҽâ
   Ģɡ
   п Ϳ       Ȣ

զ ȸ
   Ȣ
  Ţ¢ǻ ¢ ɢ ̨Ƨ
̽Ħ¡ â
   â
 Ψ ɡ
о
   Ţ 󾿢
   Ũ    Ȩŧɡ
нŢâ
  
  ̸ Ш ڿ է
Ţ
   ɢ
  о¢ ڦ šš

  
   Ҩ      տ
̼
   ɢ
   Ш .

â

ҽâ
Ģɡ
ȢŢ ǻ ¢ ɢ ̨

̽Ħ¡ â
â
Ψ к


Ţ ý
Ũ ŧɡ

н Ţâ

Ш

Ӹ
ɢ
о ššҨ

̼  
ɢ
Ш .

ҽâ = . = ۨ . = . Ģɡ = â . = . = . = . = Ҿ Ĩ (â) () . = Ţ. Ȣ = Ĩ ǡ츢 () .

= . = 񼾡. = 񼾡. = Ǣ ž. = ¢, 󾾡. = ﺸ 츢¾. = ɢ. Ţ = ¢ . ǻ = ǻ . ¢ = (ȨԼ) . ɢ = Ƹ ɡ. = . ̨ = ̨Ƹ .

̽Ħ¡ = š Ҽ. â = Ȣ. = . â = ĸ . = ž . = . Ψ = Ψ . ź  = . = Ţ . = Ţ Ǣ.

= Ţ. = Ũ¡ Ţ. = . =  . â Ţ ý = (, š, ) Ũ¡ Ţ. ( = ŧ). = ʨ. Ũ = ̾. = . = . = ĸ . ŧɡ = ը 𧼧ɡ?

н Ţâ = Ţâ ǡ . = ¡ . = . = . = ¢ (Ţ). = ͨ¡ . = . = Ĩ . Ш = . =  Ģ. = ɢ .

Ţ = Ƣ ġ. Ӹ = Ӹ. = ⨺ â , . ƿ = ɢ Ĩ. = . = . о = о ڸ. = ٨. = . = . šš = ţȢŧ.

= . = . = . = , . = á , ڸ . = Ȣ . = . = . = Ŧ. = Ž. = ը . = .

̼ = ը ̼. = . = ¢ɢ (Ţâ). = Ŧ (Ƣ). ɢ = . = Ģ. = Ȣ. = Ǣ .  = Ţâ . Ш = Ш¢ ţȢ .

, ɢ , , , , , , Ĩ , Ţ, ǡ츢 ¡ , Ţ Ǣ ը  , ŧ, ʨ ž Ƣ , , š, ý , ĸ , Լ 𧼧ɡ?

Ţâ ĸ, , , Ĩ ɢ , Ӹ, ɢ, ,  Ǣ ¢ â šŧ. , , , á , ڸ , , , Ȣ Ŧ Ž . ̼ ¢ Ģ Ȣ Ţâ Ш¢ ţȢ . ĸ âš¡.

Ţ ȢҸ

. Ӿ ʸ ɨ Ȣš. Ģ ɨ ġ.

. Ш¢ Ŧ ɢ, Ȣ á.

. ɢ ....
þ ¡ Ţ ¡ Ƣ . Ŧ , Ŧ Ţâ ʨ¢ ռ ɡ. ⢠ɡ.
(ʨ Ǣ Ǣ ɢ...â ȡ)... á 2.23.20.

ȢҸ

= .  20 + . = 5 5 5 5.

(981)

Ţ (, Ũ, ) ý   , ɢ,  , , տ Ш    ¡

 

982.           ը

        ɾ ɾ
        ɾ                 ɾ

ҽӨ Ũ¢ɢ
   ȢԼ Ģ               ǧ
Ҹ Ȣ ɢ ɡŢ
   զ          ɢ
ӽ á Ǣ
   â ¢               ¢ġ
â ſ ӿ Ҹ
   ¢            ç
Ө ¢Ǣ ¢
   âצ θ  ž            
â ӨӨ
   Ģ               Ţġ
͸ ţ ¢ Ţ
   Ǣ¢ ǡ         
â ɾ â
   ը¢ Ţ        .

â

ҽ Ө Ũ¢ɢ
Ȣ ǧ

Ҹ Ȣ ɢ Ţ
.

á Ӹ
⢠¢

â   ӿ Ҹ
¢

Ө ¢ Ǣ
â ž

â Ө Ө
Ţ ġ

͸ ţ ¢
Ǣ¢

â â
ը¢ Ţ .

ҽ Ө = . Ũ¢ɢ = Ǣ Ũ¢. = . Ȣ = , š, , , Ţ Ȣ . = ɨŸ. = 񧼡? = .

Ҹ = Ҹ ž . Ȣ = Ȣ. = . ɢ = ɢ. = ۨ . Ţ = , ¢ . = 𼡸 վ. = ʧۨ Ƣ.

= ( ξħ ) ¡ . á = ŧ, ǢԼ. Ǣ = Ţ̸. Ӹ = Ӹ. â(¢) = ã . = â. ¢ = Ǣ ̸Ǣ ġ.

â = è Ţ ţ. = 츢ġ . ӿ Ҹ = Ҹ . ¢ = ¢Ģ . = Լ. = Ţ .

= . Ө =  . = . ¢ Ǣ = ¢, Ǣ ŸǢ . â () = Ҽ . ž = ž .

= , . â = â Ũ. Ө Ө = Ө áĢ . = Ƣǡ ٨. = . = . Ţ ġ = ġԾ.

= Ƹ. ͸ = Ǣ. ţ = ţ. ¢ = ¢, ȡ . Ǣ¢ = 쨸¢. = . = ( ) .

â = Ģ (Ǣ).   = . = ۨ . â = â Ƣ. ը¢ Ţ = ը â ¢. = ţȢ .

