Make your own free website on Tripod.com
                                                         FONT CHANGE NEW     

               Ҹ (̾ 2)

                   ( 47)

                 ( 965 - 980)

965.            

       ɾ ɾ
       ɾ        ɾ

Ţ
   ¡            ¡
Ƣ ¢
   ŢƢ ¢          Ţ
ý
   Ӹ             ľ
Ӹ š
   쨸      է
âŢ
   è           â
ո ¡ â
   ¢             
ţ ġ¢ 
   ¢ 즸       ɢվǢ
â ¢ ¢
   Ǣ ĸ            .

â

Ţ Ǹ
¡ ¡

Ƣ¢
ŢƢ¢ Ţ


Ӹ

Ӹ
쨸 է

â Ţ Ҹ
è â

ո ¡ â
¢

ţ ġ
Ǣ

â ¢  ¢ ս
Ǣ .

Ţ = . = . = . Ǹ = Ǹ . = Ƹ. ¡ = ǡ. ¡ = ¡.

= 츨 ɢ. Ƣ¢ = Ƣ¡. ŢƢ¢ = (ۨ) ǡ. Ţ = 측 Ţθ Ţ Ǣ.

= ɡ. = . = (̨ ) ɡ. Ӹ = Ӹ . = .

Ӹ = Ӹɡ . = 츢 . = . = (ʧ¡) . = ʸ. 쨸 է = (ɡ) Χ?

Ţ = â â. = (áŽ) ﺢ. Ҹ = Ҹ. = á ¢. è = ĸ áŽɨ. = 츢 . â = ¡ɡ Ģ.

ո = á ո. = 츢. ¡ = ¡ɸ . = . â ¢ = 째 ¢. ţ = 츢 ţȢ ţç.

= Ǣ ¢. ġ = ¢ . = ż Ǣ¢. ¢ = ¢. = . Ǣ = Ǣ.

â ¢ = š Ģ.  ¢ = ͨ¡ Ǣ. ը = è . Ǣ = Ǣ. = 츢 .

, , ǡ, ¡, ɢ Ƣ¡, 񧼡 ɨ Ţ Ţ Ǣ ġ, , ʧ¡ ʸ .

Ꭰﺢ â Ҹ ¡ ¢ ۨ ĸ 츢 Ģ ո. ¡ɸ 째 ¢ ţȢ ո. Ǣ ¢ Ǣ¢ Ƹ, ͨ¡ ǡ, Ǣ ţ 츢 . ʸ ȧ.

Ţ ȢҸ

. Ţ Ҹ...
( ¡)... š Ө 3.10.11.
( )...â զơƢ ( š) 7.8.7.
( Ҩ
â þ Ţ측 )....Ҹ (ɾ).
(ҽ⢠ŢŢ ¢
  Ţĸ â ¢ š)...Ҹ ().

. â ¢....
(̨ Ƣ 󾡧)... š Ө 3.123.1.

ȢҸ

= .  10 + . = 5 5.

(965)

Ţ (, )    째 Ǣ   

 

966.               šŢ

          ɾ
          ɾ
          ɾ     ɾ

â¡ 즸 ľ
   šŢ ¡
   է Ҹ즸 ¸      á
ŧġ 즸 š
   Ļ Ţ츢 Ÿ
   ɾ         ɧš
þ 򦾡 Ţ
   ɡ 了 ¡Ш
   š ¢     ţ
즸 Ȣ
   ¡ĸ â š
   ɡ ɾ ¡       ġ
տ á
   š¢ Ħ
   ɡš         

   ɡš
   ɡɿ     է
ţç
   ìȢ զ ¸
   ţͧ ¢ š      Ө¡
ţڸŢ â𦸡
   ɡɧ Ţ
   ţš ƿ š      .

â

â¡
š Ţ ¡
Ҹ ¸ á

ŧġ š
Ţ째 Ÿ
ɾ

þ Ţ
ɡ ()¡
š ¢ ţ

Ũ Ȣ¡
â š
ɡ ɾ ¡ ġ

á
š¢ ħ
š

á
š
Ӹ է

ţ Ÿ
Ȣ ¸
ţ ¢ š ¡

ţ Ţâ 𦸡 ɡ
Ÿ Ţ
ţ š ƿ š .

â¡ = â . = . š = š . Ţ = â. = Ĩ Ҩ. ¡ = ŧ. = ĸǢ, Ҹ ¸ = Ҹ ¸. á = Ƹ.

ŧġ = . = . = . š = š Ǣ.   = š. Ţ째 = Ţ째. Ÿ = Ÿ, = . ɾ = ç. = ġ Ȣ.

þ = á , Ţ = ը¡ ɡ. ¡ = . š = Ȣ ٨. ¢ =   š¢Ģ . = . ţ = ţ.

= ¡. Ũ = Ũ. = . Ȣ¡ = Ȣ¡. â š = š . ɡ = () . ɾ ¡ = ( ) ɾ ܼ . ġ = (򾨸¡)  ո ġ?

= . = Ǿ. = â Ţ. á = Ӿ¢. š¢ = â š¢. = á . = ȡ . = ħ . š = áĢ . = ¡¡ (). = . = Ǣ .

ý = á½. = . = ( ɢ ) . š  = оǢ ţȢ . = â ɡ. Ӹ = ɢ . = . է = ո.

ţ Ÿ = ţ, Ģ. = 츢. = Ÿ ç. Ȣ = ɢ Ƹ. ¸ = ¸. ţ ¢ = ţ ġ ¢. = Ţ. š ¡ = š ŧ.