Ũ¢ , Ȣ ɨŸ 츢 ġ. ɢ Ҹ ž Ȣ, šǡ Ƣ, ξħ š ŧ, Ǣ ռ Ţ Ӹ Ǣ ţ, ɢ Ҹ , ¢Ģ Ȣ, Ţ .

ž , â áĢ , Ǣ ħ. 쨸¢ Ǣ , ʧۨ â Ƣ, ը â ¢ ţȢ .

Ţ ȢҸ

. ⢠= ã.   ͸ = Ǣ.

. Ǣ¢ = .
( ȡĢ¡â ơͨ ɢ¢ ͨ )....Ҹ (ơ).

ȢҸ

= . 11 . (2 Њ, 1 ). = 4 4 3.

(982)

Ţ š  ¡  ž  ŧ  Ǣ ¢  ɢ       ʧ ը 

 

983.                 

                 ɾ

ȣ         ¡
      
Ţ Ȣ     ǡ
     š
     ֨š
   â    ڧŧɡ
     Ѩ¡
       .

â

¡

Ţ Ȣ ǡ
š

š
â ڧŧɡ

Ѩ¡
.

= Ǣ. = . = ؾ. ¡ = ¡ ը. = . = Ţ . = .

Ţ = 츢. Ȣ = Ǣ . ǡ = ǡ. = . = и. š = θ.

= Ǣ.   = . = . š = Ǣ. â = â. = Ҹ. ڧš = Ҹ ŧ.

= . = Ģ . Ѩ¡ = Ѩ ¡. = Ĩ.  = Ȣ .

, ؾ ¡ ը, Ţ , Ȣ ǢŢ, ǡ и θ.

Ǣ , Ǣ â Ҹ, Ҹ ŧ. Ѩ ¡ Ĩ . š¡.

Ţ ȢҸ

. â ڧš...
¡ Ǣá Ǣ â󾨾 Ȣ.

  Өħ տ)...Ҹ ().
(Ǣ Ţ
   ǧ¡)...Ҹ ().
(Ҹ ¢Ǣ
  Ƣ â ȧġ)...Ҹ ().
( Ǧ šǢ  ¸
   ̨ Ţ ¢ ɡ
   Ǣ Ӹ ɡ ʧš)...Ҹ (ĸ).

ȢҸ

= . (1 , 1 Њ, 1 ). 12 .  = 5 4 3. .. âҼ ().

(983)

    Ǣ  Ǣ¡   ո Ȣ

 

984.                ¢

           ɾ  ɾ

¾ɢ       š
   ҸĢ¢Ţ 
Ţ    
   ʨ  š
â ľ   
   ɢ¢Ţ  š
         ǡ
  úâ       .

â

ɢ š
ҸĢ¢ Ţ

Ţ
ʨ š

â  
ɢ ¢ Ţ š

ǡɡ
ú â .

ɢ š = ĸ ú Ȣ. ҸĢ¢ = Ƣ . Ţ = .

Ţ = Ӿ Ţ ĸ ξ. ʨ š = ʨ¡ âš¡.

â = â. = . = . = . ɢ ¢ Ţ š = ġԾ š.

ǡɡ = ǡŧ. ú â = Ǣâ .

¢ ú Ȣ Ƣ Ӿ Ţ ĸ ξ âš¡.

â ġԾ ŧ. ǡŧ. ¢ ¢ ţȢ . Ţ Ȩ .

Ţ ȢҸ

. = 츢 .

. Ţ ....
(Ҹ Ԩ
   ¢ â)....Ҹ  (ŢĢ).

. ú â = Ǣâ.

ȢҸ

= . (2 , 1 ). 11 . = 6 5.

(984)

Ĩ     ʨ ¢     Ȣ 

 

985.                 

        
                      ɾ


   ڦ           š
Ҩ վ 󾾢
   Ҿ         
ﺸ Ǣ Ҽ
            Ҹġ
â
   ȡƢ        Χŧɡ

              иǡ
â‡
   ʦ        ¡
Ţ â 񼺢
                š
͸
   о            .

â


š

Ҩ վ

ﺸ Ǣ Ҽ
Ҹġ

â
ƢΧŧɡ


иǡ

â

Ţ â ú
š

͸
о .

= . = . = Ǣ. = š . = .  š = 츨 .

Ҩ = Ҩ . վ = Ţ. = . = Ģ. = Ҿ Ƣ š. = ( ). = Ģ .

= . ﺸ = . . Ǣ =  . Ҽ = Ҽ. = (ټ) Ţ ¢. = ۨ ̽. Ҹġ = Ģ Ҹơ.

â = Ȣ . = . = . = . ƢΧŧɡ = ɡ?

= . = (ۼ) . = ٨. = . = ĸ иǡ = ¡.

= . = . â = Ŧ. = . = . = . = .

= . Ţ = Ǣ š. â = . ú = ţ š . = áž ¡ . š = ǡ.

͸ = ͸. = ¡. = ĸ ¡. о = о . = .

и Ǣ , ټ š, 츨 , ٨ , Ģ , , ̽ Ģ Ҹơ, ȢǢ ź, , Ũ šŧɡ?

ۼ , ٨ , ¡, , á , áž ¡ ɡ š ǡ, ͸ , ĸ, о Ž .

Ţ ȢҸ

. Ҽ Ҹġ....
ո Ǣ Ţ Ž ¡ Ǣɡ .
(Ҹ ¢Ǣ
ƢȢ â ȧġ)...Ҹ ().

   )...Ҹ (¢).

. š ͸....
(š ȧ¡ о
)....Ҹ (š¢).

ȢҸ

= . = 4 5.

(985)

Ǣ Ǣ¡  Ȣ  Ҹ        ¡    о  Ţ  

 

986.                 Ш

           ɾ
           ɾ
           ɾ   ɾ

ﺢ ŢƢ
   Ȣ ¢ â
   Ţ        ɡ
Ҹ ɢ
  
   Ш ﺢ         ɾ
ո Ȣ ͸
   ո Ţ
   ﺢ           Ţ¢ɡ
Ȩ ¢
   ¨
   ɾ     ŧɡ
ը 񦼡
   ӨԼ
   ɡξâ        çɡ
ɡ
   Ħ Ȣ Ŧɡ
   ¢ ĸ  է
ը Ȣ ֨
   â
   â ը    է
ż Ƚ ̺
   Ũ¢ Ӹ
   Ш Ģ       .

â

ŢƢ
Ȣ â
Ţ ɡ

Ҹ ɢ

Ш ɾ

ո Ȣ ͸
ո Ţ
ﺢ Ţ¢ɡ


¨
ŧɡ

ը

æɡ â æɡ


Ȣ Ŧɡ
¢ է

ը Ȣ
â
â ը է

ż ̺
Ũ¢ Ӹ
Ш Ģ .

= Ţ. = . ŢƢ = ǡ Ҹ. Ȣ = ţ. â  = ¡ɸ. = . = ո. = ɢ š. Ţ ɡ = Ƣǡ.

Ҹ = . = Ģ Ģ. ɢ = ( ġ) 񼡸. = . = š . = š¢ ո. Ш = Ƣ š. = . = . ɾ = () ɾ.

ո = ( ) . Ȣ = Ͼ. ͸ = ͸ . ո = ո. = . Ţ = ¢ɡ . = Ǣ. ﺢ ո. Ţ¢ɡ = ҽ Ƣġ.

  = ơ . = ¡. ¨ = ո. = â. = (Ţ) . = . = . = ¡ɡ . ŧɡ = ʨ 𧼧ɡ?

ը = ¡ . = . = 񼸡ý . = . = 򧾡 Ţ. = (ãɡ) ɢ . = Ȣ Ƣ. = ǡ. æɡ = . â çɡ = â .

= Ģ . = . = ĸ . Ȣ = . ŧɡ = áŽ. ¢ = ( ) Ţġ . = Ģ. = . = . է = ո.

ը = (š ) . Ȣ = . = Ƹ Ţ¡. = Ŧ ո . Ţâ = â. = ú. â = â. ը = ը . է = 󨾧.

ż = ż째 . = . = . = Ƹ. ̺ = .  Ũ¢ = Ž ¢ . Ӹ = Ӹ ŧ. Ш = Ш¢. Ģ = Ģ ţȢ . = .

Ţ , ǡ ţ, ¡ ¡ɸ , ɢ Ƣǡ, ɢ ǡ, š¢ ġ, Ţ ո, Ţ , ơ. ɢ ʨ âš¡.

񼸡ý , ã ɢ , , â ø Ƣ, , ᎠŢġ ɢ ո. Ŧ Ţ¢ Ҿŧ. Ž ¢ Ӹ ŧ. Ш¢ ţȢ . ŧɡ?

Ţ ȢҸ

Ģ á½ ȢҸ .

. ...
(ר 󾢸
Ũ)...Ҹ (Ţ).

. æɡ â çɡ...
ɡ â ¢ 󧾡 , , â. ¢ ξġ áá .

. Ш Ģ ....
Ǣ .

ȢҸ

= Њ.  = 4 4 4 4.

(986)

Ţ (, , , Ţ)  á½   Ž Ш  Њ  ơ

 

987.                 

        ɾ
        ɾ
        ɾ   ɾ

 â ŢƢ
   ¢Ģ
   츢 Ǣ    
Ţâ 򦾡Ǣ
   Ũ¢ ¨򾸢
   Ҩɦ Ǣ츨  ɢȢ
ú Ţ Ө츢â
   Ǹ Ȣ
   ɨ Ӹ Ӹм ȧŢ
Ţ þ
   Ӿ Ǣ 츢
   ¸Ȣ Ԩ򦾡  ŧɡ
þ ¼츢
   â â
   è Ţ Ȣ 

   þ
   Ģ    ը¡
Ш Ţ
  
   ͼ â    Ţ
Ш¡ þ
  
   ը پ .

â

Ȣ ŢƢ
¢Ģ
츢 Ǣ

Ţâ Ǣ
Ũ
Ҩ Ǣ ɢ Ȣ

ú Ţ Ө â
Ǹ Ȣ
Ӹ Ӹм Ţ

Ţ þ
Ӿ Ǣ 츢
() Ȣ ŧɡ

þ 츢
â â
è Ţ

þ
¢

Ţ

ͼ ʨ â Ţ

Ш

ը .

Ȣ = 츢. ŢƢ = ǡ. ¢Ģ = . = . = . = ĸ. 츢 = 츢. Ǣ = θǢ . = θ.

= . Ţâ = Ţâ. = â¡. Ǣ = Ǣ ţ. Ũ = Ũ . = . Ҩ = Ģ ţ â . = 쨸 . Ǣ ɢ Ȣ = Ǣ ǡ ¢ .

ú Ţ = ģĸ . Ө â Ǹ = Ǹ . = . Ȣ = Ȣ . Ӹ Ӹм Ţ = Ӹ򧾡 Ӹ .

Ţ = Ţø . þ = ͨ . Ӿ = š¢ ġ Ӿ. Ǣ = Ǣ. 츢 = ɨ Ţ . = ո . Ȣ = Ţ𦼡Ƣ. ŧɡ = 𧼧ɡ?

þ 츢 = θ Լ . â = . â = â â. è Ţ = Ģ Ţ. = . = (Ģ ) .

= () ¢. = . þ = . = Ҹ . = ڸ . = ¢ ¢ ţȢ. ¡ = .

= , â. = ¡â ȸ. Ţ = Ȣš. = ٨. = . ͼ ʨ = ͼ . â = . Ţ = .

Ш = (¡) Ш¡¢. = ʨ . = ( ) . = . = ( Ŧ). = . = . = ƢŢġ. ը = ը¡. = Ȣ Ǣ .