ţ = Ţ. Ţâ 𦸡 = Ţâ ɢ . ɡ Ÿ = (Ģ) ɡ Ģ Ģ â Ÿ. Ţ = ţȢ (). ţ š = ţ¢ ţȢ. ƿ () = ɢ . š = .

â Ǩ . š â Ĩ Ҩ ŧ. ĸǢ Ҹ ŧ. š Ţ째. ú. šġ Ȣ, ը¡ , š¢Ģ ţ . ¡ Ţ ţ , Ȣ ġ ո ġ?

â Ӿ¢ š¢ ¡¡ ħ áĢ , ¡ Ǣ , á½ . о ɾ . ɢ . 򾨸 ո. ţ, 츢 ç. ¢ šɧ. Ģ Ÿɢ ţȢ . ɢ¢ ŧ. . ġǢ ո ġ?

Ţ ȢҸ

. â¡ ....
(츢ġ â Ȣ )... š Ө 7.34.2.

ȢҸ

= Њ. 16 + . = 6 6 4.

(966)

Ģ Ÿ ɢ Њ 

 

967.             ը

       ɡ ɡ ɡ ɡ
       ɡ             ɾ

ġ ġ ɡ ǡ
   š            ¡
š ż š
   ¼                  Ȣ
ġ ĸ ġ ɡ
                   
¡ ¡ š¡ ¡
   š              ŧɡ
ġ ġ ž
                   â¡
ɡ á šɡ
   ɡ ž                 էǡ
ġ ġ ġ á
   ŧ ż                 ʧ
ţá á ȡ á

   ţá ţ                    .

â

ġ ġ ɡ ǡ
š ¡

š š

ġ ġ ɡ

¡ ¡ ¡ ¡
š ŧɡ

ġ ž
â¡

š
ɡ ž էǡ

ġ ġ á
ŧ ż

ţ á á
ţá ţ .

ġ = . ġ = (ɢ ) . ɡ = . ǡ = ո. = () ɢ. š = š . ¡ = Ţ Ǣ.

= . š = Ģ¢ɡ. = ž ɡ. = ( ̾) . = ¢. = Ƣ .

ġ = ġ. ġ = Ȣɡ. ɡ = . = . = ڸ ʨ. = .

¡ = . ¡ = Ǣ . ¡ = Ţġ. ¡ = ¢ɡ. š =  . ŧɡ = ŧɡ?

= ¢. ġ = ŧ. ž = . = ŧ. = . â¡ = ¡ սâ á.

á = Ӿŧ. š = šĨ . = ŧ. ɡ ž էǡ = Ũ¡ ž ǡŧ.

ġ = ħ. ġ = ħ. á = â ŧ. ŧ = () ŧ. ż = ż Ǣ¢. = ŧ.

ţ á = ţ ŧ. á = (ġ ) âŧ. ţá = ţç. ţ = ţ .

, , ɢ š Ţ Ǣ, ǡ , ž , Ģ , , , ȡ , , ¡ , Χŧɡ?

¢ ŧ. ŧ. ¡ ը¢ ţȢŧ. Ӿŧ. šۨ ŧ. ħ. âŧ. Ǣ ¸. âŧ. ţ . ¡ ŧɡ?

Ţ ȢҸ

. ġ ġ......
= 󧾡.
( )...âθ.
(ĸ 󧾡 ).

. á...
... ġ, š, ø, ɡ, Ţ, 層.
( á )....Ҹ ().

ȢҸ

= Њ. = 4 4.

(967)

ġ  Ţ (, ) о  Ǣ    ž

 

968.                 š

       ɡ ɡ ɾ ɾ
       ɡ ɡ ɾ ɾ
       ɡ ɡ ɾ ɾ  ɾ

ġ ɡ ͨ
   ɡ šɡ Ц ú
   ɡ ո        
ġ ŧȡ Ƣ Φ
   ŧġ ġ ŢƢ Ӹ
   ɡ š צ   Ũ
ġ Ą  ӸšǢ
   § ɾ ǦáǢ
   ɡ ¡ ʸ Ǣâ      Ч
ţ ΦƢ ɿ
   ৽ ǡ Ӹ ɺ
            âš
ġ šɡ Ƣ
   á á ӿ Ҹ
   ¡ ø ź             ɧš
š ާá ׽á ĸ
  
   šǡ ġ צ Ǣ    է
ġ ġ
   á Ţ
   âӨ â ġ
¡ á¡ ͸
   šš žŦ ۽š
    á Ţ        .

â

ġ ɡ ͨ
ɡ šɡ ú
ɡ ո

ġ ŧȡ Ƣ
ŧġ ġ ŢƢ Ӹ
ɡ š Ũ

ġ Ӹ Ǣ
Ǣ
ɡ ¡ ʸ Ǣ

ţ Ƣ
ǡ Ӹ
ո âš

ġ šɡ Ƣ žá
á ӿ Ҹ
¡ ø ź

š á ׽á

šǡ ġ Ǣ է

ġ ġ
á Ţ
Ө ġ

¡ ¡
šš ž () š
Ţ .

ġ ɡ = ġ, ɡ. = ġ . ͨ ɡ = ͨ ɡ. šɡ = Ӿ ɡ. ú = ú . ɡ ո = ո . = ɡ (ջ ). = . = ( Ţ¡) Ǣ. ġ = ɡ.