Ȣ, , ĸ 츢, Ţâ, Ũ ǡ , 쨸 ¢ , ģĸ â, š¢ Ӿ Ǣ, ɨ Ţ Ţ, 𧼧ɡ?

ټ , â â â, Ģ Ţ , ¢ Ģ , Ҹ ǡ , Ţ , Ǣ , ͼ , š , ¡ Ш¡ ʸ , â Ƣ ŧ. Ŧ ը¡ . 𧼧ɡ?

Ţ ȢҸ

. Ŧ Ţ¡ .
â â ...
(â â â ŢƢ)....Ҹ (Ţ).
è Ţ Ȣ....
(â Ӿ
Ţ )...Ҹ (̨¢).
...
(šý â Ũ쨸
  Ģ Ӿ է)....Ҹ (â¸).
þ ...
( þ ç)...Ҹ (̾).

. ....
( 측
š á)... š Ө 1.67.1.
(š ¡ )... š Ө 3.33.7.

. ....
(ۼ ȡ)...Ҹ (ո).

ȢҸ

= . 14 + . = 5 4 5.

(987)

Ţ (, , )   ¡       ؾ

 

988.              򾽢

       ɾ ɾ
       ɾ                 ɾ

Ŧ Ȣ ڦ
   Ǹ                 ɡ
ŢƢ ¢ Ŧá
                    Ҩħ¨
ŢƢ զƢ
   Ţ             ξ
Ũ Ȣ Ҹ
   о             վ

   ø                ġ

   ʾ            ҽ
ո
   â               Ţ

   â             .

â

Ȣ
Ǹ ɡ

ŢƢ¢ ŧá
Ҩħ¨

Ƣ Ƣ
Ţ

Ũ Ȣ Ҹ
о վ

()
ġ


ҽ

ո 򾺢
â Ţ


â .

Ȣ = Ȣ. = . Ǹ = Ǹ . = . ɡ = () Ǣ.

ŢƢ¢ = Ģ Ǣ . ŧá = ټ. = ٸ. Ҩħ¨ = ɡ Ƣ󧾡.

Ƣ = Ţ Ţ Ƣ¢ . Ƣ = Ţ š򨾸 Ţ. Ţ = Ţ Ţĸ. = .

Ũ = ɡ . Ȣ Ҹ = () Ȣ, Ҹ Ţ̸. = ø. о վ = о ܼ?

= . = ټ = ¡ š쨸 . = Ƣ. = ţ .  ġ =  ħ.

= Ǣ ¢ . = Ȣ ¡ Ǣ¢. = ¡ Ĩ. ҽ = .

ո = ո Ģ츢. = . = Ȣ . â = â . Ţ = ¢.

  = Ҹ . = â. = ¢ ţȢ. â = (¢) Ţ . = š .

Ȣ, , Ǹ ǢǢ, Ģ Ǣ , ǡ š , Ƣ󧾡 , Ţ ħ Ƣġ , Ţ š򨾸Ǩ Ţ, Ţ Ţĸ Ҹ Ţ ø о ġ?

Ǣ Ƣ, , ħ. , Ǣ . â áĢ â ¢ ţȢ . š . ʸ о վ?

Ţ ȢҸ

. â ....
(¡ 츢
 ¡ 򾽢 Ȣ  )....Ҹ (ҿ).

ȢҸ

= Њ.  8 . = 4 4.

(988)

Ţ (, )   Ȣ о Ǣ      Њ

 

989.            ﺣ

      ɾ
      ɾ
      ɾ    ɾ

Ҩ
   «
   ҸĢ      â
¢ Ţ
   Ȣ
   ټ ʧɢ
Ҹ
   ¢
   ¢    

   ʸ 
   Ţ 즸   ŧɡ
̨þ
   Ȣ
   즸 𦼡Ƣ    ȡէ
Ŧ  â
   â
   Ģ 쨸    ʧ
Ţ 
   Ӹ 𦼡Ƣ
        ¡
¾ Ţ
   պ 즸
   ý      .

â

Ҩ

Ҹ â

Ţ
Ȣ
ټ ʧ

ҸŢ վ ŧɡ

̨
Ȣ ()
Ƣ


츢 â
Ģ

Ţ
Ӹ Ƣ

Ţ

ý .

Ҩ = . = ¡ Ӿġ. = . = ġ. = ġ. = . Ҹ = . = . = . â = .

= ڨ ġ. = . = Ǣ. Ţ = θ ġ. Ȣ = Ȣ . = Ȣ . ټ = . = ﺧ ġ. = ɢĢ. ʧ = ġ. = ۨ.

= ġ. = Ƹ. Ҹ = ǡ Ҹ ġ (š). = . ġ = ġ. = . = . = ġ ( ).  = . = Ƹ. = ĸ. = Ǣ ţ Ծ.

= . = š â. = .  =  . = ġ. Ţ = Ţ (š). վ = ¡ɢ . ŧɡ = 𧼧ɡ?

̨ = Ģ츢. = Ȣ . = . Ȣ = Ȣ. = . = . = ը . = (ţ ) ɡ . = . Ƣ = ʧ¡ Ƣ.  = . = .

= š â . = Ţĸ. = . 츢 â = 츢 ġ . Ģ = ĢԾ . = úɡ . = â .

= ĸ. Ţ = Ţĸ. = . = ž . Ӹ = Ӹ. Ƣ = Ţĸ. = . = Žǡ Ǣ. = .

= Ƹ. = . = ɡġ. = Ƹ. Ţ = Ţ. = 񸢽. = м. = Ģ . ý = ¢.   = Ģ ţ ƨ .

ӾĢ . ġ. . . . ڨ ġ. θ , Ȣġ ﺧ ġ. ġ ǡ š ġ. . 򾨸 Ƣ ̽ ĸ, ġԾ, , š â, ġ Ţ š, ¡ɢ 𧼧ɡ?

, м Ƣ, š â , Ţħ , 츢 ĸ , , , Ǣ , , 񸢽 Ģ , ţ . š ɾ ¡ɢ 𧼧ɡ?

Ţ ȢҸ

. ...
(øâ ̨ Ţ â
ø âŢ)...Ҹ (Ţ).

. ....
ո ţ Ģ, Ƣ, š â , Ţ񧽡 , , Ȣɡ, , , 񨼸 Ģ.

ȢҸ

= . (1 , 3 Њ). 17 . = 5 4 4 4.

(989)

    š    ¡  о  ţ     ġ 

 

990.                 
             ( ո )

         ɾ
         ɾ
         ɾ   ɾɡ

Ũ Ç
   â̽ Ө
   즸 ġŢ      Ҹơǡ
š¢
   ĸ 즸 񧼡 ɡ
     Ţ
Ţ¢  â
   Ŧ š
   Ȣ Ȣ  ʾ

   ý
   ŢƢ ȡ š  š
ĸ
   Ѿ šϾ
              է
¦ 
  ۾צ ﺣ ¸
  ƢĢ Ƣ         է
š
   񸡾 ţ
   Ƣ ﺡ Ǣ      ¢¡
Ƹ
   â
   è           .

â

Ũ Ç է â
̽ Ө
ġŢ Ҹơǡ

š¢
񧼡 ɡ ()
Ţ

Ţ â
š
Ȣ Ȣ

ը
ý
ŢƢ ȡ š š

ĸ
Ѿ š Ѿ
է


¸
ƢĢ Ƣ է

š
ţ
Ƣ ﺡ Ǣ ¡

Ƹ

è .

Ũ Ç = â . է = ç. â = ɢ . ̽ = ̽ á. Ө = ¢. = . = . ġŢ = Ǣ
Ţ. Ҹơǡ = Ҹơǧ.

= Ũ . = . š¢ = ¢. ĸ = ĸ. 񧼡 = ǧá. ɡ = . = . = â¡ . = ¡. Ţ = Ţ .

Ţ = Ţ ¡. = â. â = ¡Ǣ. = ¡ 츢ȡ . = Ҹ. š = () š â . Ȣ = Ţ . = ġǢ. = . Ȣ = Ө¢. = â .

ը = ը μ. = ø. ý = ҸĢ . = Ȣ¢ ¡ . ȡ š š = ̨¢ġ š š¡.

ĸ = Ţ. = š . = . = ŧ. Ѿ = Ţ . = ⺢. = .  š Ѿ = Ǣ ţ Ȣ. = ǡ ž). = ɡ 󨾧.

 = , Ǣ. = . = . ¸ = â ¸. ƢĢ = . Ƣ = ƨ . = ɢ Ģ. է = ո.

= Ǣ . š = . = () Ǣ. ţ = Ũ ţ. = Ƹ. Ƣ = Ǣ. ﺡ = â. Ǣ = θǢ. ¡ = Ģ¡.

Ƹ = Ţ. = ¢ ţȢ.   ħ. = â. = . = Ҽ . è = . = Ƣ. = .

â է. ̸Ǣ Ţ Ҹ ŧ. ¢ ¡ , ը¡ , â ¡Ǣ ¡ ǡ Ҹ, ġǢ ̨ȸ Ө¢ â , ø Ȣ ¡ ɢ â š ٸ.

ŧ. Ǣ ž¢ . 񽡸 Ǣ, ŧ ¸. Ƣ էɢ Ģ ո. Ţ ţȢ ħ. Ƣ . ȡ š š.

Ţ ȢҸ

Ģ ġǢ Ţ.

. Ȣ Ȣ...
( ġ ţ Ţ Ţ§
θġ â Ȣ )... Ө 7.34.2.

. ƢĢ Ƣ ....
( Ӹ Ƣ ġ)... š Ө 3.74.9.

. ո Ǣ .

ȢҸ

= (3 Њ, 1 ). 17 + . = 4 4 5 4.

(990)

ġ   ڨ     ţ      

 

991.                  ը

       ɡ ɡ
       ɡ              ɾ

Ҩ ɡ ţ Ţ¢
   ¢ ġ               
ҸƢ ġ ȢŢ ġ
   Ȣ  ǡ ţ              ݾ
¢ ġ Ǣ ¢ ġ â
   Ȣ¢ ġ Ǣ                 
ɾ ġ ţ
   Ţ                   š
¢ šǢ Ţ ¾â á
   ȡ                  ¡պ
¢ ġ ɢ ţ
   ¡                   է
ŧŢ
   §                  ¢Ȣ
ĸ
   ը ħ                 .

â

Ҩ ţ Ţ¢
ġ

Ҹ ġ ȢŢġ
ţ ݾ

ġ Ǣ ġ â
Ȣ ġ Ǣ

ɾ ţ
Ţ š

¢ šǢ Ţ â áŽ
á

ġ ɢ ţ
¡ է

  ¾ Ţ
ʧ ¢ Ȣ

ŧ ĸ
ը .

Ҩɡ = ɡ. ţ = Ƣ. Ţ¢ = Ţ Ǣħ . = â . ġ = ڨ ġ. = ̽. = .

ҸƢ ġ = Ҹ ġ. = . ȢŢġ. = ġ. Ȣ Ţ = Ȣ Ƣ Ƣ Ţظ. ݾ = â 측.

ġ = ¢ . Ǣ = . ġ = ġ. â = ţ 측. Ȣ ġ = Ȣ ľ. Ǣ = . = ( ) ǡ. (򾨸 Ƣ ̽ ).

= ʨ. = š . ɾ ţ = ɾ ý Լ. = . Ţ = Ģ. š = âš¡.

¢ = ŢĢɢ. šǢ Ţ = . â Ꭰ= ɡ áŽۨ.
= . = . á = . = . = .