ŧȡ = ŧ. Ƣ = (Ǣâ) Ƣ . = ־ . ŧġ = ŧġ. ġ = ɡ. ŢƢ = (Ǣ) . Ӹ ɡ = Ӹ â Ǣ§. š = Ǣ¡ . = . Ũ = Ƣ .

ġ = . = . Ӹ Ǣ = Ӹ Ǣ. = Чš. = â. = . = ۨ . Ǣ = . ɡ ¡ ʸ Ǣ = ɡ ¡ Ǣ Ţ. = .

ţ = () ɡ ţ. Ƣ = Ĩ¡ Ƣ . = Ţ . ǡ = ŧ. Ӹ = ɢ¢. = ը ¢ Ţ. = . = ǧ. ո = . âš = âš¡.

ġ = á. šɡ = . Ƣ = â Ƣ. žá = ¢ ž ŧ. á = ç. ɢ Ҹ = ɢ Ҹ. ¡ = ¡ . ø = ø ź .

š ׽á = š ׽. á = â . = . = . = (, ĸ) ¡. šǡ ġ = šǡ, ġ. Ǣ = Ƣ Ǣ. է = ո.

ġ = 쨸. ġ = â. = ǡ . = Êž. = . á = . ġŢ = Ǣ ţ Ţ Ǣ . =  Ĩ . = . Ө â = Ţ¡. = . ġ = Ǣ 󨾧.

¡ = â. ¡ = () ¡ɢ. šš = ( š š) ͸ š. ž = šš. š = ¡. = . Ţ = šâ . = .

, , ġͨ, Ӿ, ɡ, ո Ţ¡ Ǣ ɡ, ŧ ɢ 츨 Ţ Ǣ , , ŧ, Ӹ. ɾ ţ. ¡   , ħ. âš¡.

â Ƣ ĸ Ȣŧ. ø ź ׽, , ĸ Ƣŧ. , Êž Ţ Ǣ ո. â š šâħ šš ¡ šâ ţȢ . ո âš¡.

Ţ ȢҸ

. ġ ....
(ȡ ...š
ȡ ŧ¢ ġ Ȣ
ȡŢ â ).... á 3.9.78.

. šɡ Ƣ....
( š
ӿ Ţ Ȩ
򾢨 )... á 3.9.93.

ȢҸ

= Њ. 16 + . = 4 4 4 4.

(968)

ġ  Ţ (, Ũ, )  о         ɢ   Њ  о   

 

969.                

          ɡ ɡ ɡ ɡ
          ɡ                ɾ

ġ ɡ šɡ
   á š               ӧ¡
á á ŧ šš
   ɡ š          ɿ
ġ ġ
               ۺ
á ã¡
   º               ̧
ġ ǡ ġ
   ġɡ              ɧ
¡ ţơ šơ
   ǡ Ũ            ̧š
ġ áá ġ
   á â               š
ŧ
                .

â

ġ ɡ šɡ
áš ӧ¡

á á šš
ɡ š

ġ ħġ
()

á ¡
̧

ġ ǡ ġ
ɡ ɧ

¡ ţơ šơ
ǡ Ũ ̧ŧɡ

ġ á ġ
â š

ŧ
.

ġ ɡ = () ġ, ɡ, ɡ. šɡ = . áš = Ģɢ . ӧ¡ = Ӿ . á á = ħâ էǡ. ŧ šš = Ƹ šš. ɡ = â§ɡ. š = . = 򧾡 (). = Ţâš ().

ġ ħġ = ġ . = (ըԼ) . = . = Ҽ. () = . = Ө .

á = á. ¡ = Ҹ â . = (ɢ) š. ̧ =  ¡ ?

ġ = ¡ Ģ. ǡ = . ġ = . ɡ = ̨¡ Ũ¢. ɧ = .

¡ = Ǣ¢. ţơ = Ţ. šơ = ɡ š 𼦾 š. ǡ = (Ǣ) ǡ. Ũ ̧Ũ = Ũ ɡ Ţ¡ŧ.

ġ = ɡ . á = á . ġ = . = Ƹ. â š = šâ š ŧ.

= 󨾧 ŧ = ç. = Ģ ŧ. = ŧ. = ŧ, .

ġ, ɡ, , Ӿ . ħâ էǡ . Ƹ šš. â§ɡ. 򧾡. Ţâš ġ 츨 , Ө á,  ̧?

ġ Ǣ . Ģ Ţ, Ũ측ɡ Ţ¡ŧ. , šãâ Ţ . ŧ. ŧ. . ̧?

Ţ ȢҸ

. Ũ ̧ŧɡ...
(Ţ Ũ측 )...Ҹ (զ).
(Ǣ Ũ측 ɡ)...Ҹ (¡).
(Ţ Ũ )...Ҹ (о).

ȢҸ

= Њ. ȡ Ģ ɡ ɡ Ţ . = 4 4.

(969)

Ȣ Ǣ Ũ측     Њ ġ

970.                

      
                         ɾ

Ƣ
   Ģ Ģ                 á
Ţâ
   Ÿ               š
Ţ
   Ţ             š
Ţ 쨸
            š
Ĩ Ԩ ¡Ţ Ũ
   ý Ţ             ¡ո
ɢɢ ¡ Ȣ
   â              ġ

   šĢ               š

   š             .

â

Ƣ
Ģ á

Ţâ
Ÿ š

Ţ
Ţ() š

Ţ 쨸
š

Ĩ Ţ Ũ
ý Ţ

ɢɢ Ȣ
â ġ


šĢ


š () .

Ƣ = ɢ 츨 . = . Ģ = 쨸¢. = . á = Ţ.

= ɢ š¢ Ȩ . Ţâ = Ţ . Ÿ = Ũ. = . š = .

= Ģ . Ţ = ﺸ Ţ . Ţ = Ţ ͸ . š = Ţ Ǣ.

Ţ = . 쨸 = Ƣ. = á . = . = . š = âš¡.

Ĩ = (ġ) . Ţ = ۨ ¢. Ũ = Ũ . = ؾ. ɢɢ = . = . = ĸ Ţ. Ȣ = . = . â = (Ȣ) â (Ŧ). ġ = Ǣ .

= (Ǣ) . = () ɢ Ǣ . = ż. = . šĢ = . = . š = .

= ǡ Ǣ¢. = ¢ Ũ . = () ( Ģ Φ) Ȣ. = ۼ ( ¨) . š = .

ɢ Ƣ , , 쨸¢ , š¢ Ȩ , Ţ Ģ, ڸ Ţ, ģĸ Ţ Ǣ Ƣ, âš¡.

Ĩ , ¢ Ũ, ؾ , Ţ , â Ŧɢ . Ǣ ɢ , Ũ , ټ ¢ š¡ . â.

Ţ ȢҸ

. Ĩ ...
(Ģ¢
ȡ)...Ҹ (ո).

ȢҸ

= . 12 + . = 4 5 3.

(970)

Ţ (, )    Ǣ  

 

971.            째

      
                        ɾ

â ţ ǡ
   ¡â               Ө¡
¡ ¢ ġ ¡ ̨
   š               ľɡ
Ţ áŢ  ơĢ
   Ģ                 Ӹ
ɢ ţ Ȣ
   ¾                 ġƢŧɡ
¡ áâ
   ¡ â                ç
¡
   ɡ Ǣ¡        
¡ ¡ ŢơšĢ
   ¡ šĢ            ţ
Ţ ţ ¢ ġԾ
   ¡¢ ɡ        .

â

â ţ
¡ Ө¡

¡ ¢ġ ¡ ̨
š ɡ

Ţ á ơ
Ӹ

ž ʧ ţ Ȣ
Ƣŧɡ

á â
â

¡ է է
¡

ȧ¡ Ţơ Ģ
Ģ ţ

Ţ ţ ¢ Ծ
¡¢ɡ .

â = Ţ . ţ = ţ . ¡ = Ǣ. = . Ө¡ = ¡.

¡ = . ¢ġ = ¡ ġ. = . = . ̨ = ̨¡. = . = . š = . ɡ = ġ.

= ̽. = . Ţ = Ţ . á ơ = Ӿ š¢ơ. = ɢ. = . = â. = ɢ . = . Ӹ = Ӹ.

ž = . ʧ = ʧۨ . ţ = . Ȣ = 򾢧. = ɢ š. = 򾨸 ¢ Ƣ¢ о. Ƣŧɡ = Ţ째ɡ?

= . = . = žǢ. = Ӿ. á = . â = ӾĢ . â = â. = ç.

¡ = ¡. = . է = է. է = է. ɡ = ġŧ. ¡ = ¡. = .

= ¡. ȧ¡ = ȧ¡ ž . = . Ţơ Ģ = ŢơǢ Ģ. = 측 Ǣ. Ģ = áĢ. ţ = ظ.

= â â. Ţ = ţȢ. ţ = ţç. ¢ ¢ = â Ծ ŧ. = Ǣ. ¡¢ɡ = ɧ¡. = ţȢ .

â Ţ . , ¡ , . Ӿ š¢ơ, â, Ӹ Ȣ Ƣ¢ħ Ũ Ƣ¡.

ž Ӿ, , , â Ǣ է. Ģ ո. ¡ ŧ. žǢ Ģ, Ǣ Ģ, ŢơǢ áĢ ظ â Ǣ, ¡ ռ ţȢ . Ȣ θ.

Ţ ȢҸ

. ȧ¡ ....
( ¡
째 ).... š (â զƢ) 2.10.8.

ȢҸ

= . (1 , 2 Њ). 11 + . = 3 4 4.

(971)

Ţ (, )      ž  ȧ¡  째 Ǣ ŧ żƢ

 

972.                   
               ( ո )

  
                      ɾ


   츢              
â â
                           á
Ҹ
                   ʧ

   ţ                  ŧɡ
š츢 â
   š               ʺ

  š쨸            ç

   ¢             է

                 .

â


â â
á

  Ҹ
ʧ


ţ ŧɡ

š 츢 â
š ()

;
š


¢ է


.

= иǢ . = . 츢 = ¢ Ⱦ . = . 츢 = Ţ.   . = .

â = , â. = . â = Ƣ â. = š. á = á.

= ȡ . = (ը ɡ). Ҹ = Ҹ . = ҸƧ  . = ʸ. ʧ = ¡ɡ .

= Ţ. = . = . = . ţ Ҹ = ţ . ŧɡ =  ڧŧɡ?

= . = Ţ. š = ( ) š. 츢 = (;â ) . â š = â . = ( ɢ ) . = (ǧ ) . = ( ) Ţ.

= Ƹ ý. = Ţ. = ¡ . ; = . = Ž. š = . = . = ĸ и.

= ¡ Ģ . = â . = . = ¡ ¢. ¢ = ¢ ɡ Ģ. է = ո.

= Ӹ 쨸. = Ҹ. 츢 = 츢 Ţ. = ʸ. = ţȢ .

и Ţ, â, , , , š, ը , ҸƧ ʸ ʧ Ţ, ţ ŧɡ?