ġ = ġš . ɢ = ĸ. ţ ¡ = Ţ. է = ɡ Ģ ո.

= . = â. = ӾĢ¡. ¾ = ¡. Ţ = ġԾ . ʧ = â. ¢ Ȣ = ġ ¢Ģ Ȣ.

ŧ = . = . ĸ = ĸ Ҹ . ը = ը¢ ţȢ .

ơɡ ŢɸǢ , Ҹ ġ, Ȣ Ƣ¢ħ 측, Ȣ ġ, ը , ġ . 򾨸 Ƣ¡ ʸ 󧾡  âš¡.

Ꭰ, , Ţ Ģ ո. , ¡, ġԾ , ¢ Ȣ , ĸ Ҹ ը¢ ţȢ . Ƣ¡ɡ â.

Ţ ȢҸ

Ģ սâ 򾨸 Ƣ󧾡 Ũ ¡ɢ θȡ.

ȢҸ

= . (2 , 1 ). 11 + . = 3 3 5.

(991)

  Ƣ¡    ¡      ¢  ը 

 

992.                áǢ

         
         
          ɾ    ɾ

զ ȡʺ ھ
   Ţ Ţ ¢
   ҽ ͸ ¢ â       ġŢ
â и ¢
   ɫ Ţ
   Ţ âŢ   槼
Ţ ¢ Ĩ
   پ â ը
   Ǣ ¢    š
Ȣ¢
   ¢Ţ â Цâ Ш
   ¢ ø      á 
¡ Ũ
   è Ũ ɢ ʾ
   â ¡Ƣ â   ⧡
â Ţ ¢ɢ
   â Ţ ɢ
   ʦ ¢         տ
ɢ
   ý
   â â ̽ɢ ̽ɡ
Ţ ɢ
   Ҿɡ Ģ
   â æ ҨȺ       .

â


Ţ Ţ ¢
ҽ ͸ ¢ â Ţ

â   츢
Ţ
Ţ âŢ

Ţ ¢ 츢
â ը
Ǣ 򾢼 š

Ȣ 
¢Ţ â â
ø á

Ũ
è Ũ Ũ ɢ ʾ
 Ƣ â â ¡

â ¢ɢ
â Ţ ɢ
¢


() ý
â â ̽ ̽

Ţ
Ҿ Ģ
â .

= ¢. = Ƹ . = Ȣ ¢Ȣ. Ţ = Ţ . Ţ ¢ = Ţ¢ Ȣ. ҽ = θ. ͸ = , ͸. ¢ = Ţ. â = . Ţ = ¢.

â = ã . = . 츢 = () . = , ġ. Ţ = . Ţ = . = . âŢ = (š¢) âŢ. 槼 = .

Ţ = ݧ¡ Ţ. ¢ = ¢. 츢 = 츢 . = â¡ . = . â ը = â ġ . Ǣ = Ǣ . 򾢼 = . š = š .

= . Ȣ = .  = . ¢Ţ = . â = () . â = 츢. = . = Ţ . = . ø = . á = Ƣ ٸ.

= á šԨ . Ũ = Ũ¡. è = Ţ츢. Ũ ɢ = Ũ¡ Ǣ. ʾ = Ÿ ָ.  Ƣ = Ƣ. = š. â, â ¡ = â¡, â¡, ¡.

â = â . = ¡. ¢ɢ â = â. Ţ = ĸ Ţ ( â¡). ɢ = ɢ . = θ տ. ¢ = â. տ = .

= , . = ƢŢġ . () = . = . = ¢. ý = 츢 . â = . â = â Ǣ. ̽ = ̽ . ̽ = ()̽ ġ. = .

Ţ = ĸ ǡ . = ǡ . = Ȣ 𼡾. Ҿ = Ҿ. Ģ = Ũ ġ. = ( ɢ) Ȣŧ. = . â = âá Ǣ. = ¢ ţȢ. = .

ĸ ¢Ȣ š Ȣ, Ţ¢ , ͸ Ţ, , ¢ ã , , , , ¡ Ƣٸ.

á šԨ Ţ츢, Ÿ Ƣ š â, â, ¡ , â ȡ, ɢ, ¡ , Ţ â¡ . â ţȢ ġ է. , , , , , , , ȢŢ 𼡾, Ģ ġ   ɢ Ȣŧ. âá Ǣ ¢ ţȢ . ɸ Ţ측 ٸ.

Ţ ȢҸ

. â ....
ý ͨ, Ǣ, , , ټ, , , ý â ( ).
( ɡ â )...Ż. ( 2-) 64).

â ɢ
â
â 򦾡 â§)... 2161.

. â ⧡....
(â â Ȣ
š )...Ҹ (â).
â = ġ . â = . ¡ = . = Ȣ 򾢨¡ Ƣ. .

. = ¡.

ȢҸ

= Њ. 16 + . = 4 4 4 4.

(992)

    â â
¡ տ á  Њ  ¡

 

993.               

           ɾ ɾ
           ɾ             ɾ

Ţ â
   о               Ȣ¡
¢ Ȣ Ȩ
   Ц            ¡
Ţ즸 ҸƢ Ģ
                 ʿ
Ţɢ Ţ
                Ȣ¡
¢ Ц
               Ǣ
Ƣ Ţ ¡Ƣ
   Ȣ ӿ             Ǣ
â ʿ
   â              ¡
¨ Ţ Ž
                 .

â

Ţ â
Ȣ¡

() ¢ Ȣ Ȩ
() ¡

Ţ ҸƢ () Ģ

() Ţ ɢ () Ţ
񼡾 () Ȣ¡

¢ ()
Ǣ

Ƣ Ţ Ƣ
Ȣ ӿ

â ƨ
â ¡

Ţ Ž
() .

Ţ = ¢. = ۨ ʸ. = ¡ɢ. â = (, , ) 측 . = ٨ ȢŢ Ţ. = . Ȣ¡ = Ȣ¡.