š, , , Ţ Ƹ ý Ţ , Ģ ɡ ¢ ¢ Ģ ո. 쨸, 츢 â . ţ âš¡.

Ţ ȢҸ

. = .

. ....
Ģ Ծ Ţ. š = . = ;â. = ɢ. = ǧ. Ţ = .

ȢҸ

= . (1 Њ, 1 ) (2 Њ,1 ).  11 . = 4 4 3.

(972)

¡   Ҹ ξ       ɡ  ¡    ʧ

 

973.                  

        ɾ ɾ ɾ ɾ
                       ɾ

Ţæ Ţ ¢
              ո
ȿ ʦ ¢ Ҹ
                 Ţ䧼
Ţ Ӽ ⢠̾
   š               š
ø ¢ ۦ
   š쨸         š
Ũ ĸ Ȣ
   Ģ Ҽ             ͧú
̼
   ɡ      ġ
Ţ ¸Ģ Ƣ֨ ¢Ө
   £ 了            š¡
Ħ Ƣ â
                .

â

Ţæ Ţ

¢ Ҹ
Ţ

Ţ â
š š

ø ¢ ո
š쨸 š

Ũ Ȣ
ĢҼ ͧú

վ ̼
ġ

Ţ Ģ Ƣ
š¡

Ƣâ
.

= . Ţæ = м. Ţ = Ţɸ. = 񼾡. = ŢҼ. = () ټ. = .

= ¡. = . = ʨ . = . ¢ Ҹ = ¢ . = Ȣ ¢ . =  츢. Ţ = ĸ.

Ţ = () . = . â = (ھ¢) Ƣ. š = . = . š = ž .

ø ¢ =  ¢Ģ . () ո = ո Ȣ. š쨸 = šž . š = š¡.

Ũ = â ¡ . = Ƣ. = ţ . Ȣ = Ȣ . ĢҼ = šм . ͧú = .

= ġ Ƣ. = . ̼ = ̼. = ţ á츢 Ţ. ġ = ġԾ.

Ţ Ģ = (¡٨) Ţɸ . Ƣ = Ƹ Ţ. = á. = . š¡ = ( Ȣ š á ) Ҩ š§.

= Ӿġ. = ĸټ. Ƣâ = . = ¡ ʧ. = () . = .

Ţɸ, Ģ , ¢ Ǣ, Ȣ 츢 , ھ¢ ׼ Ƣ Ģ š , , ¢Ģ Ǣ š¡.

â , , šм ¡ Ģ Ţ ħ. ¡Ǣ Ţɸ , Ţ Ŧ š 츨 á š§. ¡ ʧɢ . š š š¡.

Ţ ȢҸ

. Ţ Ģ.....
( ɺ ġ
¡ Ţɸ çġ š)... š Ө 2.61.11.

. ...
(Ƣ â Ƣ â
)...Ҹ ().

ȢҸ

= . ɾ ɾ Њ Ө , ȡž Ҽ Ţ . = 4 4 4 4 4 5. 25 + .

(973)

¡ Ţ  Ţ   ¢      ¡  

 

974.               (= øâ)

        ɾ ɾ
        ɾ               ɾ

Ҹ Ƣ ¢
              ¡
Ţ ﺢ Ц
   Ƣ           ̽Ţ
ڨ ը
   Ƣ            
â ¨Ţ
   ĺ               ġ
Ţ
   ֦       
Լ
   Ƣ Ȣ            է
ӿ ¢
   了          տ
ĸâ â
              .

â

Ҹ ¢
¡

Ţ
Ƣ ̽ Ţ

ڨ ը Ӽ
Ƣ

â ¨ Ţ
ĺ ġ

Ţ 츢

Լ
Ƣ Ȣ է

ӿ

ĸâ â
.

= ɢ ġ . Ҹ = Ҹ. ¢ = ɢ . = šĢ . = ۨ. ¡ = ¢ Ţġ.

Ţ = Ţ¢ɡ . = . = ¡. Ƣ = â Ƣ¢ . ̽ Ţ = ̽򾢧 .

ڨ = (ɡ) ڨ . ը Ӽ = ը . Ƣ = Ƣ. = ̽.

â = Ǣ. ¨ = . Ţ = Ţ. ĺ = (ɡ) . = . ġ = ġ?

Ţ = . = ﺸ . = . 츢 = Ǣ . = .

Լ = ۨ ռ. = Ƣ. = ʸ . Ƣ = Ƣ. Ȣ = . է = ŧ.

ӿ = () ɢ. = ը Ȣ. = . = Ȣ. = . = . = .

â = Ţ ¡. â = â ¡. = . = ¢ ţȢ . = .

ȢŢġ Ҹ , ɢ , ̽ǧ վ, ڨ , ը Ȣ, Ǣ Ţ, ɡ ġ?

, ﺸ, Ǣ , ռ Ƣ ħ. ɢ ը Ȣ . â ¡ ¢ ţȢ . 񽡨¢ ظ š쨸¢ ġ?

Ţ ȢҸ

. = .
( Ţ )...Ҹ (ƦȢ).

. ո .
(ɡ Ҩ â ո)...Ҹ (á).

ȢҸ

= Њ.  8 . = 4 4.

(974)

Ţ  Ţ (, )    տ    Њ   

 

975.               

         ɾ        ɾɡ

ި ¡Ȣɢ       ̾
   øվ      Ȩ¡
ھ š츢         ǡ
   𺢨      š
ں             էǡ
   ȢȢ š̽    ġ
ɢ        ơ
   򾢨     .

â

Ţ Ȣɢ ̾
øվ ¡

ھ š츢 ǡ
𺢨 š

էǡ
Ȣ Ȣš ̽ ġ

ɢ ơ
򾢨 .

Ţ Ȣɢ = Ţ ĸ ţ Ȣɢ. ̾ = ȡ. øվ = ĸ ¡ ƢǢ ȡ.

ھ = . š츢 = Ƣ¢. ǡ = . 𺢨 = â. š = š¡.

= . էǡ = ǡ Ţŧ. Ȣ Ȣš = ȢŢ ը Ȣ â¡. ̽ ġ = ̽ ġ Ţŧ.

ɢ = Ţɡ ɢ. = о. ơ = . = ը . 򾢨 = 򾢨 ɢ .

Ţ ţ Ȣ Ҹ, ĸ š쨸¢ ¸Ǣ ȡ, Ţ â ٸ.

ǡ ŧ. ȢŢ ը Ȣ ̽ ġ â¡. ɢ о ơ. ç. 򾢨 ɢ . ʨ â.

Ţ ȢҸ

. էǡ....
= , Ž, , , , . Өȧ , , , , 쾢, â ¡ ǡ Ƣ è Ȣ.

. Ȣ Ȣš....
(Ȣš ȿ Ȣš ȢŢ
Ȣš ȿ á ħ¡)... ⾢ 48.
(Ȣ Ȣ Ȣ¡ ʸ Ȣ ʧ
  Ȣ Ȣ Ȣ š)...Ҹ (վ).

. ӿ ....
(ӿ ¢ )...Ҹ (ҸƢ).
(ӿ ֽ ׽ Ţ)...Ҹ ().

ȢҸ

= . 2 þ վ Ţá â θ. = 5 5. .. ().

(975)

Ţ ĸ ں  Ȣ   


976.             ը (= , )
            (â ո )

      
                 ɾ

Ţ ¡ Ƣ¢ ġ ШȦ Ȣ
  ǡ              Ȣ
Ţ¢ ɡ Ħ
                  Ƣ¡
Ţ ơ â Ƣ
 Ǣ            ¸ġ
á ɢ Ţ
              ڧŧɡ
Ȣ ơ ӿ Ȣ ơ
 տ èɿ         Ţɿ
Ţ ġ â ¢Ģ Ȣ ¢
 Ǹ             է
á ¢ â Φ 了
 ¢ á ۼ           á
Ǩ
 ڨ Ţ            .

â

Ţ¡ Ƣ¢()ġ Ш Ȣ
Ȣ

Ţ¢
() Ƣ¡

Ţơ Ӹ â Ƣ
Ǣ ġ

  Ž ɢ Ţ
ڧŧɡ

Ȣ ơ ӿ Ȣ ơ
è Ţ

ġ â ¢Ģ Ȣ ¢
Ǹ Ҩ է

á â
áۼ

Ǩ
ڨ Ţ .

Ţ¡ = . = Ģ . Ƣ ġ Ш = Ƣġ ƢǢ. Ȣ = . ǡ = ӾĢ Ǣ. = ž. Ȣ = .

= . Ţ¢ = ŢɸǢ ɡ . = Ţ . = . = Ţ. = Ţ. Ƣ¡ = Ƣ¡.

Ţơ = . Ӹ = . â = ը¡. Ƣ = Ƣ . Ǣ = . ġ = ɨ Ţ .

= ɢ. = . Ž = о. ɢ Ţ = ɢ¡ â Ţ. = ¡. = ʧɡ . ڧŧɡ = ڧŧɡ?

Ȣ = Ȣ. ơ = Ƣ¢ . ӿ = 츣. Ȣ ơ = Ȣ ھ ġ . = ̨¢ . è = ( ) 츨. = ( ɢ Ƣ) . Ţ = Ƣ .

ġ = ġ Ũ¢. â = . ¢Ģ Ȣ = ¢Ģ Ȣ. ¢ = ؾ (Ũ ). Ǹ = Ǹ . Ҩ = ո Ҩ. է = ո.

= á   ̺ . â = ¡ , ġ Ÿ . = â (). = ټ. áۼ = Ţ áۼ. = .

= Ȣ . = .  Ǩ = Ǹâ . = 츾. ڨ Ţ = šâ¢ ţȢ. = .

Ģ , ȢǢ ظ, š, ž , Ҹ , Ţ Ƣ , ը¡ Ƣ ʸ Ţ , ɢ Ž â Ţ 츢 ڧŧɡ?

Ȣ š , ¡ ¢ 츣 ̨¢ ɢ Ƣ ׼, ¢ Ȣ Ţ , ո Ҩ ո. ǡ ̺, áɢ Ȣ ڨ â ţȢ . ڧŧɡ?

Ţ ȢҸ

. á ¢ ...
áɢ Ҿǡ ̺ , ۼ â Ȣ ڨ . Ģ () .

. Ȣ ơ ӿ....
( 了
Ƣ ʧġ)...Ҹ (ӨӸ).
(վ ø 즸 츢
â 츣 ̾ ާŧ)...Ҹ (Ţ).

ȢҸ

= .  12 + . = 6 6.

(976)

Ţ Ţɸ â      ʧ Ȣ 츣    á ڨ ո

 

977.                

          
                       ɾ

Ҹ Ȣ
   Ģ               Ģš
Ţ վ
   ը          Ҹš
â Ţ¢
   â           
â
   Ǣ         ç
Ȣ
                   Шȧš
ս Ţ
   Ǣ              š

   ¢                ġ
â
   ¢                .