= Ȣ Ө . () ¢ = Ȣ šǢ. Ȣ = Ƣ¢. = 츢. Ȩ = ﺸ. = . = ø پ. ¡ = ȡ.

Ţ = (â¡Ǣ) Ǣ 񼡼. ҸƢ = Ҹ. Ģ = , ġ. = ո. = ¢ . = ¢ ơ .

= ո. Ţ ɢ = ¢. Ţ = Ţ . 񼡾 = Ǿ . = . Ȣ¡ = Ȣ󾧾 .

= Ŧɢ Ȣ š. ¢ = ¢ š. = ɾ Ţ š. = . Ǣ = áǢ ¡ .

Ƣ = Ţ š. Ţ Ƣ = Ţ ʧ¡ š. = . Ȣ = ̨ Ȣ š. ӿ = ɢ .

= ǡ (Ţ) š. â = Ƹ š. = Ţ Ȣ . â = () š. ¡ = ¡.

= â Ƣ š. = ɦ. Ţ = Ţ š. Ž = Ž Ȣ. = š . = .

¢ ʸ 측 ȢŢ Ţ Ȣ¡ħ, šǢ Ȣ¢ 츢 ﺸ ø پ ȡ. â¡Ǣ Ţ 񼡼, Ȩ . ¢ħ Χɡ , ¢ ɡ Ţ θǢ 쨸 Ȣ󾧾.

š, Ŧɢ Ȣ. ¢ . Ţ. áǢ ¡ Ţ. Ţ Ƣ. ɢ ǡ . ¡Ǣ ̨ȸ . Ƣ Ţĸ . ۨ Ţ. š . Ҹ . Ȣš. Ģ š¡.

Ţ ȢҸ

. â Ȣ¡...
(׽ â
š ¡)... š Ө 1.102.1.

. ¢ Ȣ ....
(Ũ š
Ũ ɡ Ũ) ....š (ǽ) 17.
( š ȢΧš...
Ȣ ġ š)...Ҹ ().

. ....
(Ţ š Ţ ӿ
  Ţ )...Ҹ (ž).

ȢҸ

= . 12 . = 5 3 4.

(993)

ġ ¡  ¢ Ȣ ø Ţ    Ţ  š ¡ Ţ ɢ ¢  

 

994.             š

       ɾ ɾ
       ɾ              ɾ

Ţ ¡ š
                  ¢䧼
Ȣ ɣ 츢 Ţ
   ҸƢ 츢          ո
Ţ
                  
ȡ ʨ
   ø                 š
ӿ š
   տ               է
Ӹ ɡ
   š            ¢Ȣ
Ŧ ظ ݾ 츢
   ̾              ú
¡ ƨ¢ ġ
                .

â

Ţ š

Ȣ 츢 Ţ
Ҹ Ƣ 츢 ()

Ţ ()

ʨ
š

ӿš
է

Ӹ
š ¢ Ȣ

ݾ 츢
̾ ú

¡ ƨ¢
.

Ţ = . = . = Ÿ . ¡ = Ҽ. š = š Ÿ . = Ш š. = (). = ̾è. = . 䧼 = Ÿټ.

Ȣ = Ȣ. = . 츢 = ( ) 츢. Ţ = (Ÿټ , , , ) Ţ . Ҹ Ƣ = Ƣǡ. 츢 = š¢ . = θ š.

Ţ = Ţɸ. = ھ ( ξ) . () = Ȣ .  = ¢, , 츽 Ţ츢. () = .

= ¢. = š¡ ŢŢ . ʨ = ʨ¡ . = š. ø = 򾢨 . š = âš¡.

= . = . ӿš = ɢ . = θ ۨ. է = 󨾧.

= . = . = . = . Ӹ = . = 󧾡. = . = Ĩ. š = ŢĨ . ¢ Ȣ = ¢Ģ Ȣ.

Ŧ = âټ. = Ţ. = . ݾ = ( ɡ) . 츢 = 츢. ̾ = Ũ. = . ú = ú.

¡ = ĸ ġ. = . ƨ¢ = â. = š. = 񽡸 Ǣ¢. = .

, , , , š Ÿ , ̾è , Ȣ, , ý, š¢ ׼ Ƣ Ȣ, , , Ǣ 츽 Ţ츢, , ŢŢ , ʨ¡ š, âš¡.

, ɢ , տ â ۨ 󨾧. Ţ ɡ , Ӹ , Ĩ, Ţĸ ¢ Ȣ , , â Ƣ ¡ Ũ ú. ĸ ġ â, š Ǣ¢ . ø âš¡.

Ţ ȢҸ

. = ̾.

. = š ո .
(Ģ ¡
ʸ).... š Ө 1.45.2.
(ŧ ȡ ɡ)...տú š Ө 4.1.2.
(á Ҹ š
  ƨ ¡ ¡
á Ţ
   )..... š Ө 6.78.9.

. ....
Ǣ ոɢ ڸȡ Ǣ ո ڸȡ Ũ¡ ġ (.. á).

ȢҸ

= (2 Њ, 1 ).  11 . = 4 4 3. ( ).

(994)

ġ    Ȣ Ţ  츽      ɢ        ¢       ý

 

995.              

        ɾ ɾ
        ɾ                ɾ

ظǢ ǢŢ
   Ȣ           ż
ĺ Ө¢ â
   Ҩ¢ Ţ      
Ƹ Ũ ŢƢ¢ Ӿ
   Ƣ¢ ź           á
Ǣ¢ ¢ ź ո
   ƢԿ ɾʨ          ¡š
Ģ Ц Ȧ
   ڿ Ǣ           ¨ħ
̨æȢ Ծ Ũþɢ Ţ
   ̦          ħ
Ũæ
   θ ӸĢ         է
̦ Ȣ
   ⢠Ӿ       .