â

Ҹ Ȣ
Ģ Ģš

վ
ը Ҹš

â Ţ¢
â

â
Ǣ

Ȣ
ȧš

ս Ţ
Ǣ š


¢ ġ

â
¢ .

Ҹ = Ǣ . = . = . Ȣ = ¡¢ . Ģ = . Ģš = Ţ .

= ġ. = ը. վ = ž ̾Ǣ. ը = ը. = Ө¡. Ҹš = .

â = . Ţ¢ = ը š . = ̸. â = ). = .

â = ( Ţħ ) . = ( ) . = ľ . = 𦸡. Ǣ = Ǣ . = .

= Ţ ž . Ȣ = . = վ . ȧš = ŧ.

ս = . Ţ = 񽡸 Ǣ. Ǣ = . = Ǣ . š = ŧ.

= Ǣ . = ͨ¡ ɡġ. = () Ĩ. ¢ =  ¢ Ȣ . ġ = ħ.

= . â = . ¢ =  ţȢ. = .

Ǣ , , Ƹ ¡ , Ţ , ž ̾Ǣ ը Ө¡ , ¢, 쨸 , 측 , ɢ ը .

Ţ ž ¡ , վ ŧ. Ǣ Ǣ Ǣŧ. Ȣ Ũ ŧ. â ţȢŧ. . Ǣ Ǣ θ.

Ţ ȢҸ

. Ȣ ....
= վ Ǣ. Ţ = Ũ (ø) ¡ ӨȨ Ţ.

. = վ .

. ¢ ...
= .
( żâ )... 27.

ȢҸ

= Њ. 8 + . = 4 4.

(977)

ž ¡ Ţ Ǣ Њ

 

978.                 

          
          
             ɾ

Ҹâ
   վ ﺦ â
   վ Ÿ 񦸡    š
ɢ
   º Ȣ
   Ƣ         ɡ
ɢ
   ¢
   Ţ ¡ ɢ         ֽš
š
   Ȩ
   ȢŢ Ȣ ¢       âš
󾢸 
   վ â
   Ǻ ģӸ â          Ȣ¡
и áŢ ﺽ
   Ӹ
   á Ţ        ɢ
ӸŢ ġ ﺢ
   þ Ҩ ﺨ
   ž       á
Ӹ â
   â ââ
   ո â ﺢ         .

â

Ҹ
վ â
վ Ÿ šǡ

ɢ
º
Ƣ

ɢ
¢ ý
Ţ ¡ ɢ š

š

ȢŢ Ȣ âš


վ â
ģ Ӹ â Ȣ

и Ţ
Ӹ
á Ţ ɢ

Ӹ Ţġ
þ Ҩ
ż á

Ӹ â
â â â
ո â ﺢ .

Ҹ = ġ. = ʨ ŧ. = . = . վ = . = ŧ. â = â ħ¡. վ Ÿ = Ģ ŧ. = żǢ. = ¡ Ǣ¢. šǡ = ŧ.

ɢ = ŧ. = . = . = Ž. º = ŧ. = Ȣ. = . Ƣ = ո. = () Ƣ. = . = ɡ.

= ǡ Ҹ. ɢ = Ģ . ¢ = â ¢. ý = , , , ý. Ţ = Ǹ. ¡ = Ƣ. ɢ = ¢. š =  .

š = š. = ġ . = . = ¡ (Ө ). = . = ը. ȢŢ = ȢŢġɡ . Ȣ = Ȣ . = . âš = âš¡.

= ʨ. = Ţ. = ţ. վ = ȡ (). = š. = Ţ . â = . ģ Ӹ = . = Ţ. â = Ǣ (). = ո Ţ¡.

и = θǢ. = â (). Ţ = Ţ. = 츨 . = ¢ . = ɢ . Ӹ = Ţ . = . á = . Ţ = ġ Ţ. ӿ = .  () = Ȣ¢.

Ӹ = Ȣ Ţ. Ţġ = . = Ƹ. = Ȣ Ȩ. þ = . Ҩ = . ¡ = ʨ Ŧ. ž á = ž ţ Ƹ.

Ӹ = Ģ츢. = . = ʨ . â = â. â â = â. â = ( ž). ո = Ǣ ո. â = ¡. ﺢ = .

ȡ ġ ʧ¡. ġ ŧ. Ƣ Ģ ŧ. ż 񽡸 Ǣ¢ ŧ. ŧ. , ŧ. šġ Ȣ,  Ǣ ո, Ģ Ƣ,    ɡ, , , ý , Ƣ, 󿢨¢,  , , š, , ¡ Ө¢ , ɢ ը, ȢŢġɡ Ȣ âš¡.

ǡ Ȣ â, ¢ , â , Ţ Ǣ ո. ŧ . Ȣ âš¡.

. , Ÿ, վ , šǡ, ɢ, ŢǢǡ ǡ.

. ¡ ɢ š...
(¡ɡ Ţ ɡ ç)... ⾢ 28.

. ....
( Ȣ Ǣ)...š ( ̾) 3.139.

. ....
⨟.
= . = վ. = . ŢĢ = . Ţ = .

. á Ţ...
(ۼ ȡ)...Ҹ (ո).

ȢҸ

= (1 , 3 Њ). 15 + .  = 3 4 4 4.