â

Ǣ Ţ
Ȣ ż

ĺ Ө¢ â
Ҩ Ţ

Ƹ Ũ ŢƢ¢ Ӿ
Ƣ¢ ź á

Ǣ¢ ¢ ź ո
Ƣ ʨ š


Ǣ

̨ Ȣ Ũ ɢ  Ţ
ħ

Ũ
θ ӸĢ է


⢠Ӿ .

= .   = . = . Ǣ Ţ = Ǣ ţ . Ȣ = . ż = ż ¢ Ĩ.

= . ĺ Ө¢ = ̼ . â = . Ҩ = â. Ţ = Ǣâ.

Ƹ = Ƹ. Ũ ŢƢ¢ = Ũ Ǣ. Ӿ Ƣ¢ = Ӿ . ź á = ź Ƣ ڼ.

Ǣ¢ ¢ = 쨸 . ź ո = Ţ ź ո. Ƣ = Ƣ . ʨ = ʨ¡ . š = š¡.

= ġĢ ¡. = . = ﺢ. = (, á) (ӾĢ). = Ȣ . Ǣ = Ţ . = ţ.

̨ Ȣ = Ģ . = . Ũ ɢ = . Ţ = (Ţ=Ţ) ĸ ţ. = . ħ = ̼.

= ý . = . Ũ ڦ = . θ = Ţ ( ) . ӸĢ = ɡ Ģ. է = ո.

̦ = ̦ . = θ. = . ⢠Ӿ = ¢ ţȢ ɢ. = .

, , Ĩ ¨ ţ, , ĸ , â Ǣâ Ƹ Ǣ, Ӿ , ڼ 쨸 , ź , Ƣ ʨ¡ š¡.

Ģ ¡ Ţ , ţ , Ģ ո. θ ¢ ţȢ ɢ . ʨ ٸ.

Ţ ȢҸ

. Ģ ....
(¢ Ţ )...Ҹ (ġŢ).

. â Ҩ¢ Ţ ...
Ǣ ţ .
(šʦ Φ ȡ š Ȣ)...Ҹ (šţ).

. ⢠Ӿ....
(Ȣ â Ţ Ȣ ţȢ)... š Ө 1.4.9.

ȢҸ

= . 7 + . = 4 3.

(995)

Ţ (, ) ʨ  𦸡  

 

996.              Ţ

      ɾɾ ɾɾ
      ɾɾ             󾾡

ئɢ šм ɢո
   Ǹ á ™               ¡
ŢɢŢ ½̨
   ɸ Ţ ġ   ¡
ئ ɡ ¸ĸ
   Ţâ š           ο
¡ Ţ«Ȣ Ÿ
   Ţý            оá
ظâ ¡ šâ ̦̦ ţ ɢ
   ¢ ú           ȢЧ
â ̸ á Ģ
   ýӸ ɸ           ġ
â ¢ Ÿ
   ¦             ŧ
æո Ţâ
   Ţ â Ţ           á.

â

ɢ š
Ǹ á ™ ¡

Ţɢ Ţ ̨
Ţġ ¡

ո ()ɡ ĸ
Ţ â š

¡ Ţ Ȣ 
Ţý á

â šâ ̦ ţ ɢ
ͧú Ȣ

â ̸ á Ģ
ý Ӹ ɸ ġ

â ¢ Ÿ
ո ̸ ŧ

æ () Ţâ šŢ
Ţ â Ţ á.

ئ = 򧾡. ɢ = ɣ. š = š Ÿټ. = Ǣ ¾. = â 񼾡. Ǹ = Ǹ . á = Ǿ. ™ = 񼾡 . ¡ = .

Ţɢ = š. Ţ = Ţ źǢ. ̨ = ̨ƸǢ . = . = Ҹ . Ţġ = (). ¡ = Ψ¡.

ո = ո. ɡ = ź٨. ĸ = š. = ɡ. Ţ Ţ â = Ţ â . š = . = ʧ.

= . ¡ = Ǣ ź. = . Ţ = . Ȣ = Ȣ Ƣ. = š. = ۨ.  Ţý = () ¡. = Ż . á = Ǣ ׸.

â = ĸ. = . šâ = . ̦ ţ = ̦ ĸ ţ. ɢ = ĸâ . ͧú = Ǣ. Ȣ = ɸ .

= . = ¢ɢ Ţ. â ̸ = , â, ̸. á = ȨŸǢ úɡ ռ. Ģ = . ý Ӹ = . ɸ = ɸ. ġ = .

= ب š. â = Ӹ ¡ . = Ƹ. = Ҿ. ¢ = ¢ ڸ. Ÿ = Ģ¡ǧ. ո = Ȣ ո. ̸ = ̸. = Ҹ . ŧ = ŧ.

= ĸ. = ȡ â. Ţâ = ¢ и Ţâ¢. = . = . šŢ = . = . Ţ â Ţ á = Ţ â ţȢ á.

š Ţ , Ǹ Ţ Ţ Ţ . ̨Ƹ â ٨ , , ب Ȣ , š, ¡ Ż ٸ.

â 󾢼, , ħ , ɸ , ¢Ģ , , â, ̸ , ռ , , Ӹ ¡ ,  ¢ Ȣ Ģ¡ǧ. ̸. ŧ. Ţâ Ţ â ţȢ . š.

Ţ ȢҸ

. â...
ո Ӹ ¡ š .
(šŢɢ ¸ɢŢ ġ)...Ҹ (šŢ). (š = ¡.
(Ӹ )...â 17.49.

. æ ...
(Ȣ )... š Ө 1.122.2.

ȢҸ

= (3 , 1 Њ). 13 . = 6 4 3.

(996)

Ţ (, , )    Ȣ Ż       ¢ żƢ Ӹ Ţ    á ⾸

 

 

                   
                    49                    47

                    Ҹ

                    Ҹ (̾ 2)