(978)

Ǣ  ý Ȣ ¢       ž ŧ    

 

979.             šŢ

        ɾ ɾ
        ɾ ɾ
        ɾ ɾ   ɾ

ҼŢ и
   ӿ
   ҿ Ħ       ž
â ŢƢ
   κ ڿ
   Ҿ ø ú ɢ            ɢ
â ӿ Ǣ
   Ţ ý ø
   ȢŢ ɦƢ Ԩæ   տ

  
  
ʼŢ æ Ǣ â¡
ξ Ţâ
   Ţ Ӹθ Ƣ
   æǢ θ       
¢ ¢
   վ ɦ Ģ
   Ţ ¢ Ţ Ţ    ú
¢
   â ɢ ë
   Ĩ âӸ ź   ɡ

   ɢ Ţ ɫ
   ƿ Ÿâ ɢ֨     .

â

ҼŢ и
ӿ
ҿ ž

â ŢƢ
򦾡
Ҿ ø ɢ

Ǣ
Ţ ý ø Ȣ
Ƣ


򾢼 ʼ
츢æ Ǣ â ¡

Ţâ
Ţ Ӹ Ƣ
Ǣ

¢ ¢
վ Ģ
Ţ ¢ Ţ Ţ ú

¢
â ɢ
Ĩ â Ӹ ź ɡ

𸢼
ɢ Ţ
ƿ Ÿâ ɢ .

ҼŢ = . и = . = . = ̸Ǣ . = . ӿ = () ɢ. = . ҿ = . = Ȣ ¢. = ¡ . ž = ɡ ž򧾡.

â = (â) Ƣ â . = (Ȣ Ģ) ţ. 򧾡 = Լ. = . = ɨ . Ҿ = Ҿ . ø = ø ¡ . ɢ â = ٨.

Ǣ  = Ǣ . Ţ = Ƹ ŢǢ. ý ø = ý ը. Ȣ = . Ƣ = ( š¢ Ȣ) Ƣ. = . = .

= () . = . 򾢼 = 󾾡. ʼ = ٨ Ƣ. 츢æ = 츢. Ǣ = . â ¡ = ĸ ¡.

= . Ţâ = Ţâ. = . Ţ =
 . Ӹ = () . Ƣ = Ƣ. = . æǢ = Ǣ ġ. = . = .

= . ¢ ¢ = ¢ . = (Ǣ) . վ = . Ģ = . Ţ = ̾¡. ¢ = ¢. Ţ = . Ţ ú = Ҿ ú.

¢ = ¢. = . = ̾ . â = ¡ ը. ɢ = ɢ . = . Ĩ = . â Ӹ ź = ¡ Ӹ . ɡ = ¡.

𸢼 = () . = . =
ɢ Ţ = Ţ . = Ģ â. ƿ Ÿâ ɢ = ɢ Ÿâ¢. = ţȢ. = .

¡ Ǣ ɢ, ¢ š ž , â â â Ŧ , ٨ Ǣ, ŸǢ ý ը .

Ƣ, , ĸ ¡ , ,  Ƣ, , , Ģ ﺢ , ¢ ú. á, 󾾡, , , â, ɢ¢ ţȢ . о.

Ţ ȢҸ

. = .

. о .

ȢҸ

= Њ. 16 + . = 4 4 4 4.

(979)

о          տ   ¢      ɢ  Њ

 

980.            šŢ

         
                         ɾ

Ҩ
  ĺ            ¡
Ǹ ž ɦ
  ҽ ¢             æ
Ţ Ȣ ź Φ
  ȢŢ                
š ը
  ʨ զ        Ҹš
̼ ü Ƣ
   Ǣ         ǧ¡

   ڸ               ġ
Ȣ Ģ ̨¢
   ȡظ          
¢ ̿
   ƿ                .

â

Ҩ
ĺ ¡

Ǹ
ҽ

Ţ ź
ȢŢ

ը
ʨ Ҹš

̼ ü Ƣ
̽ Ǣ ǧ¡


ڸ ġ

Ȣ Ģ ̨¢
Ȣ ظ

¢
ƿ .

Ҩ = . = . = . = Ƣ. = Ţ. ĺ ¡ = ĺ .

Ǹ = Ǹ , Ĩ . = . ҽ = ҽ. = Ө . = (Ĩ)
â.

Ţ = ӨȨ. = . ź = . ȢŢ = Ȣ ġ. = ɢġ ( ) ţ.

= ɡ ( ). = ġ (). ը = ը . ʨ = ʨ¡ . = . = . Ҹš = Ҹ š¡.

̼ = ̼ . ü = ɢ . Ƣ = (¡ Ӹ ). ̽ = ̽. = (). Ǣ = ¡ Ӹ . ǧ¡ = .

츢 = ( ĸ) Ҹ. = ( ¢ɢ) . ڸ = . = Ƣ. ġ = ħ.

Ȣ = . Ģ = š. ̨¢ = ̨¢. ظ = Ȣ ظ. = .

ɸ ¢ = ¢. = Ǣ. = . ƿ = ɢ. = .

,  Ƣ Ţ, ĺ Ţ ҽ Ө , Ĩ â ȢŢġ. ɢġ. 򾨸 Ƣ¡ Ҹ š¡.

¡ Ӹ . ĸ Ҹ, Ƣ ħ. š ̨¢ Ӿ ɢ¢ ţȢ . ʨ Ģ š¡.

Ţ ȢҸ

. ʨ Ҹš...
(   Ȣ
 
Ţ   š)...Ҹ ). 

ȢҸ

= Њ.  8 + . = 4 4.

(980)

Ţ (, , Ţ) ʨ        ɢ  Њ

 

 

                  47

                                     46

                  Ҹ

                 Ҹ (̾ 2)